Xã Đức Hợp tổ chức bầu cử trưởng thôn nhiệm kì 2022-2024

Ngày 19 tháng 6 năm 2022 xã Đức Hợp tổ chức cuộc bầu cử trưởng thôn nhiêm kì 2022-2024 thành công tốt đẹp. Cuộc bầu cử diễn ra trong không khí vui tươi, trang trọng, băng rôn, khẩu hiệu cờ hoa được trang hoàng lộng lẫy trên các đường làng ngõ xóm, các khu vực […]

Continue Reading

VACOD, HBA và Công ty Việt Thái trao tặng và tài trợ 20 bộ giường bệnh trị giá 400 triệu đồng tại Hưng Yên

Hình ảnh Trạm Y tế xã Đức Hợp  Đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao VACOD, HBA và Công ty Việt Thái trao tặng và tài trợ 20 bộ giường bệnh trị giá 400 triệu đồng tại Hưng Yên Chiều 28/9, Hiệp Hội Phát triển Hàng tiêu dùng Việt Nam, Hiệp Hội […]

Continue Reading

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  XÃ ĐỨC HỢP CUNG ỨNG MỨC ĐỘ 3 NĂM 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỨC HỢP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  XÃ ĐỨC HỢP THỰC HIỆN MỨC ĐỘ 3 TT LĨNH VỰC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CẤP ĐỘ 1 CÔNG AN Đăng kí quản lí cư […]

Continue Reading

Đức Hợp nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI)

KẾ HOẠCH Nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) Xã Đức Hợp năm 2022                     Thực hiện Kế hoạch số 199/KH-UBND ngày 28/12/2021 của UBND tỉnh về nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) […]

Continue Reading

TẠM DỪNG TIẾP CÔNG DÂN ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỨC HỢP –––––––– Số:         / TB-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ––––––––––––––––––– Đức Hợp, ngày ….. tháng 12 năm 2021  THÔNG BÁO Về viêc tạm dừng tiếp công dân để phòng, chống dịch Covid-19 ––––––––––– Thực hiện Thông báo […]

Continue Reading

Hội Cựu chiến binh xã Đức Hợp tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027

Hội CCB xã Đức Hợp tổ chức thành công đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kì 2022-2027 Sau đây là một số hình ảnh của đại hội                       Đồng chí Phạm Thái Sơn- tỉnh ủy viên- Bí thư huyện ủy- Chủ tịch HĐND […]

Continue Reading

Xã Đưc Hợp Quyết tâm đẩy lùi Covid-19

ĐỨC HỢP DẬP DỊCH   COVID – 19 !!! Trạm xá ĐỨC HỢP quê tôi Phòng chống Covid kịp thời trước tiên. Trạm xá, Công an, Chính quyền Chỉ huy phòng dịch ưu tiên hàng đầu. Trực cả ngày, thức đêm thâu Dập dịch quyết liệt vọng câu ân tình. Phát hiện-truy quét rất nhanh F0 […]

Continue Reading