Chủ tịch UBND xã Đức Hợp kiểm tra các doanh nghiệp về công tác phòng dịch Covid-19

Văn hóa - Xã hội

Trong chiều nay ngày 19/02/2021 đồng chí Chủ tịch UBND xã Đức Hợp Nguyễn Thị Hằng đã chỉ đạo Công an xã và Công chức chuyên môn của ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã tổ chức đi kiểm tra trực tiếp tại các doanh nghiệp, nhà xưởng có sử dụng và thuê mướn lao động đóng trên địa bàn xã Đức Hợp việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Qua kiểm tra cho thấy: tất cả các cơ sở, doanh nghiệp, đều chủ động thực hiện tốt việc phòng, chống dịch tại cơ sở. Công nhân ngồi làm việc giãn cách đúng cự li theo quy định, có cơ sở đã tổ chức thay ca để làm việc. 100% công nhân và chủ cơ sở đeo khẩu trang phòng dịch đảm bảo an toàn khi làm việc, bên ngoài cửa ra vào trang bị nước sát khuẩn và có để biển hiệu nhắc nhở mọi người phải đeo khẩu trang khi vào nhà xưởng. đồng thời không có cơ sở nào có lao động từ Hải Dương về địa bàn xã, chủ yếu lao động là người địa phương.     (Sau đây là một số hình ảnh Chủ tịch UBND xã cùng đoàn kiểm tra các cơ sở may)

Công nhân ngồi giãn cách trong khi làm việc  tại cơ sở may và điện tử

Bên ngoài cửa nhà xưởng được trang bị nước sát khuẩn và biển nhắc nhở mọi người phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách