Xã Đức Hợp tổ chức bầu cử trưởng thôn nhiệm kì 2022-2024

Chính trị Văn hóa - Xã hội

Ngày 19 tháng 6 năm 2022 xã Đức Hợp tổ chức cuộc bầu cử trưởng thôn nhiêm kì 2022-2024 thành công tốt đẹp.

Cuộc bầu cử diễn ra trong không khí vui tươi, trang trọng, băng rôn, khẩu hiệu cờ hoa được trang hoàng lộng lẫy trên các đường làng ngõ xóm, các khu vực bầu cử. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của địa phương, là dịp để cử tri đại diện hộ gia đình trong toàn xã được thể hiện ý trí nguyện vọng; thể hiện quyền tự do dân chủ của mình, được tự tay cầm lá phiếu để bầu cử ra những người đủ đức, đủ tài, đủ tiêu chuẩn về sức khỏe, có năng lực và trình độ để lãnh đạo nhân dân trong thôn thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thôn cũng như xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đúng 7 giờ sáng đồng loạt 6/6 tổ bầu cử bắt đầu diễn ra lễ khai mạc; thành phần dự lễ khai mạc và tham gia bầu cử là đại diện cử tri hộ gia đình được UBND xã ấn định tại Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 09/5/2022. Ngay từ đầu giờ sáng cử tri đã có mặt tại địa điểm bỏ phiếu tương đối đông như thôn Đức Phú, Thôn Đức Hòa, Thôn Đức Quang có khoảng 40-50 cử tri để dự lễ Khai mạc. Sau khi khai mạc xong tổ bầu cử đã mời những cử tri cao tuổi nhất để bỏ những lá phiếu đầu tiên để thể hiện sự tôn kính đối với các bậc tiền bối, đối với dân.

Cuộc bầu cử diễn ra trong 1 ngày bắt đầu từ 7 giờ sáng và kết thúc vào 19 giờ cùng ngày. Cử tri xã nhà đã sáng suốt lựa chọn ra những người đủ đức, đủ tài, đủ tiêu chuẩn để  bầu làm trưởng thôn nhiệm kì 2022-2024 để lãnh đạo, chỉ đạo quần chúng nhân dân trong thôn thực hiện nhiệm vụ của cơ sở, cử tri đã thể hiện quyền dân chủ, công bằng, văn minh. Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử toàn xã cao đạt tỉ lệ 96.68%; thôn có số cử tri tham gia bầu cử đông nhất là thôn Đức Ninh đạt 98.85%; thôn có tỉ lệ cử tri tham gia bầu cử thấp nhất là thôn Đức Hòa đạt tỉ lệ 92.22%. Cử tri đã bầu được 06 ông, bà làm trưởng thôn nhiệm kì 2022-2024, người được tín nhiệm và có tỉ lệ trúng cử cao nhất là 98,85%, người có tỉ lệ trúng cử thấp nhất là 92,22%. Người trúng cử cao tuổi nhất 68 tuổi; người trúng cử có độ tuổi trẻ nhất là 31 tuổi.

Cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp trong niềm vui hân hoan phấn khởi của toàn Đảng bộ và toàn dân trên địa bàn xã được thể hiện rõ qua vai trò trách nhiệm của cử tri đối với nhà nước, đối với địa phương, đã thể hiện đúng ý trí nguyện vọng của mình, để lựa chọn ra người ưu tú nhất bầu làm trưởng thôn nhiệm kì mới./.

Bảng tổng hợp kết quả bầu cử trưởng thôn

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ BẦU CỬ TRƯỞNG THÔN NHIỆM KÌ 2022-2024
Ngày 19/6/2022
TT Họ và tên Thôn Tổng số cử tri đại diện hộ trong thôn Tổng số cử tri tham gia bầu cử Tỷ lệ cử tri đi bầu trên các thôn Số phiếu đạt được Tỷ lệ Số phiếu phát ra Số phiếu thu về Tỷ lệ
1 Lê Văn Dĩnh Thôn Đức An 390 377 96.67 377 96.67 377 377 100
2 Nguyễn Văn Thắng Thôn Đức Quang 411 401 97.57 397 96.59 401 401 100
3 Trần Thị Huyền Thôn Đức Trung 362 357 98.62 349 96.41 357 357 100
4 Nguyễn Văn Đĩnh Thôn Đức Hòa 360 332 92.22 332 92.22 332 332 100
5 Vũ Hoàng Cầm Thôn Đức Phú 354 342 96.61 342 96.61 342 342 100
6 Nguyễn Ngọc Số Thôn Đức Ninh 262 259 98.85 259 98.85 259 259 100
TỔNG TỶ LỆ 2139 2068 96.68 2068 2068 100

Sau đây là một số hình ảnh cho ngày bầu cử

 

Không khi buổi khai mạc tại một đơn vị bầu cử

(Cụ Nguyễn Văn Dũng) Cử tri cao tuổi bỏ lá phiếu đầu tiên tại đơn vị bầu cử thôn Đức Phú

(Nguyễn Thương )