Ủy ban nhân dân xã Đức Hợp tiếp tục giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, vi phạm Kế hoạch 93a của UBND tỉnh Hưng Yên

Chính trị Kinh tế Tổng quan Văn hóa - Xã hội

Ủy ban nhân dân xã Đức Hợp tiếp tục giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, vi phạm Kế hoạch 93a của UBND tỉnh Hưng Yên

Thực hiện Kế hoạch của UBND xã Đức Hợp viề việc tiếp tục giải tỏa các công trình vi phạm trên đất nông nghiệp, vi phạm Kế hoạch 93a  của UBND tỉnh Hưng Yên.

Trong ngày 11/11/2022 UBND xã đã chỉ đạo Ban chỉ đạo giải tỏa (gọi tắt là ban chỉ đạo xã) đã ra quân tổ chức giải tỏa các công trình vi phạm trên đất nông nghệp và các công trình xây dựng trái phép khác vi phạm Kế hoạch 93a của UBND tỉnh Hưng Yên. Trong một ngày ra quân giải tỏa Ban chỉ đạo xã đã tổ chức cưỡng chế giải tỏa 3 công trình kiên cố, trong đó có 01 công trình xin tự tháo dỡ vì bên trong còn rất nhiều tài sản, vật nuôi chưa thể vận chuyển hết trong một thời gian ngắn được (hộ gia đình nhà ông Bùi Văn Bình thôn Đức Trung). Ban chỉ đạo xã đã yêu cầu gia đình nhà ông Bình kí biên bản và nghiêm túc tự tháo dỡ hết trong một vài ngày tới.

Đối với hai công trình vi phạm của hộ gia đình nhà Ông Trần Văn Đông và hộ gia đình nhà ông Phạm Văn Mạnh thôn Đức Quang xã Đức Hợp, Ban chỉ đạo phải cưỡng chế giải tỏa 02 công trình trên với tổng số diện tích xây dựng khoảng 120m2

Trước đó,  UBND xã đã có văn bản chỉ đạo, tuyên truyền vận động gia đình tự tháo dỡ, tuy nhiên đến nay các hộ vi phạm này vẫn chưa có động tĩnh tự giác tháo dỡ, vì vậy Ban chỉ đạo xã đã cử lực lượng Công an, Quân sự, cán bộ công chức có liên quan, trưởng các thôn, thuê máy móc, thiết bị và nhân lực đến cưỡng chế các công trình nói trên.

Sau đây là một số hình ảnh cưỡng chế công trình vi phạm trên đất nông nghiệp