Bản đồ Xã Đức Hợp, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên

Khoa giáo Tổng quan Văn hóa - Xã hội

Bản đồ Xã Đức Hợp, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên

Bản đồ Xã Đức Hợp, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên giúp bạn và du khách dễ dàng tìm đường đi, địa điểm trong toàn khu vực bằng công nghệ tiên tiến nhất của Google Map. Bản đồ Google Map này cũng có thêm chức năng chỉ đường trong khu vực, cũng như toàn lãnh thổ Việt Nam. Bạn cần nhập điểm xuất phát, và điểm đến trên bản đồ, Google Map sẽ tìm và chỉ đường chi tiết cho bạn.  Giờ hãy cùng ban-do.net tìm hiểu chi tiết hơn về bản đồ Xã Đức Hợp, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên nhé.

Giới thiệu: Đức Hợp là một xã thuộc huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam. Xã Đức Hợp có diện tích 7,66 km², dân số năm 1999 là 7467 người,[1] mật độ dân số đạt 975 người/km². Xã gồm 11 thôn có các thôn như sau: Các thôn ngoài đê sông Hồng gồm có: Bông Ngoại, Tam Đa, Sòi,Đức ninh,xã tây Các thôn trong đê gồm có: Bông Thượng, Bông Hạ, Đổng Thượng, Đồng Hạ, An Lạc
Diện tích: 7,66 km²
Vùng miền:Đồng bằng sông Hồng
Dân tộc: Kinh

Mua bản đồ Xã Đức Hợp, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên ở đâu? Rất đơn giản, bạn có thể ra bất kỳ nhà sách nào hoặc hỏi nơi bạn đang lưu trú, có thể là khách sạn để có bạn đồ cập nhật mới nhất để kết hợp với bản đồ Google Map một cách chính xác

Bản đồ Xã Đức Hợp, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên Google Map

(Sưu tầm ban -đồ.net Hung yên)