NHỮNG LỢI ÍCH ĐEM LẠI KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

LỢI ÍCH ĐEM LẠI KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN  Trong Công cuộc cách mạng công nghiệp chuyển đổi số 4.0 đang tác động mạnh mẽ hướng tới công cuộc xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, xã hội số. Thực hiện Nghị quyết của UBND xã Đức Hợp […]

Continue Reading