Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
2767/KH-CAT-PX03 18/08/2023 Công an tỉnh Hưng yên Kế hoạch tham gia Cuộc thi viết và Trại sáng tác âm nhạc, văn học với chủ đề Cảnh sát cơ động- Lá chắn thép bảo vệ bình yên cuộc sống Xem
67/VHTT 12/09/2023 Phòng văn hóa và thông tin Về việc tuyên truyền hưởng ứng tham gia Cuộc thi viết và Trại sáng tác âm nhạc, văn học với chủ đề cảnh sát cơ động- lá chắn thép bảo vệ bình yên cuộc sống Xem
120/BC-UBND 28/08/2023 UBND xã Đức Hợp Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng thực hiện nhiệm vụ tháng 8 năm 2023cuar người đứng đầu cơ quan đơn vị Xem
68/TB-UBND 28/08/2023 UBND xã Đức Hợp Thông báo kết quả đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ, công chức tháng 8 năm 2023 Xem
44/NQ-HĐND 27/06/2023 HĐND xã Đức Hợp Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 Xem
43/NQ-HĐND 27/06/2023 HĐND xã Đức Hợp Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2023 Xem
42/NQ-HĐND 27/06/2023 HĐND xã Đức Hợp Nghị quyết Miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND xã Đức Hợp nhiệm kì 2021-2026 Xem
41/NQ-HĐND 27/06/2023 HĐND xã Nghị quyết về việc quyết toán Thu, chi ngân sách năm 2022 xã Đức Hợp Xem
51/TB-UBND 28/06/2023 UBND xã Đức Hợp Thông báo về việc công bố,công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2022 Xem
145/QĐ-UBND 28/06/2023 UBND xã Đức Hợp Quyết định về việc công bố, công khai quyết toán ngân sách năm 2022 Xem