Về việc truy vết trường hợp liên quan đến công ty gạch Minh Hải

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỨC HỢP ––––––––– Số: 67/TB-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do – Hạnh phúc ––––––––––––––––––– Đức Hợp, ngày 21 tháng 8 năm 2021   THÔNG BÁO Về việc truy vết thần tốc các công dân có liên quan đến các trường hợp F0, F1, […]

Continue Reading

Danh sách số điện thoại, địa chỉ Email của của cán bộ, công chức xã và các cơ quan đơn vị trực thuộc xã Đức Hợp

CHỨC DANH VÀ SỐ ĐIỆN THOẠI CB, CC, CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC XÃ ĐỨC HỢP HỌ TÊN, CHỨC DANH VÀ SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ ĐỨC HỢP NĂM 2021 (Được đăng trên Cổng thông tin điện tử: duchop.gov.vn;  EMAIL: ubduchop.kd@gmail.com, ĐTCQ: 0221.3817.386) 1 Trần Văn Tư Bí thư- […]

Continue Reading

XÃ ĐỨC HỢP TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI KHUYẾN HỌC LẦN THỨ 3, NHIỆM KỲ 2021-202

XÃ ĐỨC HỢP TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI KHUYẾN HỌC LẦN THỨ 3, NHIỆM KỲ 2021-2026                    Được sự nhất trí của lãnh đạo các cấp: Huyện Ủy- UBND huyện – Hội Khuyến học huyện Kim Động  và Đảng ủy xã Đức Hợp, chiều ngày 09/8/2021, Hội Khuyến học xã Đức […]

Continue Reading

Xã Đức Hợp ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông

Xã Đức Hợp ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông Thực hiện Công văn số 648/UBND ngày 06/7/2021 của UBND huyện về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng cuối năm 202, Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 12/7/2021 của UBND xã Đức Hợp về […]

Continue Reading