Tiếp tục truy vết Công dân từ Cẩm Giàng Hải Dương về xã Đức Hợp- Kim Động

Uncategorized

Tiếp tục truy vết công dân từ tỉnh Cầm Giàng- Hải Dương

UBND XÃ ĐỨC HỢP

BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

––––––

Số 05 /BCĐ

V/v tiếp tục truy viết, rà soát các công dân từ Cẩm Giàng về địa phương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––

Đức Hợp, ngày 15 tháng 02 năm 2021

Kính gửi :

Các đồng chí Trưởng thôn;

Thủ trưởng các đơn vị, các doanh nghiệp và toàn thể nhân dân.

Thực hiện Thông báo khẩn của UBND huyện Kim Động ngày 15/02/2021;  trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh Covid-19; từ 0 giờ ngày 16/02/2021 tỉnh Hải Dương thực hiện phong tỏa toàn tỉnh để dãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; “gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh”. Để thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống  dịch  cao hơn. Chủ tịch UBND xã yêu cầu tất cả nhân dân trên địa bàn xã Đức Hợp thực hiện tốt mội số nội dung sau:

 1. Mọi người dân có trách nhiệm tuyên truyền cho người thân đang học tập, công tác, làm ăn cư trú ở tỉnh Hải Dương chấp hành nghiêm quy định phong tỏa, tuyệt đối không được về địa bàn huyện Kim Động nói chung và xã Đức Hợp nói riêng trong thời gian phong tỏa chống dịch Covid-19 của tỉnh Hải Dương.
 2. Tất cả những công dân đã về địa bàn xã Đức Hợp trước thời gian tỉnh Hải Dương phong tỏa (tức 0 giờ ngày 16/02/2021) thì phải khai báo Y tế và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của cơ quan Y tế.
 3. Khuyến cáo mọi người dân trong xã không tổ chức tiếp đón người thân về thăm từ tỉnh Hải Dương trong thời gian tỉnh Hải Dương đang bị phong tỏa. Những trường hợp nào cố tình vi phạm, sẽ bị xử lí theo quy định của pháp luật.
 4. Những ai đã tiếp xúc gần với 29 công dân của xã Mai Động và những người có tên sau đây liên hệ ngay với Trạm Y tế xã; Các đồng chí Trưởng thôn; Nhân viên Y tế thôn để được hướng dẫn khai báo Y tế và công tác phòng, chống dịch. (Thông báo 29 công dân và những người sau)
 5. Anh Phạm Văn Khỏe sinh ngày 15/2/1990 về thôn Vân Nghệ xã Mai Động là công nhân Công ty Newrice
 6. Chị Đinh Thị Oanh sinh 1991 vợ anh Khỏe
 7. Cháu Phạm Duy Khánh; sinh năm 2013 con anh Khỏe
 8. Cháu Phạm Minh Đức; sinh năm 2020 con anh Khỏe
 9. Ông Phạm Văn Ngưu; sinh năm 1962 bố anh Khỏe
 10. Bà Nguyễn Thị Như; sinh năm 1964, mẹ anh Khỏe
 11. Anh Phạm Văn Tiến; sinh năm 1971 công nhân Công ty Newrice về thôn Cốc khê xã phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động sống cùng người thân là:
 12. Ông Phạm Xuân Thu; sinh năm 1935 bố đẻ anh Tiến
 13. Bà Phạm Thị Viện; sinh năm 1937; mẹ đẻ anh Tiến
 14. Ông Phạm Văn Thọ; sinh năm 1967 anh ruột anh Tiến

Để giữ gìn sức khỏe cho mình, cho gia đình và người thân cũng như toàn xã hội, khuyến khích mọi người dân tố giác, phát giác, cùng truy vết tất cả những công dân từ tỉnh Hải Dương cố tình về thôn, xã trong thời gian tỉnh Hải Dương đang phong tỏa để cơ quan chức năng xử lí theo quy định của pháp luật.

Đề nghị mọi người dân nâng cao cảnh giác, tự chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bản thân mình và gia đình cũng như bảo vệ cộng đồng trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 ngày càng nguy hiểm vì vậy:  Không tụ tập đông người, thực hiện cách li tối thiểu 2m khi giao tiếp, đeo khẩu trang mỗi khi ra ngoài, giữ gìn nhà cửa sạch sẽ, phun thuốc khử khuẩn để phòng dịch. Không đi ra ngoài nếu không cần thiết, tố giác, phát giác những người cố tình vi phạm công tác phòng chống dịch.

Nhận được Công văn này các đồng chí: Trưởng đài truyền thanh xã bố trí phân công nhân viên đài thông báo trên hệ thống truyền thanh xã và các đồng chí Trưởng thôn thông báo liên tục ngày 3 lượt để nhân dân nắm được tổ chức thực hiện; Nắm bắt sát sao tình hình địa bàn thôn đồng thời truy vết tất cả những công dân từ tỉnh Hải Dương cố tình về thôn, xã trong thời gian tỉnh Hải Dương đang phong tỏa báo cáo UBND xã để xử lí theo quy định của pháp luật. Nếu thôn nào có hiện tượng bao che, không báo cáo, hoặc

báo cáo chậm trễ để xảy ra dịch lây lan trên địa bàn thôn, xã các đồng chí phải chịu trách nhiệm./.

Nơi nhận:

-Như trên;

-Lưu: BCĐ, Y tế.

TM. ỦY BAN CHỈ ĐẠO XÃ

TRƯỞNG BAN

  CHỦ TỊCH UBND XÃ

Nguyễn Thị Hằng