Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
Xã Đức Hợp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh, quốc phòng 6 tháng đầu năm & phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024
538/BC-UBND 11/06/2024 UBND xã Đức Hợp Báo cáo phát triển kinh tế- xã hội, an ninh, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2024 phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 Xem
534/BC-UBND 10/06/2024 UBND xã Đức Hợp Kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao 6 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm 2024 của xã Đức Hợp Xem
Xã Đức Hợp đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính
218/TB-UBND 21/03/2024 UBND xã Đức Hợp Thông báo về việc nghiêm túc thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính Xem
21/KH-UBND 15/01/2024 UBND xã Đức Hợp Kế hoạch thực hiện chuyển đổi số xã Đức Hợp năm 2024 Xem
11/KH-UBND 09/01/2024 UBND xã Đức Hợp Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước xã Đức Hợp năm 2024 Xem
60/QĐ-UBND 24/01/2024 UBND xã Đức Hợp Quyết định phân công nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức UBND xã thực hiện Bộ chỉ số Cải cách hành chính và bộ chỉ số PAPI Xem
45/KH-UBND 20/01/2024 UBND xã Đức Hợp Kế hoạch tự kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính năm 2024 Xem
78-NQ/ĐU 15/01/2024 Đảng ủy xã Đức Hợp V/v đẩy mạnh thực hiện các chỉ số cải cách nền hành chính trên địa bàn xã năm 2024 Xem