Danh sách cán bộ, công chức phụ trách Bộ phận Một cửa xã Đức Hợp

Chính trị Kinh tế Tổng quan Văn hóa - Xã hội

CUNG CẤP THÔNG TIN LIÊN HỆ BỘ PHẬN MỘT CỬA  XÃ ĐỨC HỢP 

 Thông tin liên hệ Bộ phận một cửa cấp xã.

Số Điện thoại: 0221.3817386;

Email: duchop@hungyen.gov.vnubducop.kd@gmail.com

Địa chỉ Trụ sở; thôn Đức Trung, xã Đức Hợp, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Website: duchop.gov.vn;

Thông tin liên hệ của Trưởng, phó phụ trách Bộ phận một cửa cấp xã

TT Họ và tên Chức vụ, chức danh Số điện thoại Email
Di động Cơ quan
01 Nguyễn Thị Hằng Chủ tịch UBND xã; Trưởng bộ phận một cửa 0988.622.815 0221.3.817.386 nthang@hungyen.gov.vn
02 Nguyễn Ngọc Thương Văn phòng UBND xã

Phụ trách

0972579267 0221.3.817.386 duchop@hungyen.gov.vnubducop.kd@gmail.com