Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
03/QĐ-UBND 30/12/2022 UBND xã Đức Hợp Quyết định công bố công khai DT 2023 Xem
319/QĐ-CTUB 07/12/2021 UBND xã Đức Hợp Xã Đức Hợp công bố Hệ thống chất lương phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 Xem
47/TB-UBND 19/08/2022 UBND xã Đức Hợp Thông báo Xem
Số 343/QĐ-UBND 22/06/2022 UBND xã Đức Hợp Quyết định phê chuẩn chức danh Trưởng thôn Đức An Xem
342/QĐ-UBND 22/06/2022 UBND xã Đức Hợp Quyết định phê chuẩn chức danh Trưởng thôn Đức Phú Xem
341/QĐ-UBND 22/06/2022 UBND xã Đức Hợp Quyết định phê chuẩn chức danh Trưởng thôn Đức Ninh Xem
339/QĐ-UBND 22/06/2022 UBND xã Đức Hợp Quyết định phê chuẩn chức danh Trưởng thôn Đức Quang Xem
339/QĐ-UBND 22/06/2022 UBND xã Đức Hợp Quyết định phê chuẩn chức danh Trưởng thôn Đức Trung Xem
Số 318/QĐ-UBND 09/05/2022 UBND xã Đức Hợp Quyết định thành phần bầu cử trưởng thôn nhiệm kì 2022-2024 Xem
317/QĐ-UBND 09/05/2022 UBND xã Đức Hợp Quyết định công bố ngày bầu cử trưởng thôn nhiệm kì 2022-2024 Xem