Xã Đức Hợp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh, quốc phòng 6 tháng đầu năm & phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Xã Đức Hợp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2024 phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024 Tổng giá trị thu nhập từ kinh tế trong 6 tháng đầu năm […]

Xem tiếp

Xã Đức Hợp đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính

Trong những năm qua, Đảng ủy, UBND xã Đức Hợp đã tích triên khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý văn bản đi, đến; chuyên mục hỏi đáp trực tiếp trên cổng thông tin điện tử; đối với công tác tiếp nhận và giải […]

Xem tiếp