Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
Số 318/QĐ-UBND 09/05/2022 UBND xã Đức Hợp Quyết định thành phần bầu cử trưởng thôn nhiệm kì 2022-2024 Xem
317/QĐ-UBND 09/05/2022 UBND xã Đức Hợp Quyết định công bố ngày bầu cử trưởng thôn nhiệm kì 2022-2024 Xem
15/KH-UBND 09/05/2022 UBND xã Đức Hợp Kế hoạch bầu cử trưởng thôn nhiệm kì 2022-2024 Xem
552/UBND 11/03/2022 UBND tỉnh Hưng yên Tổ chức tốt các hoạt động kinh tế theo chủ trương của UBND tỉnh Hưng Yên Xem
50/tb-ubnd 30/06/2021 UBND xã Đức Hợp Thông báo tạm dừng tiếp công dân để phòng chống dịch Covid-19 Xem
125/QĐ-UBND 27/02/2022 UBND huyện Quyết định kết thúc vùng cách ly, phong tỏa phòng, chống dịch Covid-19 Xem
145a/QĐ-UBND 15/02/2022 UBND xã Đức Hợp Quyết định kiện toàn BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 xã Đức Hợp Xem
115 Quyết định thiết lập vùng cách ly, phong tỏa phòng, chống dịch Covid-19 21/02/2022 UBND huyện Kim Động Quyết định thiết lập vùng cách ly, phong tỏa, phòng chống dịch Covid-19 Xem
115/QĐ-UBND 21/02/2022 UBND huyện Hướng dẫn bầu bổ sung,bãi nhiễm, miễn nhiệm thành viên UBND Xem
3134/UBND tỉnh 07/12/2021 UBND tỉnh Hưng Yên Công điện số 3134 ngày 07/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng chống dịch Covid 19 Xem