Chính trị

HỘI NGHỊ TRAO QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CHI ĐOÀN CÔNG AN XÃ

Thực hiện Hướng dẫn của Đoàn cấp trên và sự nhất trí chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã Đức Hợp. Qua rà soát và thực hiện các bước quy trình theo quy định của Điều lệ Đoàn. Chiều ngày 17 tháng 06 năm 2024, tại Hội trường UBND xã, BCH Đoàn xã Đức Hợp […]