XÃ ĐỨC HỢP RA QUÂN GIẢI TỎA CÔNG TRÌNH VI PHẠM KẾ HOẠCH SỐ 93A CỦA UBND TỈNH HƯNG yÊN

Văn hóa - Xã hội

 

XÃ ĐỨC HỢP RA QUÂN GIẢI TỎA CÔNG TRÌNH VI PHẠM KẾ HOẠCH 93A NGÀY 31/3/2017

Thực hiện kế hoạch số 93 A ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh về việc giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi và hoạt động bến bãi, khai thác cát trái phép,Thực hiện kế hoạch giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, hành lang an toàn giao thông và các công trình thủy lợi số 25a ngày 19/7/2021; sáng ngày 29/12/2021 Ban chỉ đạo giải tỏa xã Đức Hợp đã ra quân tổ chức lực lương, phương tiện phục vụ để giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp được 6 công trình; trong đó vận động tự tháo dỡ 03 công trình; cưỡng chế tháo dỡ: 03 công trình. Tuy nhiên đây cũng chỉ là bước đầu, vẫn còn một số công trình vi phạm khác, địa phương vẫn đang tiếp tục vận động các hộ gia đình vi phạm tự tháo dỡ là chính, những trường hợp cố tình không thực hiện sẽ tiếp tục cưỡng chế trong thời gian tới.

Sau đây là một số hình ảnh cưỡng chế giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp

         

(Hộ gia đình xin tự tháo dỡ)

     

(Ban giải tỏa dùng mãy múc để cưỡng chế công trình vi phạm)