Về việc truy vết trường hợp liên quan đến công ty gạch Minh Hải

Văn hóa - Xã hội

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỨC HỢP

–––––––––

Số: 67/TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

–––––––––––––––––––

Đức Hợp, ngày 21 tháng 8 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Về việc truy vết thần tốc các công dân có liên quan đến các trường hợp F0, F1, F2 tại công ty Gạch Minh Hải , thôn Ngọc Đồng, xã Ngọc Thanh

 Kim Động- Hưng Yên

––––––––––––––

Căn cứ Báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 xã Ngọc Thanh có trường hợp Công dân Nguyễn Văn Đoàn thuộc (F0); sinh năm 1974, hộ khẩu thường trú tại Nghi Lộc- Nghệ An làm nghề lái xe đến công ty Gạch Minh Hải thôn Ngọc Đồng xã Ngọc Thanh- Kim Động- Hưng Yên lấy gạch có tiếp xúc với anh Nguyễn Xuân Trường (F1), sinh năm 1974; hộ khẩu thường trú tại thôn Phục Lễ xã Hùng An, sau đó anh Trường có tiếp xúc với 08 người tại xã Đức Hợp:

  1. Bà Lê Thị Hiên; sinh năm 1959; Xóm An Lạc, thôn Đức An
  2. Chị Hồ Thị Thêu; sinh năm 1989; Xóm An Lạc, thôn Đức An
  3. Chị Trần Thị Luyến; sinh năm 1960; xóm An Lạc; thôn Đức An
  4. Chị Nguyễn Thị Tân; sinh năm 1989; xóm An lạc, thôn Đức An
  5. Anh Trần Văn Son sinh năm 1970; xóm An lạc, thôn Đức An
  6. Chị Nguyễn Thị Vang, sinh năm 1975; xóm An Lạc, thôn Đức An,
  7. Anh Nguyễn Văn Dũng; sinh năm 1974; xóm Bông Thượng thôn Đức Quang
  8. Anh Nguyễn Văn Hường, sinh năm 1966; xóm Thái Hòa thôn Đức Phú

Và những người ở các xã sau:

STT Họ và tên Năm sinh Địa chỉ
1. Bùi Thị Tỉnh 1982 Phục Lễ – Hùng An
2. Ngô Thị Thao 1947 Phục Lễ – Hùng An
3. Ngô Xuân Học 2004 Phục Lễ – Hùng An
4. Ngô Thị Tốt 2006 Phục Lễ – Hùng An
5. Ngô Thị Nết 2008 Phục Lễ – Hùng An
6. Nguyễn Thị Thắm 1975 Phục Lễ – Hùng An
7. Đỗ Thị Bình 1971 Nho Lâm – Mai Động
8. Phùng Thị Yên 1973 Cống Luận- Đồng Thanh
9. Đặng Thị Như 1976 Đống Long- Hùng An
10. Đào Thị Nhung 1987 Tân Mỹ 1- Phú Cường – TP Hưng Yên
11. Đào Thị Huyên 1983 Tân Mỹ 1- Phú Cường – TP Hưng Yên
12. Trần Thị Tuyên 1986 Tân Mỹ 2- Phú Cường
13. Trần Thị Ngà 1977 Đội 7 – Mai Động
14. Anh Cương Xã Mai Động
15. Lê Thị Liên 1980 Phú Cường
16. Đào Văn Vịnh 1978 Tân Mỹ 1- Phú Cường
17. Bùi Thị Tám 1968 Tân Trung-Phú Cường
18. Hà Thị Thương 1986 Tân Mỹ 2-Phú Cường
19. Nguyễn Thị Hoàn 1988 Tân Mỹ 2-Phú Cường
20. Đào Thị Phao 1983 Tân Mỹ 1-Phú Cường
21. Bùi Thị Tỉnh 1983 Phục Lễ- Hùng An
22. Nguyễn Thị Huệ 1974 Phục Lễ- Hùng An
23. Lê Công Kiểm 1971 Phục Lễ- Hùng An

UBND xã yêu cầu tất cả cán bộ, công chức, người lao động, và toàn thể nhân dân trên địa bàn xã những ai đã từng làm việc và tiếp xúc với với những công dân có tên trên đến ngay Trạm Y tế xã để khai báo Y tế theo quy định. Những trường hợp nào cố tình trốn tránh, không khai báo, khai báo không trung thực sẽ bị xử lí theo quy định của pháp luật. UBND xã đề nghị toàn nhân dân không chủ quan lơ là, mất cảnh giác trong công tác phòng chống dịch Covid-19, tích cực phát giác, tố giác những trường hợp có liên quan đến trường hợp F0, F1 thuộc công ty Gạch Minh Hải, thôn Ngọc Đồng xã Ngọc Thanh

Nhận được Công văn này yêu cầu các cơ quan đơn vị, người đứng đầu các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp có sử dụng lao động, cán bộ, công chức, Chủ tịch các Hội đoàn thể, trưởng thôn và toàn thể nhân dân nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:

– Đảng ủy-HĐND;

– Đài truyền thanh xã;

– Các thôn.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Đỗ Tiến Lực