Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
125/QĐ-UBND 27/02/2022 UBND huyện Quyết định kết thúc vùng cách ly, phong tỏa phòng, chống dịch Covid-19 Xem
145a/QĐ-UBND 15/02/2022 UBND xã Đức Hợp Quyết định kiện toàn BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 xã Đức Hợp Xem
115 Quyết định thiết lập vùng cách ly, phong tỏa phòng, chống dịch Covid-19 21/02/2022 UBND huyện Kim Động Quyết định thiết lập vùng cách ly, phong tỏa, phòng chống dịch Covid-19 Xem
115/QĐ-UBND 21/02/2022 UBND huyện Hướng dẫn bầu bổ sung,bãi nhiễm, miễn nhiệm thành viên UBND Xem
3134/UBND tỉnh 07/12/2021 UBND tỉnh Hưng Yên Công điện số 3134 ngày 07/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng chống dịch Covid 19 Xem
336/QĐ-UBND 10/11/2021 UBND xã Đức Hợp Quyết định thành lập Cơ sở cách ly tập trung số 01 xã Đức Hợp Xem
67/TB-UBND 21/08/2021 UBND xã Đức Hợp Về việc Truy vết thần tốc công dân liên quan đến các trường hợpF0, F1,F2, F3 của Công tay sản xuất gạch Minh Hải thôn Ngọc Đồng- Kim Động Xem
Danh sách số điện thoại, địa chỉ Email của của cán bộ, công chức xã và các cơ quan đơn vị trực thuộc xã Đức Hợp
66/UBND 04/08/2021 Ủy ban nhân dân xã Đức Hợp Thông báo về việc ủy quyền điều hành công việc của Chủ tịch UBND Xem
36/BC-UBND 07/05/2021 Ủy ban nhân dân xã Đức Hợp báo cáo kinh tế xã hội an ninh quốc phòng xã Đức Hợp 6 tháng đầu năm 2021 Xem