Danh bạ số điện thoại của Lãnh đạo UBND tỉnh Hưng Yên, huyện Kim Động, các phòng ban huyện và các xã thị trấn

Chính trị Kinh tế Tổng quan Văn hóa - Xã hội

DANH BẠ THƯ ĐIỆN TỬ VÀ SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH HƯNG YÊN

DANH BẠ SỐ ĐIỆN THOẠI VÀ HÒM THƯ CÔNG VỤ CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH HƯNG YÊN

TT

Họ và tên Chức vụ Điện thoại

Hòm thư công vụ

1 Trần Quốc Văn Chủ tịch UBND tỉnh 02213569999 tqvan@hungyen.gov.vn
2 Đặng Ngọc Quỳnh PCT UBND tỉnh 02213552898 dangngocquynh@hungyen.gov.vn
3 Nguyễn Duy Hưng PCT UBND tỉnh 02213863606 nguyenduyhung@hungyen.gov.vn
4 Nguyễn Ngọc Thuyên Chánh văn phòng 02213863593 nnthuyen@hungyen.gov.vn
5 Nguyễn Xuân Phương Phó Chánh văn phòng 02213529998 nxphuong@hungyen.gov.vn
6 Lê Anh Tuấn Phó Chánh văn phòng 02213515099 latuan@hungyen.gov.vn
7 Trần Văn Thắng Phó Chánh văn phòng tvthang@hungyen.gov.vn

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÁC CƠ QUAN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KIM ĐỘNG

TT Họ và tên Chức vụ,
Vị trí công tác
Số điện thoại E-mail
Cơ quan Di động
HUYỆN ỦY
VĂN PHÒNG
1 Phạm Thái Sơn Bí thư Huyện ủy 0904.789.136 Ptsonhiza@gmail.com
2 Nguyễn Chi Hội Phó Bí thư Thường trực 0904.607.752 hoinckd@gmail.com
3 Nguyễn Xuân Đặng Chánh Văn phòng 0946.557.928 vphukd@gmail.com
4 Đỗ Hoàng Duy Phó Chánh VP 0964.715.666 hoangduy79@gmail.com
5 Nguyễn Thị Bình Chuyên viên 0972.383.117 thanhbinhhy19861987@gmail.com
6 Trần Thị Tuyền Nhân viên 0987.285.094 trantuyen1994hukdhy@gmail.com
7 Vũ Thị Hải Kế toán 0354.687.763 vuthihaiktkd@gmail.com
8 Nguyễn Văn Hùng CV – Văn Thư HU 02213.810.993 0983.678.173 nguyenvanhung777@gmail.com
9 Phạm Thị Thu Thủy Nhân viên 0963.326.288 phamthuthuyttbdctkd@gmail.com
10 Nguyễn Thị Như Hoa Nhân viên 0985.507.895 hoaxuyenchi@gmail.com
11 Nguyễn Văn Phong Nhân viên lái xe 0904.343.108
12 Nguyễn Văn Giảng Nhân viên lái xe 0904.265.131
BAN TỔ CHỨC
1 Phạm Anh Tuấn Trưởng Ban 0989.228.799 anhtuanhukd75@gmail.com
2 Đào Mạnh Quyền Phó trưởng Ban TT 0982.220.116 daomanhquyen@gmail.com
3 Trần Thị Tuyết Phó trưởng Ban 0982.558.718 tranthituyetkdhy@gmail.com
4 Nguyễn Trọng Hướng Chuyên viên 0374.711.176 nguyentronghuongtv@gmail.com
5 Tạ Thị Hòa Chuyên viên 0973.727.800 phamthitutam@gmail.com
BAN TUYÊN GIÁO
1 Trần Thị Tuyết Nhung Trưởng Ban, Giám đốc TTBDCT 0912.981.518 nhunghuyenuy@gmail.com
2 Bùi Tiến Hợp Phó trưởng Ban TT 0904.305.980 buitienhopkdhy@gmail.com
4 Hoàng Thị Duân Chuyên viên 0986.496.031 hoangthiduan@gmail.com
5 Vương Thị Biên Chuyên viên 0944.023.199 vuongbien1987@gmail.com
ỦY BAN KIỂM TRA
1 Nguyễn Thanh Thuỷ Chủ nhiệm 0986.894.298 thanhthuykt72@gmail.com
2 Nguyễn Anh Tiến Phó Chủ nhiệm TT 0904.017.546 nguyenanhtien1971@gmail.com
3 Trần Trung Dũng Phó Chủ nhiệm 0915.245.057 trantrungdung.ubkt@gmail.com
4 Nguyễn Thị Nga Ủy viên 0987.258.007 vietnga0302@gmail.com
5 Phạm Hồng Thái Ủy viên 0968.345.268 hongthai0815@gmail.com
BAN DÂN VẬN
1 Nguyễn Đăng Duy Trưởng Ban Dân vận , Chủ tịch UBMTTQ 0918.360.768 Nguyendangduyhy@gmail.com
2 Nguyễn Thu Hà Phó trưởng Ban TT 0979.029.668 Nguyenthuhavpubkd@gmail.com
3 Trịnh Xuân Hùng Phó Trưởng Ban 0919.131.688 Hungxuan788@gmail.com
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ
1 Trần Thị Tuyết Nhung Giám đốc 0912.981.518 nhunghuyenuy@gmail.com
2 Nguyễn Hoàng Tuấn Phó Giám đốc 3.810.269 0903.464.692 hoangtuanbtckd@gmail.com
3 Bùi Ngọc Phan Giảng viên 0989.828.039 buingocphan15@gmail.com
4 Vũ Thị Hân Giảng viên 3.810.127 0352.120.687 vuthihansp2@gmail.com
5 Nguyễn Thị Luyến Giảng viên 3.811.408 0983.745.703 luyennguyen20111991@gmail.com
KHỐI CƠ QUAN DÂN VẬN
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC
1 Nguyễn Đăng Duy Chủ tịch 0918.360.768 Nguyendangduyhy@gmail.com
2 Trần Thị Thắm Phó Chủ tịch 3.811.307 0983.211.068 ngobq8hy@gmail.com
3 Nguyễn Thị Huế Phó Chủ tịch 3.811.307 0985.553.900
4 Nguyễn Thị Thược UV Ban TT 3.811.307 0965.231.886 thuocmtkd@gmail.com
HỘI PHỤ NỮ
1 Trương T Hồng Ánh Chủ tịch 3.811.309 0987.595.529 truonghonganh1975@gmail.com
2 Đào Thị Hải Lý Phó chủ tịch 0978.983.809 hailydao@gmail.com
3 Nguyễn Thị Nguyệt Phó chủ tịch 0362.571.646
4 Nguyễn T Hồng Thắm Nhân viên 0982.887.936
HỘI CỰU CHIẾN BINH
1 Dương Đình Tĩnh Chủ tịch 3.811.496 0975296408 hoiccbkimdong@gmail.com
2 Trương Đức Điệp Phó Chủ tịch 3.811.496 0912007432
3 Nguyễn Nam ninh Phó Chủ tịch 0905.182.568
4 Đỗ Thị Hà Linh Nhân viên 0348.509.312
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
1 Trần Văn Sớm Chủ tịch 3. 811.672 0984.064.559 tranvansom@gmail.com
2 Phạm Thị Hồng Thu Phó Chủ tịch 3. 811.672 0984.598048 phamthihoangthuldld@gmail.com
3 Đỗ Thị Hạnh Chuyên viên 3. 811.672 0971498851 dothihanh@gmail.com
4 Hoàng Ngọc Sơn Chuyên viên 3. 811.672 0978822467 hoangngocson1981@gmail.com
HỘI NÔNG DÂN
1 Hoàng Thế Anh Chủ tịch 0983271025 theanhnn@gmail.com
2 Trần Đình Dương Phó chủ tịch 0973211399 duongkdhy@gmail.com
3 Nguyến Thị Hiền Chuyên viên 0333298367 nguyenthihien@gmail.com
4 Trần Thị Ngọc Thùy Cán bộ hợp đồng 0973890467 thuyttn103@gmail.com
HUYỆN ĐOÀN
1 Nguyễn Thế Tuyên Bí thư 3.811.306 0977.182.636 Thetuyen1902@gmail.com
2 Nguyễn Văn Kiên Phó Bí thư 0964897668 mrkey2079@gmail.com
3 Lê Thị Thanh Thúy Chuyên viên 3.811.306 0778.386.429 thanhthuyhdkdhy@gmail.com 
KHỐI CÁC PHÒNG, BAN CƠ QUAN UBND HUYỆN
VĂN PHÒNG HĐND & UBND (vp.kd@hungyen.gov.vn)
1 Bùi Văn Phúc Chủ tịch UBND huyện 3.811.468 0973.889.686 bvphuc.kd@hungyen.gov.vn
2 Vũ Thị Chanh PCT TT UBND huyện 3.811.459 0987.498.376 Vtchanh@hungyen.gov.vn
3 Đinh Quang Hào PCT  UBND huyện 3.811.472 0978.718.468 dqhao@hungyen.gov.vn
4 Nguyễn Viết Quý PCT TT HĐND huyện 3.811.460 0936.765.559 Nvquy@hungyen.gov.vn
5 Nguyễn Chí Chung Phó BKT-XH HĐND huyện 3.810.278 0982.135.525
6 Nguyễn Thị Tuyết Phó BPC HĐND huyện 3.810.279 0977.567.102 nguyentuyet71085@gmail.com
7 Đặng Hải Đăng Chánh Văn phòng 3.811.473 0989.285.153 dhdang@hungyen.gov.vn
8 Trịnh Thị Phương Thủy Phó Chánh Văn phòng 3.810.306 0943.406.899 Ttpthuy@hungyen.gov.vn
9 Phạm Tiến Mạnh Phó Chánh Văn phòng 0964.081.586 Ptmanh@hungyen.gov.vn
10 Phạm Thị Nga CV tổng hợp 0972.715.094 ptnga@hungyen.gov.vn
11 Trần Lan Hương CV tiếp dân 0349.969.197 tranbebongbong@gmail.com
12 Nguyễn T Huyền Trang Văn Thư –  Thủ quỹ 3.811.304 0979.222.832
13 Lê Thị Huệ Phục vụ – Kế toán 3.811.651 0974.398.385 Lthue@hungyen.gov.vn
14 Bùi Văn Hanh Tiếp dân 0915.276.799
Đỗ Thị Hồng Y tế 0374.679.260 dohong.pyt@gmail.com
Phạm Văn Tân Y tế 0918.995.255 tanyte1991@gmail.com
15 Nguyễn Hoàng Hồng Lái xe 0904874577
16 Nguyễn Hữu Vinh Lái xe 0972643989
PHÒNG NỘI VỤ
1 Phạm Trung Kiên Trưởng phòng 0983.968.303 phamtrungkienkd@gmail.com
2 Phạm Thị Mỹ Hạnh Phó Trưởng phòng 0974.851.853 phammyhanhkd@gmail.com
3 Nguyễn Văn Trường Phó Trưởng phòng 0976.054.232 nguyenvantruongnv@gmail.com
4 Đặng Thị Thu Chuyên viên 3.811.471 0975.852.324 hoangthu8583@gmail.com
5 Vũ Thị Thanh Hương Chuyên viên 0989.036.629 huongnvkd@gmail.com
PHÒNG TƯ PHÁP
1 Vũ Đức Thắng Trưởng phòng 3.811.346 0936.570.055
2 Đào Xuân Chúc Phó trưởng phòng 3.811.318 0983.346.770
3 Lê Thị Thanh Huyền Chuyên viên 3.811.318 0982.706.628
4 Nguyễn Thị Lan Thanh Chuyên viên 3.811.318 0943.19.19.69
5 Đỗ Quốc Cường Chuyên viên 0352.667.555
PHÒNG TÀI CHÍNH  VÀ KẾ HOẠCH
1 Đào Công Thanh Trưởng phòng 02213 811 768 0983 827 774 dcthanhtchy@gmail.com
2 Nguyễn Thị Huyền Phó trưởng phòng 02213 811 899 0978 748 168 nthuyentchy@gmail.com
3 Trần Đình Sỹ Phó trưởng phòng 02213 811 731 0988 711 668 trandinhsytc@gmail.com
4 Đào Đức Học Chuyên viên 02213 811 469 0975 237 968 daoduchockd@gmail.com
5 Nguyễn Như Đức Chuyên viên 02213 811 300 0942 521 985 nnduc.hye@gmail.com
6 Trần Thị Thúy Quỳnh Chuyên viên 02213 810 883 0975 600 409 quynhttt1985@gmail.com
7 Nguyễn T.Minh Nguyệt Chuyên viên 02213 811 769 0984 925 077 nguyet6886@gmail.com
8 Cù Thị Hồng Hạnh Chuyên viên 02213 811 987 0976 194 898 cuhonghanh@gmail.com
PHÒNG LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
1 Vũ Thị Liên Phó trưởng phòng 3.810.768 0392175746 lienldkdhy@gmail.com
2 Nguyễn Thị Đan Phó trưởng phòng 0902.121.448 nguyenthidankd@gmail.com
6 Nguyễn Thị Mai Chuyên viên 0386850937 nguyenmai88kd@gmail.com
7 Nguyễn Thị Thu Trang Chuyên viên 0966458115 nguyenthithutrang.xh10b@gmail.com
8 Bùi Thị Hoài Thu Kế toán trưởng 0963861689 buithihoaithu90@gmail.com
6 Nguyễn Thị Bình Chuyên viên 0936.964.495 nguyenbinhtckh@gmail.com
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
1 Hoàng Thị Thu Phương Trưởng phòng 0904239207 htphuong@hungyen.gov.vn
2 Vũ Tuấn Hiệu Phó trưởng phòng 0973526369 vthieu@hungyen.gov.vn
3 Đào Thị Hảo Phó trưởng phòng 0988782078 daothihaohy@gmail.com
4 Vũ Thị Vân Anh Chuyên viên 0974026201 Vtvanh@hungyen.gov.vn
5 Đoàn Thanh Huyền Chuyên viên 0977970605 thanhhuyen8769@gmail.com
6 Lê Vũ Đạt Chuyên viên 0987293248 levudat1410@gmail.com
7 Vũ Thị Nguyệt Chuyên viên 0973886425 nguyetnguyet25490@gmail.com
8 Cao Thị Loan Chuyên viên 0979319507 caothiloan2008@gmail.com
PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG
1 Trần Tất Thắng Trưởng phòng 0904 264 972 Tatthang@hungyen.gov.vn
2 Vũ Xuân Toản Phó Trưởng phòng 0976 667 319 vxtoan@hungyen.gov.vn
3 Đặng Toàn Thắng Phó Trưởng phòng 0982 031 125 dangthang@hungyen.gov.vn
4 Trần Đình Hưng Chuyên viên 0912 392 001 dinhhung@hungyen.gov.vn
5 Trần Thị Thu Dung Chuyên viên 0966 180 236 tttdung@hungyen.gov.vn
6 Lê Quý Thìn Chuyên viên 0962 018 488 lqthin@hungyen.gov.vn
7 Lê Việt Cường Chuyên viên 0988798819 lvcuong.bqlda@hungyen.gov.vn
THANH TRA HUYỆN
1 Hoàng Văn Quý Chánh Thanh tra 0989.593.789 hvquy@hungyen.gov.vn
2 Đỗ Văn Phê Phó Chánh Thanh tra 0221.3504.861 dvphe@hungyen.gov.vn
3 Phạm Tuấn Đạt Thanh tra viên 0983.526.366 pvdat@hungyen.gov.vn
4 Vũ Thị Thu Hằng Chuyên viên 0976.348.399 vtthang.kd@hungyen.gov.vn
PHÒNG NÔNG NGHIỆP & PTNT (nnptnt.kd@hungyen.gov.vn)
1 Hoàng Văn Minh Trưởng phòng 3810870 0916665116 hvminh@hungyen.gov.vn
2 Nguyễn Thị Lương Phó Trưởng phòng 02213811150 0904075808 ntluong@hungyen.gov.vn
3 Nguyễn Quốc Việt Phó Trưởng phòng 0982260111 nqviet@hungyen.gov.vn
4 Bùi Thị Thanh Nhàn Chuyên viên 0904100880 bttnhan@hungyen.gov.vn
5 Hoàng Thị Kim Yên Chuyên viên 0987293148 htkyen@hungyen.gov.vn
6 Vũ Thị Ánh Chuyên viên 0818258588 vtanh@hungyen.gov.vn
PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN
1 Nguyễn Thị Vân Anh Trưởng Phòng 2213811625 0974.954.478 Vananhvhkd@gmail.com
2 Hoàng Xuân Thảo Phó Trưởng phòng 2213811625 0982811831 hxthao@hungyen.gov.vn
3 Nguyễn Văn Tuân Phó Trưởng phòng 2213811625 0984066216 vantuan@hungyen.gov.vn
4 Đoàn Trọng Tiệp Chuyên viên 2213811625 0917866377 dttiep@hungyen.gov.vn
5 Vũ Thu Trà Chuyên viên 2213811625 0984920091 vttra@hungyen.gov.vn
 
 
PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
1 Ngô Văn Tùng Trưởng phòng 0913.112.888 tungtainguyen@gmail.com
2 Đặng Anh Dũng P. Trưởng phòng 0976. 809.885 kimvietha@gmail.com
3 Đào Minh Phúc Chuyên viên 0917.738.526 phucnhitnmt@gmail.com
4 Trần T Minh Huệ Chuyên viên 0978.945.598 tranminhhue23287@gmail.com
5 Đoàn Thị Giang Chuyên viên 0973.392.166 doangiang129@gmail.com
6 Đào Văn Cường Chuyên viên 0985.188.864 kimdongquetoi1987@gmail.com
7 Trần Đăng Anh Chuyên viên 0977.853.688 danganh61189@gmail.com
TRUNG TÂM VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
1 Trần Hồng Thái Giám đốc 0396218323 tranthai1003@gmail.com
2 Lê Văn Nhiệm Phó giám đốc 0983487281 nhiemttvhkd@gmail.com
3 Chu Văn Tùng Phó giám đốc 0969666863 chuvantungttvh@gmail.com
4 Đào Thị Thúy Quỳnh Viên chức 0915197111 daoquynhttvh@gmail.com
5 Hoàng Thị Thảo Viên chức 0904078983 hoangthithaokdhy@gmail.com
6 Nguyễn Việt Tuấn Viên chức 0986687745 viettuanttvh@gmail.com
7 Đoàn Thạch Hãn Viên chức 0334156789 shihan190287@gmail.com
8 Trần Mai Lan Viên chức 0986871232 tranmailan002@gmail.com
9 Trần Thị Nhung Viên chức 0949893898 trannhungvpkd@gmail.com
10 Trần Thị Minh Viên chức 0973103113 minhtranminh198011@gmail.com
HẠT GIAO THÔNG VÀ MÔI TRƯỜNG
1 Nguyễn Đức Huấn Hạt trưởng 904121118 nguyenduchuankd@gmail.com
2 Nguyễn Thanh Hải Phó Hạt trưởng 796166707 hai0796166707@gmail.com
3 Đào Văn Tuân Phó Hạt trưởng 978465665 daovantuankd92@gmail.com
4 Nguyễn Văn Biện Cán bộ TC-HC 02213811083 0976987159 nguyenbiengdns@gmail.com
5 Trần Thị Vân Anh Kế Toán 966931819 vananhkimdong@gmail.com
ĐÀI TRUYỀN THANH
1 Nguyễn Thị Hà Trưởng đài 3811.831 0974.837.919 nguyenhaphuongmy@gmail.com
2 Bùi Thị Hiền Phó Trưởng đài 3811478 0973.604.467 hiendtt1211 @gmail.com
3 Vũ Thanh Thủy Phó Trưởng đài 0988.838.789 thuy22041983 @gmail.com
4 Phạm Thị Mỹ Lệ Phóng viên 0978.844.817 phammyle2310@gmail.com
5 Hoàng Văn Dân Phóng viên 0916.068.444 hoangdanvov @gmail.com
6 Đào Thị Thơm Phóng viên 0978.271.337 Daothombtv@gmail.com
7 Nguyễn Kim Thoa Phóng viên 0973.766.812 Nguyenkimthoahy@gmail.com
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
1 Trần Việt Thắng Giám đốc 0973539141  
Đào Đức Mạnh Phó Giám đốc 0984.188.509 ddmanh@hungyen.gov.vn
2 Trần Tuấn Anh Viên chức  Giải phóng mặt bằng 0353 953 639  
3 Đỗ Ngọc Hải Viên chức  Quản lý dự án 0985 239 063  
4 Lê Anh Hải Viên chức  Quản lý dự án 0923807585  
5 Nguyễn Chi  Cường Viên chức  Giải phóng mặt bằng 0911 016 889  
6 Nguyễn Thị Thu Hường Viên chức Văn thư – Thủ quỹ 0982 600 598  
7 Đào Thị Lành Viên chức  Giải phóng mặt bằng 0983 893 824  
8 Nguyễn Thị Luyến Viên chức  Giải phóng mặt bằng 0981 556 257  
9 Nguyễn Thị Kiều Oanh Viên chức  Hành chính – Tổng hợp 0979 730 388  
10 Lê Hà Phương Viên chức  Giải phóng mặt bằng 0978 05 3351  
11 Bùi Quang Thái Viên chức Quản lý dự án 0905 451 410  
12 Đào Thị Thắm Viên chức Kế toán 0978 998 180  
 
 
TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
1 Vũ Ngọc Long Giám đốc 2213811640 982284818  vungoclong1980@gmail.com
2 Dương .T.Mỹ Hạnh Phó GĐ 2213811640 978012335  duongthimyhanh78@gmail.com
3 Nguyễn Huệ Khanh Phó GĐ 2213811640 988781322  khanh12091978@gmail.com
 
CHI CỤC THỐNG KÊ
1 Phạm Minh Hoàng Phó Chi cục trưởng 0982024497 pmhoanghye@gso.gov.vn
2 Đinh Hòa Bình Chuyên viên 0982112126
3 Ứng Thị Hồng Anh Chuyên viên 0973275130
VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
1 Nguyễn Ngọc Sơn Giám đốc 0917229889 02213811639 sonnguyen.vpdk@gmail.com
2 Vũ Đình Thoan P.Giám đốc 0983109827 02213811639 vuthoanvpdk@gmail.com
3 Trần Văn Nghiệp Viên chức 0972771800 02213811639 tranvannghiepvpdk@gmail.com
4 Nguyễn Thị Tuyến Viên chức 0972701767 02213811639 tuyenvpkd@gmail.com
5 Hoàng Trọng Tấn Viên chức 0985897346 02213811639 hoangtan.tdbd@gmail.com
6 Phạm Thị Vân Anh LĐ Hợp đồng 0978921861 02213811639 phamvananhkd@gmail.com
7 Trần Đình Thơi LĐ Hợp đồng 0983278533 02213811639 tranthoivpdkkd@gmail.com
TRẠM KHUYẾN NÔNG (knkimdong@gmail.com)
1 Vũ Quang Thuận Trạm trưởng 3.811.905 0903237499 knkimdong@gmail.com
2 Phạm Vương Tú Trạm phó 3.811.905 0977768577 knkimdong@gmail.com
3 Phùng Thị Mai Trang Nhân viên 3.811.905 0902081002 knkimdong@gmail.com
4 Tạ Thị Quyến Nhân viên 3.811.905 01674518377 knkimdong@gmail.com
HỘI NGƯỜI MÙ
1 Phạm Văn Khuya Chủ tịch Hội 3811.065 0978771811
2 Đặng Hải Âu Cán bộ Hội 0983338210
HỘI CHỮ THẬP ĐỎ
1 Nguyễn Văn Hinh Chủ tịch hội 0903.451.205
2 Đặng T Thanh Hiền UV TT hội 0354.057.268
HỘI NGƯỜI CAO TUỔI
1 Nguyễn Đức Hộ Trưởng ban 0906161477 hoinguoicaotuoikimdong@gmail.com
2 Trần Thị Hằng Phó Trưởng ban 0397120522
HỘI THANH NIÊN XUNG PHONG
1 Nguyễn Thị Uyển Chủ tịch Hội 0376.079.794
2 Nguyễn Quang Tài Phó Chủ tịch 0945.396.615
TRẠM THÚ Y
1 Nguyễn Văn Cường Trạm trưởng 3811.550 0986.518.833
TRẠM BẢO VỆ THỰC VẬT
1 Phạm Thị Vân Trạm trưởng 0972.264.260
2 Hoàng Thị Thuỳ Phó Trạm trường 0942.900.089
BƯU ĐIỆN
1 Vũ Thị Phương Giám đốc 0856822888 0911967999
2 Nguyễn Thị Thu Tổ trưởng GDTT 2213827827
CÔNG AN HUYỆN
1 Nguyễn Anh Dũng Trưởng Công an huyện 3.696.666 0913280488
2 Nguyễn Xuân Cường Phó Trưởng Công an 3.810.094 0904.318.863
3 Nguyễn Hữu Phước Phó Trưởng Công an 3.811.678 0912.533.530
4 Trần Thanh Hiền Phó Trưởng Công an 0976776888
5 Nguyễn Ngọc Sỹ Phó Trưởng Công an 3.811.666 0919233688
6 Trần Văn Hùng Đội Trưởng Đội Tổng hợp 0988.636.678
BAN CHỈ HUY QUAN SỰ HUYỆN
1 Trần Văn Lực Chỉ huy trưởng 6.525.557 0965.502.299
2 Nguyễn Thành Công Chính trị viên 0362765068
3 Văn Khắc Hoàng Phó Chỉ huy trưởng-TMT 3.504.342 0982928203
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
1 Nguyễn Huy Hoàng Chi cục trưởng 983866867 hoangnh.hyn@moj.gov.vn
2 Lê Ngọc Tuấn Phó Chi cục trưởng 983563018 tuanln.hyn@moj.gov.vn
TÒA ÁN NHÂN DÂN
1 Lê Quốc Huy Chánh án 0904.256.637 lequochuytoaan@gmail.com
2 Nguyễn Thị Hương Phó Chánh án 0914.268.892 huongkhangnguyen1978@gmail.com
Trần Ngọc Huy Chánh Văn phòng 0976.193.581
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
1 Phạm Đức Kiên Viện trưởng 3810.666 0965855559 phamkien.vkshy@gmail.com
2 Đỗ Như Trị Phó Viện trưởng 3811.571 0918629616 trivks@gmail.com
3 Nguyễn Ngọc Minh Phó Viện trưởng 3811.011 0902050540 mingnguyen@gmail.com
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN KIM ĐỘNG
1 Nguyễn Thị Thu Thủy Giám đốc 3.811.989 0986.229.577 thuthuy1277@gmail.com
2 Nguyễn Văn Điểm Phó Giám đốc 3.826.686 0988.623.832 nguyendiemnhcs@gmail.com
3 Trần Thị Ngọc Bích Tổ trưởng tổ kế toán-NQ 3.811.843 0912462528 bich.nhcs@gmail.com
4 Bùi Thị Thủy Tổ trưởng tổ kế hoạch-NV 3.810.281 0982739882 thuybuinhcs@gmail.com
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
1 Nguyễn Văn Chư Giám đốc 3811512 983816127 Chunguyenvan@agribank.com.vn
2 Dương Văn Tuấn Phó GĐ 3811427 904245960 Tuanduongvan@agribank.com.vn
3 Đỗ Đức Minh Phó GĐ 3811725 976691066 Minhdoduc1@agribank.com.vn
CHI CỤC THUẾ khu vực thành phố Hưng Yên – Kim Động
1 Phạm Thanh Bình Chi cục trưởng 3.811.217 0913.343.085
2 Đặng Công Trực Phó chi cục trưởng 3.811.327 0913.308.973 dctruc.hye@gdt.gov.vn
3 Bùi Ngọc Anh Phó chi cục trưởng 3.811.356 0902.072.899 bnanh.hye@gdt.gov.vn
KHO BẠC NHÀ NƯỚC KIM ĐỘNG
1 Tống Hồng Dân Giám đốc 3810656 0912330586
2 Nguyễn Hữu Trương P. Giám đốc 3811282 0912675129
3 Ngô T Thanh Hường Kế toán trưởng 3811502 0936409071
4 Nguyễn Xuân Sanh Giao dịch viên 0982847147
5 Lê Thị Lan Giao dịch viên 0969327088
6 Nguyễn T Thân Thương Giao dịch viên 0387082875
7 Phan Văn Hưởng Giao dịch viên 0914755589
8 Lê T Hà Thanh Giao dịch viên 0812776186
9 Đỗ Trung Thanh Thủ quỹ 0977734075
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN
3 Phạm Khả Song Giám đốc 0916.745.566 phamsongkd@gmail.com
Trần Ngọc Tuấn Phó Giám đốc 0902227457 ttytkimdong@gmail.com
4 Văn phòng 3811.676 ttytkimdong@gmail.com
5 Thường trực Cấp cứu 3811.430
BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN
1 Đào Thị Vi Giám đốc 3,810,408 0988.383.365 daothivybhxhkd@gmail.com
2 Hoàng Thị Hương Phó Giám đốc 3,810,552 0979.727.659 thachcaoch@gmail.com
3 Nguyễn Văn Khoa Phó Giám đốc 3,810,551 0985.709.140 khoakhtc@gmail.com
ĐIỆN LỰC HUYỆN KIM ĐỘNG
1 Phan Thế Nội Giám đốc 3.613.205 0962.010.779
2 Đỗ Văn Thanh Phó Giám đốc 3.613.280 0912.854.655 dovanthanhdlhy@gmail.com
3 Đăng Văn Tình Phó Giám đốc 3.613.885 0962.012.956
XÍ NGHIỆP KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1 Ngô Thị Thanh Giám đốc XN 3811.295 0979896918 thanhxinghiepkimdong@gmail.com
2 Bùi Cẩm Thạch Phó Giám đốc 3811.630 0982351008 buicamthachkd@gmail.com
TRẠM THÚ Y HUYỆN
1 Hoàng Thị Hạnh Trạm trưởng 6.287.008 01686.707.460
fax 3.811.550
TRẠM BẢO VỆ THỰC VẬT
1 Phạm Thị Vân Trạm trưởng 2213811709 972264260 Trambvtvkimdong16@gmail.com
2 Hoàng Thị Thùy Phó Trạm trưởng 942900089
KHỐI CÁC XÃ, THỊ TRẤN
THỊ TRẤN LƯƠNG BẰNG
1 Đào Đức Nhiêm Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND 987219770
2 Đỗ Trung Đoàn Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy 915244961 doanqslb@gmail.com
3 Đào Đức Cường Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND 385303581
4 Trần Công Chất Phó Chủ tịch HĐND 975526539 congchat82@gmail.com
5 Đặng Văn Vàng Chủ tịch UBMTTQVN 837801286 dangvanvang1964@gmail.com
6 Tạ Văn Xây Phó Chủ tịch UBND 976811006 tavanxaylb1972@gmail.com
7 Hồ Văn Tuấn Chủ tịch Hội Cựu chiến binh 396928959
8 Nguyễn Thị Quyên Chủ tịch Hội Phụ nữ 964050525 quyenpnlb@gmail.com
9 Vũ Thị Diễn Bí thư Đoàn thanh niên 886136326 vuthidienvpub@gmail.com
10 Đỗ Thị Phương Thảo Tài chính – Kế toán 904285667 phuongthao220890@gmail.com
11 Nguyễn Ngọc Trường Chỉ huy trưởng Quân sự 983521579 truongqslb1989@gmail.com
12 Vũ Thị Hiển Văn phòng Đảng ủy 356235747 vu.hien302@gmail.com
13 Nguyễn Thị Nghĩa Văn phòng – Thống kê 856200268 nghiakdhy@gmail.com
14 Đào Thị Huệ Văn phòng – Thống kê 335865540 daothihue93.luongbang@gmail.com
15 Đào Đức Minh Tư pháp – Hộ tịch 378817780 daoducminh26061984@gmail.com
THỊ TRẤN LƯƠNG BẰNG
16 Đoàn Thế Bôn Tư pháp – Hộ tịch 349737666 zaingoan278@gmail.com
17 Trịnh T Phương Thúy Địa chính – Xây dựng 986475019 trinhphuongthuykd@gmail.com
18 Đặng Xuân Thành Văn hóa – Xã hội 932192868 dang.thanh183@gmail.com
19 Lê Văn Tạo Địa chính – Môi trường 986369668 levantao79@gmail.com
20 Phạm Thanh Hùng Văn hóa – Xã hội 942280582 tuanhung82kd@gmail.com
21 Trần Quang Binh Chủ tịch Hội Nông dân 904321667 binhndlb1971@gmail.com
XÃ CHÍNH NGHĨA
1 Nguyễn Trọng Hưng Bí Thư Đảng bộ 0978861938
2 Nguyễn Hữu Hưng Phó Bí thư TT 0904217103
3 Nguyễn Văn Duyên Chủ tịch UBND xã 0788577399
4 Nguyễn Anh Quang Phó Chủ tịch 0983581788
5 Vũ Xuân Thắng Chủ tịch UBMTTQ 0904207103
6 Nguyễn Trọng Châu Phó Chủ tịch HĐND 0977081613
7 Ngô Văn Nhiên VP-TK 0386885135
8 Trần Đình Hài VP-TK 0974686695
9 Hoàng Văn Thạo Địa chính – Xây dựng 0936879715
XÃ CHÍNH NGHĨA
10 Hoàng Minh Hải Địa chính – NNMT 0385535135
11 Phạm Thị Như Hoa Tài chính – Kế toán 0987217956
12 Đỗ Văn Thái Tư pháp – HT 0388190455
13 Trần Thị Hoa Tư pháp – HT 0946549425
14 Đỗ Quang Phúc Chỉ huy trưởng Quân sự 0853588222
15 Bùi Đình Duyên Trưởng Công an 0982633535
16 Nguyễn Bá Thản Văn hoá – XH 0973599128
17 Hoàng Thị Thanh Chính sách – XH 0865207961
18 Hoàng Tuấn Anh Chủ tịch Hội nông dân 0989593775
19 Bùi Thị Phương Dung CT Hội phụ nữ 0372637939
20 Trần Quốc Minh Bí Thư Đoàn thanh niên 0978640315
21 Hoàng Văn Tâm Chủ tịch Hội CCB 0984065532
XÃ PHẠM NGŨ LÃO
1 Ngô Thế Huynh Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã 982879372 thehuynh.ngulao@gmail.com
2 Nguyễn Văn Quý Phó Bí thư TTĐU xã 987141119 vanquy.nglao@gmail.com
3 Nguyễn Thị Tranh Phó Chủ tịch HĐND xã 972855372 tranhdanguyngulao@gmail.com
4 Vũ Cao Sơn Chủ tịch UBMTTQVN xã 368996588 vucaoson1964@gmail.com
5 Nguyễn Đức Kiên Chủ tịch UBND xã 0964690168 duckien.ngulao@gmail.com
6 Phạm Minh Tuân Phó Chủ tịch UBND xã 916976310 tuanpnlkd@gmail.com
7 Đào Thị Ban Văn phòng – Thống kê xã 348767309 daothiban.hlu@gmail.com
8 Trần Mạnh Cường Tư pháp – Hộ tịch xã 984467631 manhcuongngulao@gmail.com
9 Trương Văn Tuấn Tư pháp – Hộ tịch xã 982728680
10 Nguyễn Thành Hùng Tư pháp – Hộ tịch xã 971591399 minhkhang.ngulao@gmail.com
11 Vũ Thị Thơm Văn hóa – LĐTB&XH 984479236 minhkhang.ngulao@gmail.com
12 Nguyễn Quang Hiếu Văn hóa – Xã hội xã 355851281 vanhoaxapnl@gmail.com
13 Vũ Sinh Dương Địa chính – Xây dựng xã 978556861 vusinhduong.khct51c@gmail.com
14 Hoàng Thị Thúy Tài chính – Kế toán xã 974931793 thuymanh2008@gmail.com
15 Trương Văn Tuân Chỉ huy trưởng QS xã 965308789 vantuanngulao@gmail.com
16 Nguyễn Thị Thúy Chủ tịch Hội LHPN xã 368702736 nguyenthithuy21081979@gmail.com
17 Nguyễn Anh Tuấn Chủ tịch hội Nông dân 972667113 tuannguyenhy76@gmail.com
18 Ngô Văn Lam Bí thư Đoàn TNCSHCM 367766679 ngovanlam2106@gmail.com
XÃ TOÀN THẮNG (toanthang@hungyen.gov.vn)
1 Vũ Xuân Cương HUV, Bí thư ĐU 0339252726 vuxuancuongkd@gmail.com
2 Phạm Thị Thơm Phó Bí thư TTĐU 0963350238 thompntoanthang@gmail.com
3 Nguyễn Văn Chuyển Phó BT, CTUBND 0979053585 nvchuyen.toanthang@hungyen.gov.vn
4 Nguyễn Xuân Uyên TVĐU, Phó CTHĐND 0986107559 nvuyen.toanthang@hungyen.gov.vn
5 Nguyễn Văn Tuấn TVĐU, CTUBMTTQ 0904087000 minhtuan01031982@gmail.com
6 Nguyễn Văn Hào ĐUV, Bí thư ĐTN 0987360699 haotoanthang@gmail.com
7 Nguyễn Thị Thảo ĐUV, CT Hội LHPN 0976742133 Phuongthao19111990@gmail.com
8 Phạm Văn Chàng Chủ tịch Hội ND 0975347060 pvchang.toanthang@hungyen.gov.vn
9 Lê Trọng Đại ĐUV, Trưởng CA 0984230677
10 Đỗ Hải Khương ĐUV, CHT Quân sự 0343538727 dhphuong.toanthang@hungyen.gov.vn
11 Hoàng  Phong Độ ĐUV, Phó CT UBND 0967061610 hoangphongdo1977@gmail.com
12 Nguyễn Văn Thành Công chức ĐC – XD 0972479709 Truongmai2005@gmail.com
13 Nguyễn Văn Thắng Công ĐC – NN – MT 0362599993 Thanghy93@gmail.com
14 Tạ Thị Hồng Nhung Công chức TC – KT 0868335899 hongnhungktx@gmail.com
15 Vũ Thị Hưng Công chức TP – HT 0973526209 vuhung.toanthang@gmail.com
16 Phạm Thị Thu Hiền Công chức TP – HT 0973543476 thuhien280290@gmail.com
17 Nguyễn Thành Vân Công chức VH – XH 0386871042 nthanhvan.toanthang@hungyen.gov.vn
18 Nguyễn Thị Phương Công chức VH – XH 0865281082 phuongchung82@gmail.com
19 Nguyễn Thị Vân Công chức VP- TK 0977274886 vank3b@gmail.com
20 Tạ Văn Hiền ĐUV, CT Hội CCB 398664003 tavanhien1979@gmail.com
XÃ NGỌC THANH
1 Phạm Quang Hiệp Bí thư Đảng ủy 0812214888
2 Đỗ Thành Công Chủ tịch UBND xã 0979258154 docongngocthanh@gmail.com
3 Phạm Hữu Quế Phó chủ tịch HĐND 0394745730 phamhuuque71@gmail.com
4 Nguyễn Đình Hòa Phó chủ tịch UBND  xã 0838737888 vanphongngocthanh@gmail.com
5 Nguyễn Quốc Việt Phó bí thư đảng ủy xã 0978219333 viethungyen@gmail.com
6 Trần Danh Kiền Chủ tịch UBMTTQ xã 0978298789 kienmttqngocthanh@gmail.com
7 Nguyễn Thị Thúy Chủ tịch Hội phụ nữ 0904096319 vietanhkdhy@gmail.com
8 Nguyễn Văn Thịnh Chủ tịch Hội nông dân 0984219273 hoinongdanngocthanh@gmail.com
9 Trần Quang Thủy Chủ tịch Hội CCB 0989195076 cuuchienbinhngocthanh@gmail.com
10 Trần Thị Viên BT đoàn TNCSHCM 0375668261 tigon1989@gmail.com
11 Ngô Thi Mai Văn phòng – Thống kê 0865169686 ngomaicnsh87@gmai.com
12 Trần Danh Phép Văn phòng – Thống kê 0948823636 pheptran.vn@gmail.com
13 Trần Thi Thảo Tài chính – Kế toán 0869850878 diepanh05@gmail.com
14 Trần Danh Đức Chỉ huy trưởng Quân sự 0387811073 ducquansungocthanh@gmail.com
15 Trần Ngọc Hòa Văn hóa – xã hội 0936264502 hoantkdhy@gmail.com
16 Trần Thị Anh Văn hóa – xã hội 0978025668 anhtran17.vhxh@gmail.com
17 Nguyễn Danh Công Tư pháp – hộ tịch 0349477888 congthangtp69@gmail.com
18 Nguyễn Tiếp Tân Tư pháp – hộ tịch 0979029678
19 Phạm Ngọc Thân Địa chính – xây dựng 0976992298 diachinhha@gmail.com
20 Đinh Thị Lan Địa chính – xây dựng 0383641494 landcngocthanh2013@gmail.com
XÃ ĐỒNG THANH
1 TẠ ĐÌNH ĐIỀM BT ĐU-CT HĐND 0984962960 tadinhdiem@gmail.com
2 HOÀNG MINH TUẤN PBTĐU CT UBND 0365141909 0
3 ĐÀO QUYẾT THẮNG PBT TTĐU-PCT-HĐND 0972654985 daoquyetthang@gmail.com
4 ĐÀO MẠNH HÙNG TV.PCT UBND 0976352413 hahungdu.dt78@gmail.com
5 LÊ THANH THỦY TV.CT UBMTTQ 0394706177 khoithuyhaphuong@gmail.com
6 LƯƠNG VĂN ĐỒNG CT.CCB 0918507537 0
7 CHU THỊ MỪNG CT HLHPN 0965722199 Chucmungdt986@gmail.com
8 ĐÀO VĂN HIẾN BT ĐTN 0975809290 daovan hien231286@mail.com
9 PHẠM VĂN QUYNH CT HND 0793325713 0
10 LÊ THỊ NGỌC ÁNH TC-KT 0342657688 anhdongthanh@gmail.com
11 ĐÀM THỊ THÙY DUNG VH-XH 0383051479 damthuydung1989@gmail.com
12 ĐỖ VĂN TỚI ĐC-XD 0368346685 Dovantoi48qldd@gmail.com
13 TRẦN THỊ TỪ LĐTB&XH 0976570118 tranthitu041291@gmail.com
14 ĐỖ THỊ TUYẾN ĐC-NN 0904390523 Kimtuyen.hy.82@gmail.com
15 LÊ VĂN ƯỚC TP-HT 0968868098 rươunganchen@gmail.com
16 ĐÀO TRUNG KIÊN CHT QS 0387531175 Trungkien197885@gmail.com
17 ĐÀO VĂN VINH VP-TK 0399834094 vpdongthanh@gmail.com
XÃ THỌ VINH
1 Vương Toàn Quyết BTĐU-Chủ tịch HĐND 094 3672956 vuongtoanquyet2020@gmail.com
2 Tào Quang Trường Phó BTĐU-CT UBND 084 7283333 taoquangtruong@gmail.com
3 Vương Toàn Tiến UVBTV- CT UBMTTQ 096 2759736
4 Nguyễn Quang Huy Phó bí thư TT Đảng ủy 0984066592 huythovinh@gmail.com
5 Phạm Tuân UVBTV-Phó CT HĐND 097 6620113 phamtuan2806@gmail.com
6 Vương Thị Mơ Phó chủ tịch UBND xã 0979029779 taichinhktthovinh@gmail.com
7 Vũ Thị Thủy Văn phòng- Thống kê 0962769880 vuthuy.vpub@gmail.com
8 Đoàn Thị Hồng Duyến Tài chính – Kê toán 0941980622    doanhongduyenvpub@gmail.com
9 Vương Thị Cúc Tư pháp – Hộ tịch 0989915332 tuphapthovinh@gmail.com
10 Nguyễn Mai Thanh Địa chính 0941130689 maithanh.152@gamil.com
11 Vũ Văn Tình Chỉ huy trưởng quân sự 0834589384 tinhquansuthovinh@gmail.com
12 Lê Văn Đông Địa chính 0904322312 levandongđctv@gmail.com
13 Vũ Thị Sang Văn hóa – Xã hội 0832175556 thusanghy1987@gmail.com
14 Tào Thế Linh Văn hóa – Xã hội 0914008086 vanhoathovinh6@gmail.com
15 Lê Thị Lan Chủ tịch hội Phụ nữ 0383911812 lanpnthovinh@gmail.com
16 Vương Thị Loan Bí thư đoàn Thanh niên 0362098656 doanxathovinh@gmail.com
17 Trương Ngọc Sơn Chủ tịch hội Nông dân 0983815766 sonthovinh@gmail.com
18 Tào Văn Biên Chủ tịch Hội CCB 0397531131
XÃ ĐỨC HỢP
1 Trần Văn Tư Bí thư- Chủ tịch HĐND 0987.887.432 tucsdh.1966@gmail.com
2 Nguyễn Thị Hằng PBT- Chủ tịch UBND 0988.622.815 hangubdh@gmail.com
3 Hà Thị Thanh Hoa Phó Bí thư Thường trực 0978.850.505 thanhhoaduchop@gmail.com
4 Trần Ngọc Đại Phó Chủ tịch HĐND xã 0978.225.979 ngocdai.dhkd@gmail.com
5 Bùi Văn Thắng Chủ tịch UBMTTQ xã 039.474.5056 bvthang.kd@gmail.com
6 Đỗ Tiến Lực Phó Chủ tịch UBND xã 0962.289.700
7 Trần Đức Độ Chỉ huy trưởng QS xã 0917.586.568 tranducdohungyen89@gmail.com
8 Nguyễn Văn Doanh Trưởng Công an xã 0987.668.867
9 Nguyễn Ngọc Thương Văn phòng Thống kê 0972.579.267 ubduchop.kd@gmail.com
10 Lê Thị Khẩn Văn phòng Thống kê 039.817.0186 khandhvp@gmail.com
11 Phạm Thị Thúy Quỳnh Chủ tịch Hội LHPN xã 0975.791.751 quynhtp.dh@gmail.com
12 Bùi Thị Huê Bí thư Đoàn TN xã 0339.915.0705 buihueubndxa@gmail.com
13 Lê Tiến Yên Chủ tịch Hội CCB xã 039.452.9065 ccbdh.kd@gmail.com
14 Hà Đức Hiền Chủ tịch Hội Nông dân 0989.239.269
15 Bùi Văn Tám Văn hóa xã hội 035.811.7313 buivantamdh@gmail.com
16 Trần Thị Mơ Văn hóa xã hội 0972.807.147 motrandhv@gmail.com
17 Trần Thị Luyến Tài chính Kế toán 035.858.6545 hiepluyen1980@gmail.com
XÃ ĐỨC HỢP
18 Đỗ Mạnh Cường Địa chính- XD & MT 0984.418.507 cuongubdh80@gmail.com
19 Nguyễn Phan Du Địa chính- XD & MT 0867.421.772 dudcngocthanh@gmail.com
20 Trần Văn Thoại Tư pháp 0985.123.609 thoaiduchop.kd@gmaail.com
21 Đỗ Văn Chí Tư pháp- Hộ tịch 0979.491.325 dovanchi.dh@gmail.com
XÃ MAI ĐỘNG
1 Nguyễn Văn Tập Bí thư ĐU-CT HĐND 0985797381 nvtap.maidong@hungyen.gov.vn
2 Lê Ngọc Vân Phó Bí thư 0394745087 Lengocvanhdmd@gmail.com
3 Vũ Văn Tính Chủ tịch UBND 0918688789 Vutinhmd@gmail.com
4 Nguyễn Văn Giáp Chủ tịch UBMTTQ 0985062954 nvgiap.maidong@hungyen.gov.vn
5 Diệp Quang Hân PCT UBND 0977087439 dqhan.maidong@hungyen.gov.vn
6 Trần Thị Loan Văn phòng – TK 0379248889 thanhloanvpmd@gmail.com
7 Lê Quang Khắc Phó Chủ tịch HĐND 0973831165 dcsvn.vikin1985@gmail.com
8 Nguyễn Văn Đúc Chủ tịch CCB 0342657063
9 Nguyễn Thị Phương Chủ tịch HND 0396208588 Nguyenphuong.maidong@gmail.com
10 Lê Thị Huyền Chủ tịch HPN 0978374188 lehuyenpnmd@gmail.com
11 Bùi Thị Mây Bí thư Đoàn TN 0983201828 Buimay48ctxh@gmail.com
XÃ MAI ĐỘNG
12 Đinh Minh Chí CHT Quân sự 0979347886 Balebobo2014@gmail.com
13 Chu Văn Tiến Văn hóa- XH 0988671552 Vanhoamaidong@gmail.com
14 Nguyễn Văn Tuyên Văn hóa- XH 0975860182 nvtuyen.maidong@hungyen.gov.vn
15 Đỗ Thị Tư Tư pháp Hộ tịch 0914715477 Dothitutpmd@gmail.com
16 Lê Thị Vân Tài chính – KT 0363308433 haivanvhxh@gmail.com
17 Vũ Thị Lan Hương Địa chính – XD 0385484722 huongdcmdkd@gmail.com
18 Phạm Thị Lựu Địa chính – MT 0979561927 Phamluumd@gmail.com1
XÃ VĨNH XÁ
1 Đoàn Ngọc Vinh Bí thư Đảng ủy 0916866559 ngocvinhiza@yahoo.com
2 Phạm Đức Lâm Phó BTTT Đảng ủy 0966554988 vpduvinhxa@gmail.com
3 Đào Quang Hiển PBT – Chủ tịch UBND xã 0975526360 quanghientca@gmail.com
4 Đào Văn Tĩnh Phó CT HĐND xã 01665728493 daovantinh4664@gmail.com
5 Vũ Văn Thạo Phó CT UBND xã 0982516352 vuvanthaotp@gmail.com
6 Đào Quang Phú Chủ tịch MTTQ 0913036811 doanthanhnienphu@gmail.com
7 Đặng Thị Mùi Bí thư Đoàn xã 0397093883 doanvinhxakdhy@gmail.com
8 Đào Kim Chính Chủ tịch Hội phụ nữ 0978758215 Kimchinh1972@gmail.com
9 Vũ Văn Phóng Chủ tịch Hội CCB 0386545212 Vuvanphong63@gmail.com
10 Phạm Văn Ngoạn Trưởng công an 0987827336 Ngoan1987vx@gmail.com
XÃ VĨNH XÁ
11 Nguyễn Trọng Thắng Văn phòng – TK 0986794666 trongthangqsx@gmail.com
12 Nguyễn Văn Thành Cán bộ chính sách 0915380889 vanthanhvx@gmail.com
13 Đào Đức Chiến Văn phòng – TK 0949920522 ducchienpca@gmail.com
14 Cao Văn An CB Tài chính – Kế toán 0834457699 caoanktvx@gmail.com
15 Nguyễn Văn Hỡi Cán bộ địa chính 0869130268 Nguyenhoi443@gmail.com
16 Cao Thị Bích Hồng Cán bộ ĐC GTTL 0377855953 caohongqlgd@gmail.com
17 Nguyễn Đức Triệu Cán bộ Tư pháp 0989617238 nguyenductrieu.tpvx@gmail.com
18 Nguyễn Văn Ngọ Văn phòng Đảng ủy 0975239917 nguyevanngo25051978@gmail.com
19 Đào Đức Sinh Chủ tịch Hội Nông dân 385091154  
20 Nguyễn Thị Trang Phó Chủ tịch MTTQ xã 0975170508 nguyentrang87vx@gmail.com
XÃ NGHĨA DÂN
1 Nguyễn Văn Thiềm Bí thư, chủ tịch HĐND 0969202339
2 Vũ Đỗ Mười Phó chủ tịch HĐND xã 0399006835
3 Nguyễn Thị Huyền Phó Bí thư Đảng ủy 0968846399
4 Hoàng Xuân Vịnh Chủ tịch MTTQ xã 0979331876
5 Phạm Thị Thùy Trang Bí thư Đoàn TN 0974938831
6 Nguyễn Thị Tâm Chủ tịch Hội PN 0376420926
7 Cao Bá Loát Chủ tịch Hội ND 0984716885
8 Nguyễn Như Ý Chủ tịch Hội CCB 0974970694
9 Nguyễn Văn Trịnh Q. Chủ tịch 0352112999
XÃ NGHĨA DÂN
10 Nguyễn Thị Huyên Kế toán 0984335957
11 Nguyễn Hữu Tuấn Văn hóa- XH 0984065887
12 Nguyễn Quốc Đạt Tư pháp- Hô tịch 0348423221
13 Nguyễn Thị Thanh Thúy Văn phòng – TK 0385117573
14 Trịnh Hữu Đạt Địa chính NN 0936885534
15 Nguyễn Văn Tú Địa chính- NN- MT 0977030745
16 Vũ Thị Nam Văn hóa – Xã hội 0986517100
17 Phạm Văn Thương Trưởng CA xã 0984050912
XÃ PHÚ THỊNH
1 NGUYỄN VĂN VINH BÍ THƯ – CT HĐND 0979717134 nguyenvinhphuthinhkd@gmail.com
2 NGUYỄN VĂN NĂM PHÓ BT TT ĐU 0942914805
3 VŨ ĐÌNH LÂM Phó bí thư- CT UBND 0979575356 vudinhlamubndpt@gmail.com
4 TRẦN NGỌC SƠN Phó CT HĐND 0936528811 tranngocsontppt@gmail.com
5 NGUYỄN THỊ LỞ CT MTTQVN xã 0988850478 Maingocha74@gmail.com
6 NGUYỄN VĂN HẬU Phó CT UBND xã 0372769929 hauqsphuthinh@gmail.com
7 NGUYỄN THỊ BÍCH CT hội Phụ nữ 0868626988 Bichnt1972@gmail.com
8 NGUYỄN VĂN HÙNG CT hội CCB 0347716894
9 TRẦN VĂN HƯỞNG Bí thư ĐTN 0987813093 tranvanhuongubndpt@gmail.com
10 NGUYỄN VĂN CƯỜNG Ct hội Nông dân 0915379919 Mrcuong080182@gmail.com
XÃ PHÚ THỊNH
11 TRẦN VĂN GIANG Tài chính 0979029599 Trangiang.ubphuthinh@gmail.com
12 NGUYỄN VĂN SINH Địa chính nông nghiệp 0982816707 Nguyensinh707@gmail.com
13 NGUYỄN MINH QUYẾT Địa chính Xây dựng 0986492033 minhquyetdc@gmail.com
14 NGUYỄN KHẮC TRƯỜNG Chỉ huy trưởng QS 0367013268 truongqspt@gmail.com
15 NGUYỄN THỊ CHINH VH – XH 0386686540 vanhoaphuthinh@gmail.com
16 NGUYỄN XUÂN THÁI Văn phòng – Thống kê 0988982265 thain23@gmail.com
17 LÊ VĂN TÙNG VH-XH LĐTBXH 0962372898 Levantung2204@gmail.com
18 VŨ ĐÌNH DUYỆT Tư pháp – Hộ tịch 0962590568 Vudinhduyanh2015@gmail.com
19 NGUYỄN THỊ HẰNG Văn phòng đảng ủy 0962031186 Hangnguyen031186@gmail.com
XÃ NHÂN LA
1 Phạm Bá Nghĩa Bí thư Đảng bộ,
Chủ tịch HĐND xã
0987982229 pbnghia.nhanla@hungyen.gov.vn
2 Nguyễn Văn Thạo Phó Bí thư Đảng bộ
, Chủ tịch UBND xã
0979334895 nvthao.nhanla@hungyen.gov.vn
3 Trần Đình Gạo Phó Bí thư tt Đảng bộ 0379238945 tdgao.nhanla@hungyen.gov.vn
4 Nguyễn Văn Muôn Phó Chủ tịch HĐND xã 0977087246 nvmuon.nhanla@hungyen.gov.vn
5 Phạm Ngọc Xuất Chủ tịch UBMTTQVN xã 0909181783 pngocxuat.nhanla@hungyen.gov.vn
6 Hà Văn Hải Phó Chủ tịch UBND xã 0972988326 hvhai.nhanla@hungyen.gov.vn
7 Nguyễn Thị Hương Chủ tịch Hội LHPN xã 0865969125 nthuong.nhanla@hungyen.gov.vn
8 Phạm Ngọc Vương Bí thư Đoàn TNCSHCM 0379229903 pnvuong.nhanla@hungyen.gov.vn
XÃ NHÂN LA
9 Nguyễn Trung Trọng Chủ tịch Hội CCB xã 0966976531 nttrong.nhanla@hungyen.gov.vn
10 Nguyễn Thị Lan Chủ tịch Hội Nông dân xã 0395789239 ntlan.nhanla@hungyen.gov.vn
11 Nguyễn Tuấn Anh Chỉ huy trưởng BCH Quân sự 0978012302 ntanh.nhanla@hungyen.gov.vn
12 Hứa Đức Điều Tư pháp – Hộ tịch xã 0974940855 hddieu.nhanla@hungyen.gov.vn
13 Nguyễn Thị Thu Phương Kế toán – Tài chính 0355304877 nttphuong.nhanla@hungyen.gov.vn
14 Nguyễn Thị Hiền Diu Văn phòng – Thống kê xã 0965280189 nthdiu.nhanla@hungyen.gov.vn
15 Trần Đình Vinh Văn hóa – xã hội 0355304432 tdvinh.nhanla@hungyen.gov.vn
16 Trần Thị Lan Anh Văn hóa – xã hội 0989242981 ttlanh.nhanla@hungyen.gov.vn
17 Trần Văn Lanh Địa chính – XD, NN&MT 0367299085 tvlanh.nhanla@hungyen.gov.vn
18 Hoàng Văn Long Địa chính – XD, NN&MT 0356120465 hvlong.nhanla@hungyen.gov.vn
XÃ HIỆP CƯỜNG
1 Vũ Quang Thuận BT. Đảng ủy, CT.HĐND 0936.607.873 vuhoanghaihc1973@gmail.com
2 Quách Đại Hưng Chủ tịch UBND xã 0936.141.126 quachhunghc@gmail.com
3 Nguyễn Ngọc Kính Phó Bí thư TT. Đảng ủy 0904.825.230 không có E-Mail
4 Vũ Đình Cảnh Phó chủ tịch HĐND xã 0904.646.919 dinhcanhvphc@gmail.com
5 Vũ Văn Phong Chủ tịch UBMTTQ xã 0904.518.018 phongmattran@gmail.com
6 Vũ Văn Đông Phó chủ tịch UBND xã 0934.233.950 quansuhiepcuong@gmail.com
7 Vũ Thị Hạnh Chủ tịch Hội PN xã 0911.130.251 vuhanhhc1982@gmail.com
XÃ HIỆP CƯỜNG
8 Hồ Ngọc Quang Chủ tịch Hội ND xã 0934.479.808 hongocquang1980@gmail.com
9 Phạm Đức Tuân Bí thư đoàn xã 0974.955.966 phamductuan.hc@gmail.com
10 Trịnh Văn Bảo Chủ tịch Hội CCB xã 0915.315.568 không có E-Mail
11 Nguyễn Văn Tuấn Công chức Tư pháp – Hộ tịch 0962.237.695 không có E-Mail
12 Vũ Thị Mai Anh Công chức Tư pháp – Hộ tịch 0966.889.995 vumaianh3988@gmail.com
13 Vũ Văn Thức Công chức Văn phòng – Thống kê 0829.128.333 vuthucvpubhc@gmail.com
14 Nguyễn Thị Thúy Hằng Công chức Văn phòng – Thống kê 0971.108.999 nguyenhang250993@gmail.com
15 Quách Thị Tân Công chức VHLĐTB&XH 0944.539.696 quachtan.hc@gmail.com
16 Hoàng Văn Lợi Công chức văn hóa xã hội 0705.565.284 loicshc@gmail.com
17 Hoàng Văn Khoản Công chức Địa chính – XD 0359.261.738 theky1969@gmail.com
18 Dương Văn Hiệp Công chức Địa chính – NN 0973.203.855 hiepdc15112011@gmail.com
19 Nguyễn Thị Huyền Công chức Tài chính – KT 0936.825.024 vietanhhc2005@gmail.com
20 Nguyễn Đức Duy Công chức CHT QS 0966.978.414 duyqshc@gmail.com
XÃ HÙNG AN
1 Nguyễn Đình Lành Bí thư Đảng ủy- CT HĐND 0983.730.523
2 Hồ Văn Khá Phó BT TT Đảng ủy 0976.054.395
3 Hoàng Văn Bắc PBTDU-Chủ tịch UBND 0978.296.513
4 Nguyễn Văn Thành Phó Chủ tịch HĐND 0982.817.148
XÃ HÙNG AN
5 Nguyễn Đình Nam Phó Chủ tịch UBND xã 0985.151.367
6 Nguyễn Văn Tăng Chủ Tịch UBMTTQ 0961.214.268
7 Hoàng Mạnh Dũng Công chức Văn phòng – Thống kê 3.815.030 0985.985.205
8 An Đức Đóa Trưởng Công an xã 0913.008.189
9 Phạm Văn Huân Công chức Tư pháp – Hộ tịch 0979.149.542
10 Bùi Đức An Công chức Địa chính XD-NN&MT 0963.126.766
11 Nguyễn Đức Hưng Công chức Địa chính XD-NN&MT 0982.815.100
12 Phạm Văn Trình Công chức  Văn hóa -Xã hội 0962.850.596
13 Nguyễn Đắc Đức Công chức  Văn hóa -Xã hội 0983.816.059
14 Nguyễn Thị Thanh Hoa Công chức Tài chính- kế toán 0984.667.662
15 Nguyễn Thị Phước Chủ tịch Hội Nông dân 0976.811.015
16 Nguyễn Thị Lương Chủ tịch Hội Phụ nữ 0398.169.092
17 Nguyễn Đình Thoại Bí Thư Đoàn 0356.104.562
18 Phạm Văn Quang Chỉ tịch CCB xã 0983.486.233
19 Nguyễn Thị Lan ĐUV – Văn phòng Đảng ủy 0962.786.616
XÃ HÙNG AN
20 Lương Văn Việt ĐUV- Phó Chỉ huy QS xã 0989.422.361
21 Phạm Xuân Hiến Chủ tịch Hội người cao tuổi 0972.582.948
22 Phạm Văn Tuấn Phó Bí thư Đoàn 0983.864.396
XÃ VŨ XÁ
1 Trương Lôi Phong BT ĐU, CT HĐND 0987212069
2 Trương Văn Chuyên CT UBND 0977588329
3 Phạm Văn Dinh Phó CT HĐND 0398044116
4 Đặng Thị Huế Phó BTĐU 0982979928 Comay8x@gmail.com
5 Đỗ Xuân Quyết Chủ tịch UBMTTQ 0974657525 mtvuxa@gmail.com
6 Đỗ Đức Thắm Phó CT UBND 0965332896 caxavuxa@gmail.com
7 Trần Ngọc An Chủ tịch Hội CCB 0848355686
8 Nguyễn Thị Thuận CT Hội LHPN 09464437989 vpduxavuxa@gmail.com
9 Nguyễn Văn Hải BT Đoàn TNCSHCM 0979868397 Hoanghai2807@gmail.com
10 Nguyễn Văn Hiếu Chủ  tịch Hội ND 0986379696 hieuvuxa@gmail.com
11 Hoàng Văn Hùng CH Trưởng QS 0973589181 hungvuxa@gmail.com
12 Đỗ Thị Hân Văn phòng – TK 0943894883 ubndxavuxa@gmail.com
13 Vũ Trung Thành Văn hóa – Xã hội 0986247868 thanhvthy@gmail.com
XÃ VŨ XÁ
14 Nguyễn Thị Yên Tư pháp – Hộ tịch 0385935678 nguyenthiyenvx@gmail.com
15 Nguyễn Tuấn Đạt TC – KT 0983243202 Dat78hy@gmail.com
16 Nguyễn Thị Kim Dư VH – XH 0978425793 kimduvpdu@gmail.com
17 Hoàng Xuân Quang ĐC, XD &MT 0986998575 xuanquangxtv@gmail.com
18 Hoàng Thị Xuyến ĐC, XD &MT 0389921913 Xuyenht90@gmail.com
19 Vũ Hồng Nam Trưởng Công an 0913280516 vuhongnamc@gmail.com
XÃ SONG MAI
1 Vũ Quang Nguyên Bí thư Đảng uy nguyenhdkd@gmail.com
2 Trần Thế Hùng PBT Đảng ủy 0982028538 tthung.sonsmai@hungycn.gov.vn
3 Hà Văn Hài Chủ tịch UBND xã 0909832688 hvhai.songmai@hungyen.gov.vn
4 Đào Nguyên Soái Phó Chù tịch UBND xã 0355499888 dnsoai.songmai@hunsyen.gov.vn
5 Đào Văn Ngái Chủ tịch Hội CCB xã 0815801121 dvngai.songmai@hungyen.gov.vn
6 Vũ Văn ước Chú tịch Hội Nông dân xã 0356153192 vvuoc.songmai@hungyen.gov.vn
7 Lê Trọng Việt Phó Chù tịch UBND xã 0978701499 ltviet.songmai@hungyen.gov.vn
8 Nguyễn Văn Xuyên Chủ tịch UBMTTQ xã 0975268137 nvxuyen.songmai@hungyen.gov.vn
9 Nguyễn Anh Tuấn Chi huy trưởng BCHỌS xã 0912594009 natuan@hungyen.gov. vn
10 Nguyễn Đình Giỏi Tài chính – Ke Toán 0988672688 ndgioi.songmai@hunsyen.gov.vn
11 Lưu Thị Thanh Chù tịch Hội LHPN xã 0986835803  songmai@hungyen.gov. vn
XÃ SONG MAI
12 Nguyễn Xuân Trưởng Công chức Tư pháp – Hộ tịch 0986475685 nxtruone.songmai@hungyen.gov. vn
13 Trịnh Thị thu Hương Công chức Vãn hóa — Xã hội 0984.700.608 ttthuong.songmai@hungyen.gov.vn
14 Nguyễn Vãn Dửc Địa chính NNXDMT 0365141477 nvduc.songmai@hungyen.gov.vn
15 Huỳnh Vãn Tuyên Địa chính NNXDMT 0988163159 hvtuyen.songmai@hungyen.gov.vn
16 Lê Thị Nụ Công chức Vãn phòng – TK 0356235771 Itnu.songmai@hungyen.gov. vn
17 Đào Thị Thu 0966978590 dtthu.songmai@hungyen.gov.vn
18 Lưu Văn Thoại Bí thư Đoàn TNCSHCM 0973283690 mieunha90@gmail.com