Danh sách số điện thoại, địa chỉ Email của của cán bộ, công chức xã và các cơ quan đơn vị trực thuộc xã Đức Hợp

Chính trị Văn bản Văn hóa - Xã hội

CHỨC DANH VÀ SỐ ĐIỆN THOẠI CB, CC, CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC XÃ ĐỨC HỢP

HỌ TÊN, CHỨC DANH VÀ SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ ĐỨC HỢP NĂM 2021
(Được đăng trên Cổng thông tin điện tử: duchop.gov.vn;  EMAIL: ubduchop.kd@gmail.com,
ĐTCQ: 0221.3817.386)
1 Trần Văn Tư Bí thư- Chủ tịch HĐND 0987.887.432 tucsdh.1966@gmail.com
2 Nguyễn Thị Hằng PBT- Chủ tịch UBND 0988.622.815 hangubdh@gmail.com
3 Hà Thị Thanh Hoa Phó Bí thư Thường trực 0978.850.505 thanhhoaduchop@gmail.com
4 Trần Ngọc Đại Phó Chủ tịch HĐND xã 0978.225.979 ngocdai.dhkd@gmail.com
5 Bùi Văn Thắng Chủ tịch UBMTTQ xã 039.474.5056 bvthang.kd@gmail.com
6 Đỗ Tiến Lực Phó Chủ tịch UBND xã 0962.289.700
7 Trần Đức Độ Chỉ huy trưởng QS xã 0917.586.568 tranducdohungyen89@gmail.com
8 Nguyễn Văn Doanh Trưởng Công an xã 0987.668.867
9 Nguyễn Ngọc Thương Văn phòng Thống kê 0972.579.267 ubduchop.kd@gmail.com
10 Lê Thị Khẩn Văn phòng Thống kê 039.817.0186 khandhvp@gmail.com
11 Phạm Thị Thúy Quỳnh Chủ tịch Hội LHPN xã 0985.791.751 quynhtp.dh@gmail.com
12 Bùi Thị Huê Bí thư Đoàn TN xã 0399.150.705 buihueubndxa@gmail.com
13 Lê Tiến Yên Chủ tịch Hội CCB xã 039.452.9065 ccbdh.kd@gmail.com
14 Hà Đức Hiền Chủ tịch Hội Nông dân 0989.239.269
15 Bùi Văn Tám Văn hóa xã hội 0385.117.313 buivantamdh@gmail.com
16 Trần Thị Mơ Văn hóa xã hội 0972.807.147 motrandhv@gmail.com
17 Trần Thị Luyến Tài chính Kế toán 035.858.6545 hiepluyen1980@gmail.com
18 Đỗ Mạnh Cường Địa chính- XD & MT 0984.418.507 cuongubdh80@gmail.com
19 Nguyễn Phan Du Địa chính- XD & MT 0867.421.772 dudcngocthanh@gmail.com
20 Trần Văn Thoại Tư pháp 0985.123.609 thoaiduchop.kd@gmaail.com
21 Đỗ Văn Chí Tư pháp- Hộ tịch 0979.491.325 dovanchi.dh@gmail.com
22 Nguyễn Ngọc Linh Phó Trưởng Công an xã 0373691363
23 Hoàng Thanh Minh Công an xã 0987975999
24 Trần Hữu Hải Công an xã 0382571979
HỌ TÊN, CHỨC DANH SỐ ĐIỆN THOẠI CÁN BỘ TRẠM Y TẾ XÃ ĐỨC HỢP
(EMAIL:  tytduchopkdhy@gmail.com)
Bùi Thị Huyền Trạm Trưởng Trạm Y tế xã 0976.091.846
Bùi Văn Bền Trạm Phó Y tế xã 0962.591.078
HỌ TÊN, CHỨC DANH SỐ ĐIỆN THOẠI BGH TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC HỢP
(EMAIL: tieuhocduchop@gmail.com)
Nguyễn Thị Bích Loan Hiệu trưởng Trường Tiểu học 0396.817.208
Ngô Thị Xoa Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học 0392.307.955
HỌ TÊN, CHỨC DANH SỐ ĐIỆN THOẠI BGH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐỨC HỢP
(EMAIL: c2duchopkd.hungyen@moet.edu.vn)
Phạm Thị Yến Hiệu trưởng trường THCS 0984.066.297
Nguyễn Hữu Duyệt Phó Hiệu trưởng trường THCS 0973758.255

HỌ TÊN, CHỨC DANH SỐ ĐIỆN THOẠI BGH TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC HỢP
(EMAIL: C0duchopkd.hungyen@moet.edu.vn)

Vũ Thị Luyên Hiệu trưởng Trường Mầm Non 0984.597.639
Nguyễn Thị Miến Phó Hiệu trưởng Trường Mầm Non 0836.623.898