Sáng kiến kinh nghiệm trong công tác Cải cách hành chính xã Đức Hợp; Đề tài: “Đưa dịch vụ công đến gần với người dân “

Chính trị Chuyển đổi số Giáo dục Văn hóa - Xã hội

­­­­­­­­­ BẢN MÔ TẢ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

NỘI DUNG: GIẢI PHÁP ĐƯA DỊCH VỤ CÔNG ĐẾN VỚI NGƯỜI DÂN

 Người viêt mô tả: NGUYỄN NGỌC THƯƠNG

Chức vụ: Văn phòng – Thống kê

Đơn vị công tác: UBND xã Đức Hợp, huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên

Đề tài đoạt giải Nhì tỉnh Hưng yên năm 2023 cuộc thi : Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp trong công tác cải  cách hành chính năm 2023 tại Quyết định số 05/QĐ-BCT ngày 25/10/2023

Điện thoại: 0972.579.267

  1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Đức Hợp là một xã nằm phía Tây của huyện Kim Động . Phía Bắc giáp xã Mai Động, phía Nam giáp xã sông Hồng và xã Quang Lãng Hà Nội, phía Đông giáp thôn Thanh Sầm xã Đồng Thanh. Xã có 06 đơn vị hành chính cấp thôn, có tổng diện tích là 753,53ha, dân số có trên 8900 người và khoảng 2450 hộ, nằm cách xa trung tâm huyện 9 KM.  Xã có mật độ dân số đông, đứng thứ 3 của huyện Kim Động (Sau TT Lương Bằng và xã Toàn Thắng). Độ tuổi từ 15 trở lên chiếm trên 6000 người chính vì vậy đã góp phần tạo lêm một bức tranh quê hương Đức Hợp ngày một khởi sắc như hôm nay.

  1. ĐẶT VẤN ĐỀ:

Trong công cuộc cách mạng công nghiệp hiện đại hóa đất nước, công chuyển đổi số 4.0 hiện nay đang tác động mạnh mẽ nhằmhướng tới công cuộc xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, xã hội số như hiện nay, vai trò của cơ quan nhà nước các cấp cần phải làm gì, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương cần phải có những giải pháp như thế nào để đưa nền cải cách hành chính nhà nước Việt Nam từ một nền hành  chính Giấy tờ nay chuyển đổi sang một nền hành chính Không sử dụng giấy tờ trong các cơ quan hành chính Nhà nước nói chung và cơ quan doanh nghiệp nói riêng, đây chính là bước ngoạt lịch sử trong công cuộc đổi mới một nền hành chính của đất nước Việt Nam ta.

  1. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG:

Thực hiện Nghị quyết của UBND xã Đức Hợp về việc đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số trên địa bàn xã, đặc biệt việc ứng dụng công nghệ trực tuyến, đưa dịch vụ công đến gần với người dân trên địa bàn xã, điều đó sẽ góp phần tạo ra những nền móng vững chắc cho việc chuyển đổi số trên địa bàn huyện nói chung và xã Đức Hợp nói riêng từ nay đến 2030,  điều đó đã góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025; Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 phê duyệt, ban hành Chiến lược phát triển Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 đã đề ra.

  • KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

Thời gian qua, việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được xem là khâu quan trọng, then chốt trong tiến trình cải cách hành chính và triển khai chính phủ điện tử trên địa bàn huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

Nhận thức được điều đó là nhiệm vụ then chốt trong năm 2023, tôi đã tham mưu cho lãnh đạo UBND xã chỉ đạo cán bộ, công chức phải đẩy nhanh dịch vụ công trên địa bàn xã và đặc biệt đưa dịch vụ công đến gần với người dân hơn, bởi sử dụng dịch vụ công trực tuyến sẽ giúp giảm thời gian, chi phí đi lại cho việc gửi hồ sơ và nhận kết quả hồ sơ của các tổ chức, cá nhân; tăng tính công khai, minh bạch của thủ tục hành chính; nâng cao trách nhiệm, trình độ chuyên môn và kiến thức về công nghệ thông tin của đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan hành chính nhà nước nói chung và đội ngũ cán bộ, công chức xã Đức Hợp nói riêng được phân công xử lý hồ sơ  giải quyết các thủ tục hành chính góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Ngoài ra, việc gửi hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến giúp tổ chức, cá nhân có thể giao dịch 24/24 giờ trong ngày, tại bất cứ đâu có kết nối internet. Nếu trước đây muốn đăng ký thủ tục hành chính phải đến trực tiếp cơ quan nhà nước nhận phiếu theo thứ tự, chờ cán bộ tiếp nhận hồ sơ, thì nay, với phương thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, mọi việc liên quan đến thủ tục hành chính, các tổ chức, cá nhân có thể thực hiện ở nhà hay ở cơ quan, đơn vị; đồng thời, có thể theo dõi, giám sát được tình trạng giải quyết hồ sơ. Vì vậy, khi tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, các tổ chức, cá nhân tiết kiệm được rất nhiều thời gian, chi phí đi lại, chi phí văn phòng phẩm.

Nếu như trước đây công dân đang làm quen với việc nộp hồ sơ trực tiếp, khi được yêu cầu và hướng dẫn nộp hồ sơ online thì có vẻ không hài lòng đối với cán bộ, công chức, tuy nhiên khi được tuyên truyền, hướng dẫn, bắt tay chỉ việc tận tình, chu đáo của đội ngũ cán bộ, công chức, người dân đã hiểu được lợi ích của việc nộp hồ sơ trực tuyến đem lại thì việc nộp hồ sơ online không còn là việc khó khăn. Giờ đây mọi công dân xã Đức Hợp đã sẵn sàng ngồi tại nhà và nộp hồ sơ online trực tuyến. Đến nay kết quả đem lại rõ rệt 100% cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách của UBND xã và 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên các nhà trường đều có tài khoản dịch vụ công và thành thạo nộp hồ sơ online. 90% số hộ dân trên địa bàn xã Đức Hợp ít có một tài khoản dịch vụ công để phục vụ công tác giải quyết các thủ tục hành chính. Căn cứ vào kết quả trả hồ sơ trực tuyến tra cứu tại phần mềm tiếp nhập và trả kết quả hồ sơ hành chính Online tại Bộ phận một cửa tại UBND xã Đức Hợp có khoảng 2212 tài khoản dịch vụ công của công dân, doanh nghiệp trên tổng số 2450 hộ dân của xã. (Cụ thể Thôn Đức Trung có 368 tài khoản; thôn Đức Quang có 341 TK; thôn Đức An: 410 TK; Thôn Đức Ninh: 344 TK; thôn Đức Phú: 328 TK; Thôn Đức Hòa 421 TK).

Do đó tính đến nay trên địa bàn xã có khoảng trên 50% số hộ gia đình có tài khoản dịch vụ công và có thể nộp hồ sơ trực tuyến. Theo số liệu thống kê của UBND huyện tỉ  lệ hô sơ nộp trực tuyến hằng tháng của xã Đức Hợp đều đạt từ 94-99%. Phấn đấu đến cuối năm 2023 địa phương có 100% các hộ dân trên địa bàn xã, mỗi gia đình có ít nhất một tài khoản dịch vụ công để nộp hồ sơ trực tuyến.

Tôi thiết nghĩ: mỗi một hộ gia đình chỉ cần một người sử dụng điện thoại  thông minh (một thiết bị thông minh) và có một tài khoản dịch vụ công thì việc nộp hồ sơ online và giải quyết các thủ tục hành chính online không còn là bài toán khó trong những tháng cuối năm 2023 trên địa bàn xã Đức Hợp.

Để hướng tới xã hội số, chính quyền số UBND xã đã từng bước chỉ đạo cán bộ công chức xây dựng từng Cụm dân cư số, Làng số vậy thì Chính quyền số sẽ sớm được hình thành trên địa bàn xã Đức Hợp một ngày không xa.

  1. BÀI HỌC KINH NGHIỆM:

Có được kết quả trên bản thân tôi là Công chức Văn phòng Thống kê đã tìm tòi, nghiên cứu để tham mưu cho Chủ tịch UBND xã  trước hết, phải xác định lực lượng, xem ai có thể tiếp cận và truyền tải kiến thức một cách nhanh nhất, lan tỏa nhanh nhất Dịch vụ công và nộp hồ sơ trực tuyến đến với mọi người dân trên địa bàn xã, vì vậy tôi đã  lên kế hoạch và có ý tưởng tham mưu Chủ tịch UBND xã như sau:

Thứ nhất: Phải tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách xã, độ ngũ trưởng, phó thôn trước tiên, yêu cầu đội ngũ này phải thành thạo việc tạo tài khoản và nộp hồ sơ tực tuyến trên môi trường mạng, sẵn sàng là một tuyên truyền viên cho công cuộc đổi mới này. Đội ngũ cán bộ, công chức trước hết phải gương mẫu đi đầu, phải sử dụng thành thạo dịch vụ công thì mới mong có thể hướng dẫn được công dân lập tài khoản dịch vụ công và nộp hồ sơ online được ở bất cứ đâu, nơi nào, chỉ cần người đó có thiết bị điện tử thông minh và có kết nối internet. (Có hình ảnh thực tế kèm theo)

Thứ hai: Lựa chọn đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên các nhà trường đóng trên địa bàn xã đây là đội ngũ tri thức, để tuyên tuyền để thực hiện, bởi tôi xác định lực lượng này sẽ truyền tải được dịch vụ công đến với các em học sinh  và các bậc phụ huynh học sinh trong nhà trường, điều này đã lan tỏa được tang lên gấp bội lần và không mất quá nhiều thời gian, công sức. Vì vậy tôi đã báo cáo Chủ tịch  UBND xã cần thực hiện phối hợp với các nhà trường tổ chức tập huấn cho lực lượng này, mong muốn mỗi giáo viên, nhân viên chỉ cần mỗi ngày hướng dẫn được 1đến 2 công dân (người thân, bạn bè, hàng xóm)  cách lập tài khoản và nộp hồ sơ trực tuyến thì mỗi ngày sẽ có tương đương 300 công dân biết lập tài khoản và nộp hồ sơ trực tuyến.

Để bắt tay ngay vào công việc tôi đã chủ động liên hệ với đồng chí Hiệu trưởng các nhà trường và được sự nhất trí của Lãnh đạo UBND xã do đó ngày 23/3/2023 tôi đã trực tiếp xuống trường Tiểu học Đức Hợp, mời thêm giáo viên trường Mầm Non  đến để cùng trao đổi kinh nghiệm, tuyên truyền, hướng dẫn cho đội ngũ cán bộ giáo viên các nhà trường  làm thành thạo các bước lập tài khoản dịch vụ công và nộp hồ sơ trực tuyến, bởi hai cấp học này không có giáo viên chuyên môn về công nghệ thông tin. Riêng trường THCS và Trường THPT UBND xã đã gửi tệp hướng dẫn cách lập tài khoản dịch vụ công và nôp hồ sơ trực tuyến. Bởi đây là lực lượng tiếp cận nhanh nhất có thể, như vậy sẽ lan tỏa nhanh trong cộng đồng dân cư. (Có hình ảnh thực tế kèm theo dưới đây)

Thứ ba: Tham mưu cho Chủ tịch UBND xã ban hành văn bản riêng về việc chỉ đạo quán triệt đối với cán bộ, công chức, viên chức của UBND xã; cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường học đóng trên địa bàn xã bắt buộc sử dụng dịch vụ công khi giải quyết các thủ tục hành chính trên địa bàn xã tại Công văn số 32/UBND ngày 10/3/2023 và Công văn số 45/UBND ngày 20/3/2023 gửi cho Trường THPT Đức Hợp về việc yêu cầu mỗi người phải tự lập tài khoản dịch vụ công cho mình và nộp hồ sơ trưc tuyến, đồng thời chỉ đạo rõ đối với đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ giải quyêt các thủ tục hành chính tại UBND xã không tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tiếp đối với các đôi tượng nêu trên. (Trừ trường hợp ngoại lệ phải xin ý kiến và được sự nhất trí của lãnh đạo UBND xã.) đặc biệt không được dùng tài khoản của cán bộ để nộp hồ sơ cho công dân. Không lập hộ tài khoản cho công dân, phải hướng dẫn tỷ mỉ để công dân hiểu được, sử dụng được thành thạo, không yêu cầu về số lượng, với phương châm đi chậm, nhưng chắc. ( Có hình ảnh văn bản kèm theo)

Thứ tư: Ban hành văn bản chỉ đạo: Thông báo phân công đội ngũ cán bộ công chức và các ban ngành đoàn thể xã hằng ngày xuống tại bộ phận một cửa phối hợp với đôi ngũ công chức hướng dẫn công dân lập tài khoản dịch vụ công và nộp hồ sơ trực tuyến, điều đó là phương án chỉ đạo một mũi tên hai mục đích:  mục đích vừa nâng cao trình độ về dịch vụ công cho cán bộ, công chức vừa giúp đỡ được công dân trên địa bàn xã tiếp cận với dịch vụ công, đẩy dịch vụ công đến gần với người dân hơn. Do đó ngày 14/4/2023 Chủ tịch UBND xã – Tổ trưởng tổ đề án 06 đã ban hành Thông báo số 15/TB-TĐA phân công nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức xã xuống phòng một cửa để hỗ trợ trực tiếp cho công dân về việc lập tại khoản dịch vụ công và nộp hồ sơ trực tuyến.

(Có văn bản kèm theo)

Thứ năm: Xây dựng bảng mô phỏng các bước tiến hành lập tài khoản dịch vụ công và nộp hồ sơ trực tuyến to khổ 2m * 3m treo ở tại nhà văn hóa các thôn trên địa bàn xã và tại bộ phận một cửa để công dân có thể tiếp cận và thực hiện làm theo các bước. ( có hình ảnh thực tế kèm theo)

Thứ sáu: Đăng tải hướng dẫn các bước về cách lập tài khoản dịch vụ công và nộp hồ sơ trực tuyến trên Trang thông tin điện tử của xã (duchop.gov.vn) để mọi người dân đều có thể truy cập và xem lại cách làm khi quên hoặc khi không có cán bộ hỗ trợ.

Thứ bảy: Tham mưu Chủ tịch UBND xã xây dựng chuyên mục Hỏi, Đáp online trên trang Thông tin điện tử của xã để giúp đỡ mọi người dân nói chung và công dân trên địa bàn xã Đức Hợp nói riêng có thể đặt câu hỏi hoặc cần hỗ trợ về các thủ tục hành chính và các dịch vụ công khi gặp khó khăn. Kể từ khi thành lập tôi đã hỗ trợ được khoảng 35 câu hỏi của các tài khoản khác nhau gửi đến và được tôi hỗ trợ trực tiếp trực tuyến như: Thủ tục Làm lại thẻ căn cước công dân , thủ tục khai sinh cho trẻ mới sinh, thủ tục đăng kí kết hôn, thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính, tìm người thân, tìm đồng đội, tim thân nhân liệt sĩ…vv trên tinh thần trách nhiệm bản thân tôi đã phối hợp với các công chức chuyên môn khác nghiên cứu và trả lời công dân sớm nhất có thể, chính điều đó đã gây được lòng tin thấy được sự tiện ích đối với dịch vụ công là vô cùng hữu ích. (một số hình ảnh minh chứng thực tế trên Duchop.gov.vn)

Trên đây là bản mô tả  sáng kiến và kinh nghiệm của bản thân tôi trong lĩnh vực dịch vụ công với nội dung: Giải pháp đưa dịch vụ công đến gần với người dân để cùng chia sẻ, cùng trao đổi với mong muốn đưa nền hành chính của huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên sớm trở thành một xã hội Số vào một ngày không xa.