Xã Đức Hợp phân loại xử rác thải tại hộ gia đình.

Văn hóa - Xã hội

Nhằm giảm khối lượng rác sinh hoạt thải ra môi trường, đồng thời tái sử dụng rác hữu cơ tạo nguồn phân bón sạch, từ đó giúp cải thiện cảnh quan môi trường nông thôn, từ tháng 1/ 2021 xã Đức Hợp đã triển khai thí điểm mô hình ký cam kết phân loại rác thải tại hộ gia đình ở cụm dân cư xóm Bông Thượng, thôn Đức Quang, với 200 hộ tham gia.

Sau khi xây dựng nghị quyết chuyên đề, xây dựng triển khai kế hoạch tổ chức điểm, địa phương đã giao HLHPN xã phối hợp với các ban ngành đoàn thể tổ chức triển khai thực hiện,thí điểm, trên cơ sở đó đánh giá rút kinh nghiệm, và nhân rộng ra toàn xã vào đầu tháng 2/2021.

Cụ thể, tổ tuyên truyền thực hiện mô hình đã hướng dẫn quy trình thu gom, phân loại rác tại hộ, cách xử lý rác hữu cơ bằng phương pháp vi sinh, ứng dụng của phân compost từ rác hữu cơ trong sản xuất nông nghiệp, phát bao chứa rác có ghi tên từng hộ gia đình để thuận tiện cho việc theo dõi và nhắc nhở nếu phát hiện vi phạm.

Sau gần 10 ngày triển khai triển khai mô hình thí điểm, qua kiểm tra thực tế, hầu hết các hộ đều thực hiện đúng như đã cam kết, tuy nhiên vẫn còn một số hộ chưa thực hiện đúng việc phân loại rác, nhưng lượng rác thải thu gom về điểm tập kết đã giảm khoảng 50%. Đây cũng là mô hình sẽ được nhân rộng cho tất cả các thôn trong  thời gian tới.

.

(Hình ảnh cán bộ, công chức chuyên môn xã, thôn đang kiểm tra, hướng dẫn người dân phân loại rác thải tại hộ gia đình.)