Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
36/BC-UBND 07/05/2021 Ủy ban nhân dân xã Đức Hợp báo cáo kinh tế xã hội an ninh quốc phòng xã Đức Hợp 6 tháng đầu năm 2021 Xem
Số 66/UBND 23/07/2021 UBND xã Công văn số 66 Về việc Tổng hợp công dân có nhu cầu về địa phương Xem
67-UBND 24/07/2021 UBND xã Công văn số 67 của UBND xã Đức Hợp về việc thực hiện Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Xem
64/UBND 21/07/2021 UBND xã Đức Hợp Kiểm soát người về từ TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh các vùng có dịch Xem
58/TB-UBND 16/07/2021 UBND xã Thông báo về việc ủy quyền điều hành công việc của Chủ tịch UBND xã Xem
07/KH-BCĐ 07/05/2021 Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Kế hoạch khoanh vùng cách li dập dịch khi có tình huống xảy ra trên địa bàn xã Xem
51/UBND 26/06/2021 UBND xã Đức Hợp Về việc khẩn trương rà soát thần tốc những trường hợp liên quan đến ca F0, F1, F2 thôn Bình Đôi xã Vũ Xá huyện Kim Động Xem
21/QĐ-UBBC 01/06/2021 Ủy ban bầu cử xã Đức Hợp Công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND xã Đức Hợp khóa XXIV, nhiệm kỳ 2021-2026 Xem
Tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dan xã Đức Hợp khóa 24, nhiệm kỳ 2021-2026
16/NQ-HĐND 22/04/2021 Ủy ban bầu cử xã Đức Hợp Nghị quyết công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND xã Đức Hợp khóa XXIV, nhiệm kỳ 2021-2026 Xem