Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
86/TB-UBND 27/11/2023 UBND xã Đức Hợp Thông báo kết quả đánh giá xếp loại đối với cán bộ, công chức tháng 11 năm 2023 Xem
124/UBND 09/11/2023 UBND xã Đức Hợp Thực hiện sử dụng tài khoản Vneid trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính công Xem
78/TB-UBND 25/10/2023 UBND xã Đức Hợp Kết quả đánh giá, xếp loại đối với cán bộ, công chức tháng 10 năm 2023 Xem
42/2013/QH-13 25/11/2023 Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Luật tiếp công dân 2013 Xem
2767/KH-CAT-PX03 18/08/2023 Công an tỉnh Hưng yên Kế hoạch tham gia Cuộc thi viết và Trại sáng tác âm nhạc, văn học với chủ đề Cảnh sát cơ động- Lá chắn thép bảo vệ bình yên cuộc sống Xem
67/VHTT 12/09/2023 Phòng văn hóa và thông tin Về việc tuyên truyền hưởng ứng tham gia Cuộc thi viết và Trại sáng tác âm nhạc, văn học với chủ đề cảnh sát cơ động- lá chắn thép bảo vệ bình yên cuộc sống Xem
120/BC-UBND 28/08/2023 UBND xã Đức Hợp Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng thực hiện nhiệm vụ tháng 8 năm 2023cuar người đứng đầu cơ quan đơn vị Xem
68/TB-UBND 28/08/2023 UBND xã Đức Hợp Thông báo kết quả đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ, công chức tháng 8 năm 2023 Xem
44/NQ-HĐND 27/06/2023 HĐND xã Đức Hợp Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 Xem
43/NQ-HĐND 27/06/2023 HĐND xã Đức Hợp Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2023 Xem