Kinh tế

ĐỨC HỢP PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG NÂNG CAO HƠN NỮA ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN

ĐỨC HỢP PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG NÂNG CAO HƠN NỮA ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN – THIẾT THỰC CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII Xã  Đức Hợp nằm phía Tây Nam huyện Kim Động ( tỉnh Hưng Yên) có diện tích 749,76 ha dân số gần 10 nghìn nhân khẩu. Là xã […]

Lễ Khởi công công trình dự án; Cải tạo, nâng cấp đường cứu hộ phòng, chống lũ lụt huyện Kim Động

Sáng ngày 24/12/2020 tại UBND xã Đức Hợp diễn ra chương trình Lễ Khởi công công trình dự án; Cải tạo, nâng cấp đường cứu hộ phòng, chống lũ lụt huyện Kim Động, về dự Buổi lễ có các đồng chí Đại diện Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Kim Động; Ban Quản lí dự […]

Văn bản

Quyết định thành phần bầu cử trưởng thôn nhiệm kì 2022-2024

Quyết định công bố ngày bầu cử trưởng thôn nhiệm kì 2022-2024

Kế hoạch bầu cử trưởng thôn nhiệm kì 2022-2024

ỦY BAN NHÂN DÂN  XÃ ĐỨC HỢP ——— CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc ————————— Số:  15 /KH-UBND  Đức Hợp, ngày 09  tháng  5  năm 2022  KẾ HOẠCH Bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2024 ———————— Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của […]