Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
342/QĐ-UBND 22/06/2022 UBND xã Đức Hợp Quyết định phê chuẩn chức danh Trưởng thôn Đức Phú Xem
341/QĐ-UBND 22/06/2022 UBND xã Đức Hợp Quyết định phê chuẩn chức danh Trưởng thôn Đức Ninh Xem
339/QĐ-UBND 22/06/2022 UBND xã Đức Hợp Quyết định phê chuẩn chức danh Trưởng thôn Đức Quang Xem
339/QĐ-UBND 22/06/2022 UBND xã Đức Hợp Quyết định phê chuẩn chức danh Trưởng thôn Đức Trung Xem
Số 318/QĐ-UBND 09/05/2022 UBND xã Đức Hợp Quyết định thành phần bầu cử trưởng thôn nhiệm kì 2022-2024 Xem
317/QĐ-UBND 09/05/2022 UBND xã Đức Hợp Quyết định công bố ngày bầu cử trưởng thôn nhiệm kì 2022-2024 Xem
15/KH-UBND 09/05/2022 UBND xã Đức Hợp Kế hoạch bầu cử trưởng thôn nhiệm kì 2022-2024 Xem
552/UBND 11/03/2022 UBND tỉnh Hưng yên Tổ chức tốt các hoạt động kinh tế theo chủ trương của UBND tỉnh Hưng Yên Xem
50/tb-ubnd 30/06/2021 UBND xã Đức Hợp Thông báo tạm dừng tiếp công dân để phòng chống dịch Covid-19 Xem
125/QĐ-UBND 27/02/2022 UBND huyện Quyết định kết thúc vùng cách ly, phong tỏa phòng, chống dịch Covid-19 Xem