Chỉ thị của UBND tỉnh Hưng Yên về thực hiện công tác bầu cử Đại biểu quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kì 2021-2026

Văn bản

Chỉ thị số 02 về tổ chức cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kì 2021-2026

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *