Xã Đưc Hợp Quyết tâm đẩy lùi Covid-19

Văn hóa - Xã hội

ĐỨC HỢP DẬP DỊCH   COVID – 19 !!!

Trạm xá ĐỨC HỢP quê tôi

Phòng chống Covid kịp thời trước tiên.

Trạm xá, Công an, Chính quyền

Chỉ huy phòng dịch ưu tiên hàng đầu.

Trực cả ngày, thức đêm thâu

Dập dịch quyết liệt vọng câu ân tình.

Phát hiện-truy quét rất nhanh

F0 nhanh chóng tiến hành cách ly.

Cộng đồng toàn Xã chung tay

Phát thanh nhanh chóng hàng ngày thường xuyên.

Thông tin từ dưới lên trên

Năm K quyết liệt vững bền quyết tâm.

Toàn Dân, toàn Đảng đồng lòng

Dập dịch nhất định thành công huy hoàng!!!

P/s: Đức Hợp chúng ta hãy đồng lòng và QUYẾT CHIẾN.

(Thơ VH)

                                           

Hình ảnh cán bộ Y tế và các đồng chí Thôn đội trưởng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát khu cách ly phong tỏa