Một số tiết mục văn nghệ đặc sắc trong chương trình Kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ 27/7/1947-27/7/2022

Video

Một số tiết mục văn nghệ do anh chị em Công đoàn xã biểu diễn

1. Tiết mục Màu hoa đỏ do Mạnh Cường trình bày cùng nhóm phụ họa do anh chị em Công đoàn xã biểu diễn

2. Tiết mục múa Sen Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người anh chị em Công đoàn xã biểu diễn