NHỮNG LỢI ÍCH ĐEM LẠI KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Chính trị Chuyển đổi số Phổ biến Giáo dục- Pháp luật Văn hóa - Xã hội

LỢI ÍCH ĐEM LẠI KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

 Trong Công cuộc cách mạng công nghiệp chuyển đổi số 4.0 đang tác động mạnh mẽ hướng tới công cuộc xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, xã hội số.

Thực hiện Nghị quyết của UBND xã Đức Hợp về việc đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số trên địa bàn xã, đặc biệt việc ứng dụng công nghệ trực tuyến, đưa dịch vụ công đến gần với người dân trên địa bàn xã, điều đó sẽ góp phần tạo ra những nền móng vững chắc cho việc chuyển đổi số trên địa bàn huyện nói chung và xã Đức Hợp nói riêng từ nay đến 2030

Thời gian qua, việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được xem là khâu quan trọng, then chốt trong tiến trình cải cách hành chính và triển khai chính phủ điện tử trên địa bàn huyện, tỉnh.

Sử dụng dịch vụ công trực tuyến giúp giảm thời gian, chi phí đi lại cho việc gửi hồ sơ và nhận kết quả của các tổ chức, cá nhân; tăng tính công khai, minh bạch của thủ tục hành chính; nâng cao trách nhiệm, trình độ chuyên môn và kiến thức về công nghệ thông tin của đội ngũ công chức các cơ quan hành chính nhà nước được phân công xử lý hồ sơ thủ tục hành chính góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

Ngoài ra, việc gửi hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến giúp tổ chức, cá nhân có thể giao dịch 24/24 giờ trong ngày, tại bất cứ đâu có kết nối internet. Nếu trước đây muốn đăng ký thủ tục hành chính phải đến trực tiếp cơ quan nhà nước nhận phiếu theo thứ tự, chờ cán bộ tiếp nhận hồ sơ, thì nay, với phương thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, mọi việc liên quan đến thủ tục hành chính, các tổ chức, cá nhân có thể thực hiện ở nhà hay ở cơ quan, đơn vị; đồng thời, có thể theo dõi, giám sát được tình trạng giải quyết hồ sơ. Vì vậy, khi tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, các tổ chức, cá nhân tiết kiệm được rất nhiều thời gian, chi phí đi lại, chi phí văn phòng phẩm.

Nhận thức được điều đó là nhiệm vụ then chốt trong năm 2023. UBND xã chỉ đạo cán bộ, công chức phải đẩy nhanh dịch vụ công trên địa bàn xã và đặc biệt đưa dịch vụ công đến gần với người dân hơn. Chủ tịch UBND xã Đức Hợp đã chỉ đạo ban hành văn bản riêng về việc chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức của UBND xã, cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường học đóng trên địa bàn xã sử dụng dịch vụ công khi giải quyết các thủ tục hành chính trên địa bàn xã tại Công văn số 32/UBND ngày 10/3/2023 và Công văn số 45/UBND ngày 20/3/2023 về việc yêu cầu lập tài khoản dịch vụ công và  nộp hồ sơ trưc tuyến. Đồng thời UBND xã đã chỉ đạo cán bộ, công chức tổ xây dựng văn bản hướng dẫn và có các Slide đăng tải trên Trang thông tin điện tử của xã (duchop.gov.vn). Tổ chức lớp tập huấn cho cán bộ, công chức, trưởng, phó thôn và lực lượng giáo viên về việc lập Tài khoản dịch vụ công và nộp hồ sơ trực tuyến bởi đây là lực lượng tiếp cận nhanh nhất có thể, như vậy sẽ lan tỏa nhanh trong cộng đồng dân cư.

Ngày 14/4/2023 Chủ tịch UBND xã – Tổ trưởng tổ đề án 06 đã có thông báo số 15/TB-TĐA phân công nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức xã xuống phòng một cửa để hỗ trợ trực tiếp cho công dân về việc lập tại khoản dịch vụ công và nộp hồ sơ trực tuyến. Do đó tính đến nay trên địa bàn xã có khoảng trên 1000 công dân có tài khoản dịch vụ công và nộp hồ sơ trực tuyến. Tỉ  lệ hô sơ nộp trực tuyến hằng tháng đều đạt từ 94-99%. Đồng chí Chủ tịch UBND xã chỉ đạo phấn đấu đến cuối năm 2023;  100% các hộ dân trên địa bàn xã, mỗi gia đình có ít nhất một tài khoản dịch vụ công để nộp hồ sơ trực tuyến.

Theo thống kê trên hồ sơ tiếp nhập và trả kết quả hồ sơ hành chính Online tại Bộ phận một cửa tại UBND xã Đức Hợp có 1388 tài khoản dịch vụ công, trong đó: Thôn Đức Trung có 234 tài khoản;thôn Đức Quang có 207TK; thôn Đức An: 273 TK; Thôn Đức Ninh: 210 TK; thôn Đức Phú: 194 TK; Thôn Đức Hòa 270 TK).

Để hướng tới xã hội số, chính quyền số UBND xã đã từng bước chỉ đạo cán bộ công chức xây dựng từng Cụm dân cư số, Làng số thì Chính quyền số sẽ sớm được hình thành trên địa bàn xã Đức Hợp một ngày không xa.

Sau đây là một số hình ảnh cho việc tuyên truyền dịch vụ công, chuyển đổi số tại địa phương

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thương; Văn phòng- Thống kê UBND xã đang hướng dẫn các đồng chí cán bộ, công chức, trưởng thôn

lập tài khoản dịch vụ công và nộp hồ sơ trực tuyến tại UBND xã Đức Hợp

( Đồng chí Nguyễn Ngọc Thương; Công chức Văn phòng- Thống kê UBND xã Đức Hợp

Đang hướng dẫn các thày, cô giáo trường tiểu học Đức Hợp lập tài khoản dịch vụ công và nộp hồ sơ trực tuyến trên môi trường mạng