Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
Số 59/KH-UBND 28/02/2023 UBND huyện Kim Động Kế hoạch tuyển dụng công chức xã huyện Kim Động năm 2023 Xem
04/KH-UBND 17/01/2023 UBND xã Đức Hợp Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính xã Đức Hợp năm 2023 Xem
01/TB-UBND 16/01/2023 UBND xã Đức Hợp Thông báo Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND xã Xem
08/KH-UBND 19/01/2023 UBND xã Đức Hợp Kế hoạch nâng cao hiệu quả quản trị hành chính công xã Đức Hợp năm 2023 Xem
07/KH-UBND 19/01/2023 UBND xã Đức Hợp KẾ HOẠCH PAPI NĂM 2023 Xem
05/KH-UBND 17/01/2023 UBND xã Đức Hợp Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 xã Đức Hợp Xem
06/KH-UBND 18/01/2023 UBND xã Đức Hợp Kế hoạch công tác thi đuakhen thưởng năm 2023 Xem
03/QĐ-UBND 30/12/2022 UBND xã Đức Hợp Quyết định công bố công khai DT 2023 Xem
319/QĐ-CTUB 07/12/2021 UBND xã Đức Hợp Xã Đức Hợp công bố Hệ thống chất lương phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 Xem
47/TB-UBND 19/08/2022 UBND xã Đức Hợp Thông báo Xem