V/v đề nghị phối hợp tuyên truyền, quảng bá các sự kiện trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa – Du lịch Đất Tổ năm Giáp Thìn – 2024 và các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch tiêu biểu trên địa bàn 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và thành phố Hồ Chí Minh năm 2024

Khoa giáo Tổng quan Văn bản Văn hóa - Xã hội