xã Đức Hợp tặng quà tân binh lên đường nhập ngũ năm 2022

Phổ biến Giáo dục- Pháp luật Tổng quan Văn hóa - Xã hội
  1. Đ/c Nguyễn Xuân Đặng- Huyện ủy viên- Chánh văn phòng Huyện ủy và lãnh đạo địa phương tặng quà, chụp ảnh lưu niệm cùng Tân binh xã Đức Hợp trước lúc lên đường nhập ngũ năm 2022

2. Hình ảnh lãnh đạo địa phương và đ/c Chỉ huy trưởng Quân sự bắt tay tiễn tân binh lên xe về đơn vị mới