Báo cáo phát triển kinh tế xã hội năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Văn bản

Báo cáo phát triển kinh tế xã hội năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ ĐỨC HỢP

–––––––

Số : 80 / BC-UBND

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––

 Đức Hợp, ngày 18 tháng 12 năm 2020

BÁO CÁO

Phát triển kinh tế – xã hội năm 2020

và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2021

–––––––––––––––

Trong không khí vui tươi phấn khởi của nhân dân và cán bộ xã nhà đang thi đua lập thành tích thiết thực hướng tới chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng.Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa 25 về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh trong điều kiện dịch Covid-19 diễn ra phức tạp.  Trong lĩnh vực kinh tế một số loại hình dịch vụ, cửa hàng buôn bán phải tạm dừng kinh doanh đóng cửa để thực hiện cách ly xã hội, phòng chống dịch Covid-19 ở những tháng đầu năm, nhiều mặt hàng nông sản và hoa quả tiêu thụ chậm… đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Trước tình hình đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể cùng toàn thể nhân dân xã nhà đã tranh thủ thời cơ, khắc phục hạn chế, khó khăn, tập trung đẩy mạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh, phấn đấu từng bước để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, đề ra, kết quả đạt được trong năm 2020 như sau:

Phần I

 1. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI

Tổng giá trị thu nhập kinh tế năm 2020 đạt 443 tỷ 662 triệu 182 nghìn đồng.

Thu nhập từ Nông nghiệp 155 tỷ 222 triệu.

Thu nhập từ Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp 158 tỷ,822 triệu.

Thu nhập từ DVTM, Xuất khẩu LĐ, lương, trợ cấp xã hội đạt 128 tỷ 400 triệu.

Thu ngân sách địa phương 8 tỷ 691 triệu đồng.

Sản lượng lương thực quy thóc đạt 10 nghìn 263 tấn.

Tổng giá trị thu nhập ước đạt 51 triệu 232 nghìn đồng/người/năm.

Bình quân 1ha canh tác ước đạt 252 triệu đồng.

 1. SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP:

Năm 2020 toàn xã có 363 ha đất canh tác; cây lúa 83.8 ha, năng xuất lúa bình quân đạt 9 tấn/ha; Sản lượng 9.035 tấn, giá trị đạt 6 tỷ 814 triệu, giảm 0,7 tỷ. Diện tích trồng ngô bình quân16.5 ha, giảm 13,5ha năng xuất bình quân đạt 9,4 tấn/ha, giảm 0,3 tấn; sản lượng 9.452 tấn, giảm 278 tấn; giá trị đạt 1tỷ 170 triệu đồng, giảm 1 tỷ so với năm 2019.

Các diện tích đất canh tác được nhân dân chuyển đổi bằng việc tích tụ ruộng đất trồng ngô, cấy lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả, trồng hoa cây cảnh 225 ha tăng 70 ha so với năm 2019.

Việc cải tạo vườn tạp được nhân dân quan tâm, tìm hướng đi mới, đi sâu về chất lượng sản phẩm cây trồng, thay thế các loại cây kém chất lượng nhằm nâng cao giá trị thu nhập.

Bên cạnh việc trồng trọt và cải tạ vườn tạp thì trong năm qua lĩnh vực chăn nuôi cũng đã có nhiều cố gắng bởi dư âm của dịch tả lợn Châu Phi, toàn xã có 39 trang trại chăn nuôi vừa và nhỏ, UBND xã  đã chỉ đạo ngành Thú Y thường xuyên quan tâm theo dõi tiêm phòng 2 bệnh đỏ và các bệnh như lở mồm long móng, bệnh tai xanh trên đàn lợn được 4.120 con đạt 90%, tiêm H5N1 cho đàn thủy cầm 46.000 con; tiêm phòng lở mồm long móng cho đàn trâu, bò 450; bệnh tụ huyết trùng đàn bò được 450 con. Đàn bò thịt và đàn bò sữa được duy trì và phát triển tốt về số lượng: đàn bò sữa có 220 con; đàn bò thịt có 230 con;  đàn gia cầm và thủy cầm, chim bồ câu có 110 nghìn con; gia cầm, thịt lợn hơi xuất chuồng khoảng 392.700 tấn; gia cầm và thủy cầm cho trứng khoảng 3 triệu 117 nghìn 500 trứng/năm. Nuôi thả và đánh bắt cá trên sông Hồng khoảng 65 tấn, giảm 15 tấn so với năm 2019. Thu nhập từ chăn nuôi gia súc gia cầm và đánh bắt thủy sản đạt: 60 tỷ 824 triệu đồng giảm 14,5 tỷ so với năm 2019.

 1. CÔNG NGHIỆP- TIỂU THỦ CÔNG NGHIÊP, XÂY DỰNG:

Sản xuất Công nghiệp – Tiểu thủ Công nghiệp có mức tăng trưởng khá, các cơ sở may công nghiệp được nhân rộng và phát triển tạo việc làm và có khuyến khích ưu đãi thu hút nhiều lao động, ngành cơ khí, xây dựng, nghề mộc đã tạo việc làm ổn định cho người lao động, mức thu nhập khá. Một số lao động có tay nghề đi làm ở một số nhà máy xí nghiệp ở ngoài tỉnh và trong huyện khoảng 2.370 lao động, tăng 60 lao động  so với năm trước, mức thu nhập bình quân đạt 60 đến 65 triệu đồng/lao động/năm.

III. DỊCH VỤ- THƯƠNG MẠI:

Là xã có dịch vụ thương mại phát triển mạnh, do vậy các tiểu thương về buôn bán đông. Tại xã có 660 cơ sở kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ tại gia đình và thường xuyên tại chợ, tăng 63 cơ sở so với năm trước, các loại hình kinh doanh đa dạng. Thu nhập của nhân dân ngày được nâng lên rõ rệt. Toàn xã có khoảng 1.200 lao động tham gia vào các hoạt động dịch vụ, thương mại và xuất khẩu lao động  tăng ở những tháng cuối năm. Thu nhập bình quân 50 đến 60 triệu đồng/ người/năm.

 1. THỰC HIỆN VIỆC QUẢN LÝ THU, CHI NGÂN SÁCH:

Thu ngân sách địa phương  năm 2020: 8 tỷ 691 triệu đồng; trong đó kết dư năm trước chuyển sang 3 tỷ 418 triệu; đạt 86% so với kế hoạch.

Tổng chi ngân sách 8 tỷ 327 triệu đồng.

(Số liệu trên đã được làm tròn và thực hiện trong 11 tháng)

 1. CÔNG TÁC VĂN HOÁ – XÃ HỘI:
 2. Sự nghiệp Văn hoá- xã hội, giáo dục, thông tin tuyên truyền, thể dục thể thao:

Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, năm diễn ra đại hội Đảng bộ xã lần thứ 25, nhiệm kì 2020-2025 và tiến tới chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Do đó, ngay từ đầu năm công tác tuyên truyền về những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước luôn được quan tâm trú trọng. Đặc biệt tổ chức tuyên truyền cho toàn thể nhân dân về việc phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 theo chủ trương của Chính phủ, tuyên truyền Nghị quyết 246 ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Hưng Yên về việc sáp nhập thôn, đổi tên thôn để nhân dân nắm được và thực hiện; Đề án số:10-ĐA/TU ngày 16/4/2019 của Tỉnh ủy Hưng Yên về Chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn.

Công tác bảo tồn các di sản văn hóa được thực hiện theo đúng Luật di sản văn hóa, làng văn hóa. Di tích Đình Đồng Hạ đã được Sở Văn hóa kiểm tra khảo sát lại sắc phong và các đồ thờ cũng như màu sắc lễ hội chính hằng năm tại di tích. Kiện toàn Ban quản lí Di tích. Tổ chức lễ hội Đình Đồng Hạ.

Thực hiện phúc tra 6/6 làng văn hóa trong toàn xã. Kết hợp UBMTTQ đánh giá bình xét GĐVH để tổ chức khen thưởng dịp 18/11. Tỷ lệ gia đình văn hóa bình quân trong toàn xã là 92%.

Phong trào thể dục thể thao như các môn: bóng chuyền hơi; Thái Cực quạt; Yoga, cầu lông, thể dục dân vũ được nhiều các lứa tuổi tham gia.

Toàn xã có 14 sân bóng chuyền hơi và đội bóng chuyền hơi hoạt động tích cực tiêu biểu như thôn Đức Ninh, Đức Phú, Đức Hòa, Đức Trung, sân UBND, sân Trường Tiểu học.

 1. Công tác Lao động Thương binh – Xã hội:

Công tác chính sách – xã hội được quan tâm, đặc biệt quan tâm đối với thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, hộ nghèo…vv. UBND xã đã chỉ đạo công chức văn hóa xã hội phụ trách Lao động thương binh – xã hội phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức tốt hoạt động thăm hỏi, tặng quà nhân dịp các ngày lễ, tết Nguyên đán số lượt quà tặng 1.218 suất với tổng số tiền 468.250 nghìn đồng cho các đối tượng người có công, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó:  (Thăm tặng quà của Chủ tịch nước cho 283 người có công bằng 58,400,000 đồng, quà của Chủ tịch UBND tỉnh băng 283 suất quà bằng hiện vật trị giá 200,000 đồng và tiền mặt bằng 198,100,000 đồng. Thăm tặng 180 suất quà  của các cấp và các đơn vị, doanh nghiệp cho hộ nghèo với tổng giá trị tiền mặt 47,650,000 đồng. Quà chúc thọ, mừng thọ cho 200 người cao tuổi bằng 61,500,000 đồng. UBND huyện Kim Động thăm tặng quà 06 suất quà cho người có công có hoàn cảnh khó khăn bằng 6,000,000 đồng. Thăm tặng 04 suất quà của Hội nạn nhân chất độc da cam với số tiền 1,900,000 đồng.)

Nhân dịp Kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2020), thăm và tặng tổng số 848 suất quà với tổng số tiền là 218.050.000 đồng, (trong đó có 278 suất quà của Chủ tịch nước bằng 57,400,000 đ. Quà của UBND tỉnh Hưng Yên là 283 suất với tổng số tiền 141,500,000 đ. Quan tâm đến các đối tượng người có công có hoàn cảnh khó khăn gồm 04 suất bằng 4 triệu đồng. Cấp 283 suất quà của ĐU- UBND xã với giá trị 50.000đ/suất).

Hoàn thiện 28 hồ sơ đề nghị hưởng bảo trợ xã hội trong đó có 23 người 80 tuổi hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, 05 người đề nghị hưởng khuyết tật. Lập danh sách người cao tuổi đề nghị chúc thọ, mừng thọ năm 2021 cho 212 cụ.

Thực hiện theo Quyết định 182/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hưng Yên ngày 20/01/2020 và Quyết định số 1161 ngày 11/5/2020 về việc phê duyệt danh sách hộ người có công và hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở đợt 1 và đợt 2,  phối hợp với đoàn của huyện hỗ trợ làm nhà cho 15  hộ người có công và hộ nghèo với số tiền 80 triệu đồng/hộ.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, UBND xã đã nhận được hỗ trợ của  UBMTTQ tỉnh 47 xuất quà, mỗi suất 30 kg gạo, để hỗ trợ cho 47 hộ nghèo; 50 suất quà hỗ trợ cho hộ cận nghèo trong đó 47 suất bằng 10 kg gạo/hộ và 03 suất bằng 20 kg gạo/hộ. Nhận quà của công ty Nestle thăm tặng quà 11 mẹ liệt sỹ. Thăm tặng quà 04 bố liệt sỹ suất là 10 kg gạo và 800.000 đồng/người.

Thực hiện Quyết định 15/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 cho 03 nhóm đối tượng, cụ thể là: người có công, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và người hưởng bảo trợ xã hội. UBND xã đã lập danh sách rà soát, đề nghị hỗ trợ chi trả đúng, đủ 03 nhóm đối tượng cho 177 người có công với số tiền 265.500.000 đồng, hộ nghèo 99 khẩu 74.250.000 đồng, hộ cận nghèo 180 khẩu 135 triệu đồng. Bảo trợ xã hội 314 người 471 triệu đồng.

Thực hiện Nghị quyết 275/2020/NQ- HĐND ngày 07/5/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên quy định chính sách, trợ giúp xã hội hàng tháng với người từ đủ 75 tuổi đến dưới 80 tuổi, hướng dẫn lập hồ sơ cho 88 người đủ điều kiện được hưởng với số tiền 135.000 đồng/tháng.

Tiến hành điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 đề nghị hỗ trợ năm 2021 với kết quả 22 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 0,92% và 15 hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ 0,62%. Việc điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo thực hiện đúng quy trình, niêm yết công khai tại bộ phận một cửa của UBND xã.

Thực hiện lập hồ sơ và danh sách đề nghị gia hạn thẻ BHYT cho 240 đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Hoàn thiện danh sách đề nghị gia hạn thẻ BHYT cho 750 người có công. Tỷ lệ người tham gia BHYT toàn xã đạt 95%.

Cùng với sự ủng hộ trợ giúp của cấp trên, Đảng ủy- UBND xã đã kêu gọi các nhà hảo tâm và toàn thể nhân dân quyên góp ủng hộ xây dựng các loại quỹ nhân đạo từ thiện được 206 triệu 858 nghìn đồng (Quỹ ủng hộ Covid-19 = 91.212.000đ; Quỹ Chất độc da cam= 24.932.000đ; Quỹ đền ơn đáp nghĩa= 20.855.000đ; quỹ Vì người nghèo=21.935.000đ; Quỹ ủng hộ Miền Trung bị thiên tai = 40.424.000đ hiện vật  515 kg gạo trị giá khoảng 7.500.000đ)

 1. Giáo dục – đào tạo:

Năm học 2019-  2020. Cả 3 cấp học đều giữ vững trường chuẩn quốc gia. Cơ sở vật chất khang trang, thiết bị dạy và học đầy đủ, chất lượng dạy và học đạt kết quả cao, tỉ lệ học sinh khá giỏi tăng, tỉ lệ học sinh yếu kém giảm. Chất lượng phổ cập đạt kết quả tốt, có đội ngũ CBGV có phẩm chất đạo đức tốt, vững về chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học. Có nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên. Nhiều sáng kiến kinh nghiệm đạt chất lượng và đoạt giải cấp tỉnh, cấp huyện. Có 08 giáo viên đạt giải tại các cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện và cấp tỉnh: Có 37 học sinh đạt giải tại các cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp huyện

(Trường tiểu học: có 01 sáng kiến đạt cấp tỉnh, 07 sáng kiến đạt cấp huyện; Mầm non 1 tỉnh; 09 cấp huyện; THCS: 05 sáng kiến đạt cấp huyện.)

(Giáo viên dạy giỏi cấp huyện: Tiểu học 03, THCS 04; Cấp tỉnh: Mầm non 01).

(Họ sinh giỏi Cấp tỉnh: Tiểu học 07 học sinh; THCS 02 học sinh; Cấp huyện tiểu học 09; THCS 19)

Kết quả đánh giá năm học: 100% giáo viên các nhà trường hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ, 01giáo viên trường Tiểu học được Bộ giáo dục tặng Bằng khen, không có giáo viên vi phạm kỉ luật.

Trường THCS được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh Hưng Yên.

Trường Mầm non đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Trường Tiểu học đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cấp tỉnh.

Bên cạnh đó, công tác khuyến học, khuyến tài cũng được lãnh đạo Đảng ủy  UBND xã quan tâm, động viên khích lệ kịp thời, tổ chức tuyên dương, khen thưởng cho giáo viên, học sinh đạt kết quả cao trong năm học 2019-2020 là 33 học sinh, 09 giáo viên có thành tích xuất sắc cấp huyện trở lên với số tiền 4.500.000đ.

Trung tâm học tập cộng đồng:

Đã phối kết hợp với các ngành đoàn thể tổ chức 11 lớp chuyển giao khoa học kĩ thuật về sản xuất nông nghiệp; 01 lớp tư vấn về pháp luật cho nhân dân với 365 lượt người tham gia. Duy trì các hoạt động nhằm đáp ứng được nhu cầu học tập và chuyển giao KHKT cho cán bộ, nhân dân trong xã, nhằm phát triển tốt các mô hình kinh tế. Trên cơ sở đó UBND xã đã chỉ đạo tổ chức thành lập các tổ hợp tác cây trồng như: Tổ hợp tác nhãn; tổ hợp tác chuối; tổ hợp tác cây có múi nhằm xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông sản của địa phương.

 1. Y tế, môi trường, dân số kế hoạch hóa gia đình:

Công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ngoài việc khám chăm sóc sức khỏe cho nhân dân thì nhiệm vụ quan trọng hàng đầu chính là công tác phòng, chống dịch Covid-19. Với phương châm chống dịch như chống giặc, UBND xã đã chỉ đạo Trạm Y tế  luôn sẵn sàng trong công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe người dân, tại cổng ra, vào cơ quan, trường học luôn có cán bộ y tế, có bàn hướng dẫn, có nước sát khuẩn rửa tay nhanh, đo thân nhiệt. UBND xã đã chỉ đạo Trạm Y tế cử cán bộ, nhân viên phun thuốc sát trùng tại các cơ quan công sở trường học, theo dõi đối tượng từ nước ngoài hoặc đang sinh sống tại các vùng dịch về địa phương phải khai báo y tế, đo thân nhiệt, tuyên truyền cách ly tại nhà theo quy định của ngành Y tế với 196 đối tượng. Chỉ đạo đài truyền thanh xã liên tục cập nhật, viết tin, bài tuyên truyền ngày 3 lần để nhân dân hiểu được sự nguy hiểm của dịch bệnh biết cách phòng tránh, do đó trên địa bàn xã không có trường hợp mắc Covid-19.

Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân tổ chức khám sức khỏe cho cháu mầm non; học sinh trường tiểu học, trung học cơ sở.

Trạm luôn đảm bảo cơ số thuốc phục vụ công tác phục vụ công tác phòng chống lụt bão theo kế hoạch của Trung tâm Y tế huyện.

Công tác môi trường:

 Trong năm qua công tác vệ sinh môi trường cũng đã có rất nhiều cố gắng tổ chức vận chuyển khoảng 1.599 tấn rác thải về Đại Đồng để xử lí,  các tổ thu gom rác thải sinh hoạt ở khu dân cưduy trì hoạt động thường xuyên 1-2 buổi/tuần. Công tác tuyên truyền, vận động trong công tác BVMT được các ban ngành đoàn thể tích cực quan tâm, góp phần nâng cao nhận thức trong nhân về công tác bảo vệ môi trường.

Có 100% hộ gia đình đã sử dựng nước hợp vệ sinh, trong đó có 1820/2395 hộ sử dụng nước sạch đạt 76%.

 1. 6. Quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, giao thông thủy lợi, vệ sinh môi trường:

Công tác Quy hoạch: Phối kết hợp với đơn vị Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện trình Sở Tài Nguyên & Môi trường phê duyệt Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 và giai đoạn 2021-2030. Thực hiện quy hoạch các vùng chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây lâu năm kết hợp nuôi trồng thủy sản tạo điều kiện cho nhân dân tích tụ ruộng đất chuyển đổi cây trồng có giá trị kinh tế cao, góp phần tăng thu nhập cho người dân. Bổ sung kịp thời các dự án, kế hoạch sử dụng đất mới để phù hợp với thực trạng phát triển kinh tế của địa phương như: Quy hoạch dự án đấu giá đất giãn dân giai tại khu vực cửa trường THPT khu vực đất bờ Đầm, Đức Ninh thuộc địa phận đất của nhân dân thôn Đức Phú, Đức Trung, Đức An, Đức Hòa đang làm quy trình để đền bù theo quy định.

Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

 Đất ở: Tổng số thửa cần cấp 2.714 thửa; số thửa đã cấp cho nhân dân là 2002 thửa trong đó năm 2020 cấp đổi, cấp mới là 89 thửa, còn lại 712 thửa chưa đủ điều kiện cấp

 Đất nông nghiệp:  Số thửa đủ điều kiện cấp đổi Giấy chứng nhận QSDĐ là 1017 thửa, tuy nhiên đến nay mới có 274 thửa được cấp GCNQSDĐ đạt 27%; còn lại 3.296 thửa chưa đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Trong năm 2020 cấp đổi được 06 giấy CNQSDĐ.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng nhiều thửa đất ở, đất nông nghiệp chưa được cấp giấy chứng nhận là do số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở năm 2009 và số giấy chứng nhận cấp mới theo dự án Vlap đã có đang tồn đọng tại UBND huyện chưa giao về xã. Số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp chưa đủ điều kiện cấp là do trong thời gian dồn thửa đổi ruộng nhiều hộ đi vắng, chưa tách hộ, chưa làm đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật, một số diện tích cấp đổi không đúng với diện tích năm 1996 mà nhân dân đã có, do vậy nhân dân không đến để cấp đổi.

Kết quả thực hiện Kế hoạch 93a/KH-UBND tỉnh Hưng Yên: Trong năm 2020 có 03 trường hợp vi phạm đã xử lí dứt điểm 02 trường hợp: 01 trường hợp đã tự tháo dỡ.

Thực hiện giải tỏa hành lang giao thông tuyến đường từ dốc đê 378 đến cửa trụ sở UBND xã 15 hộ, còn 04 hộ ký cam kết xin tự tháo rỡ.

        đ, Xây dựng cơ bản và xây dựng nông thôn mới:

Cải tạo, mở rộng giải áp phan 227 mét đường đoạn từ dốc đê 378 đến gần cổng UBND xã, nâng cấp 03 đoạn đường bao bối; xây dựng mới công trình  phụ trợ Trung tâm giáo dục đào tạo đa năng Đức Phú. UBND xã đã kêu gọi các cá nhân, tổ chức giúp đỡ, sự hỗ trợ của cấp trên xây dựng một số công trình như Trạm Y tế, Trung tâm Giáo dục đào tạo Đa năng Đức Phú; Cổng và tường rào trường Tiểu học Đức Hợp, biển địa danh bằng đá chân đê, trồng hoa cây cảnh khu vực trường học, phòng bảo vệ trường mầm non khu vực Tam Đa trị giá hàng chục tỉ đồng.

 1. Công tác giao thông thủy lợi phòng chống lụt bão, úng:

Tổ chức giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông khu vực từ gốc Đa đến ngã tư thôn 2 thời gian trước, trong và sau tết Nguyên đán và các đợt cao điểm. Tăng cường công tác quản lí, sửa chữa hệ thống giao thông, thủy lợi, tổ chức tháo cống và bơm thoát nước liên tục để ứng cứu hoa mầu bị úng lụt trong đợt mưa cao điểm xảy ra, đồng thời chuẩn bị đầy đủ các phương tiện phòng chống lụt bão, úng sẵn sàng đối phó với các tình huống có thể xảy ra.

 1. Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư:

Trong năm tiếp 9.658 lượt công dân và các tổ chức đến liên hệ công việc, trong đó tiếp nhận 24 đơn đề nghị, 01 đơn tố cáo của công dân về lĩnh vực đất đai. Lãnh đạo UBND xã đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp tham mưu cho lãnh đạo UBND xã trả lời và giải quyết dứt điểm được 22 trường hợp; còn tồn đọng 02 trường hợp đang trong thời gian xác minh giải quyết.

 1. CÔNG TÁC AN NINH – QUỐC PHÒNG:
 2. An ninh trật tự xã hội:

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội:

Các tệ nạn xã hội như nghiện hút, cờ bạc, trộm cắp tài sản công dân và của tập thể đã được đấu tranh tích cực, các vụ việc xảy ra đều được giải quyết kịp thời không để tồn đọng kéo dài. Trong năm 2020 trên địa bàn xã đã xảy 10 vụ về phạm pháp hình sự thuộc thẩm quyền cơ quan Công an cấp trên, đặc biệt không có đối tượng bị truy nã trên địa bàn xã.

Lĩnh vực giao thông:  Tổ chức tuần tra cảnh giới được 52 buổi, nhiều hơn so với năm 2019 là 07 buổi đạt 134% so với kế hoạch; phát hiện 25 trường hợp vi phạm số tiền thu phạt nộp kho Bạc nhà nước là 5.350.000đ các lỗi vi phạm chủ yếu là chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm đối với người đi xe mô tô, xe máy khi tham gia giao thông.

Quản lí tốt công tác hộ khẩu, đăng ký tạm trú, tạm vắng, phát hiện 07 trường hợp vi phạm; Công tác phòng cháy, chữa cháy phát hiện 03 trường hợp vi phạm đã bị xử phạt hành chính tổng số tiền là 2.450.000đ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Phát huy vai trò phối kết hợp giữa Công an, Quân sự tham mưu cho lãnh đạo UBND xã tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ… đã phát hiện được 01 trường hợp tàng trữ và sử dụng súng trái phép (súng săn), Công an xã đã kịp thời tịch thu lập hồ sơ và chuyển Công an huyện xử lí theo thẩm quyền.

Chủ động phối hợp với Ban giám hiệu 3 nhà trường: Trường THPT, THCS và trường Tiểu Học Đức Hợp, tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật cũng như tác hại của việc vi phạm quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ. Tích cực tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân. Tổ chức tuần tra cảnh giới đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn thôn xóm.

Phối kết hợp với Ban chỉ huy Quân sự xã tổ chức giải tỏa hành lang an toàn giao thông, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trong dịp tết Nguyên Đán và các ngày lễ, Đại hội Đảng bộ.

 1. Về Quốc phòng:

Thường xuyên quan tâm công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên, xây dựng và triển khai kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng. Duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an ninh. Phối kết hợp với lực lượng Công an ra quân giải tỏa các hành lang an toàn giao thông và tham gia trực chốt kiểm dịch Covid- 19 theo sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid- 19 bảo vệ thành công Đại hội Đảng bộ xã khóa 25, nhiệm kì 2020-2025 và các sự kiện chính trị của địa phương.

Giao quân cho đơn vị được 16 tân binh vượt 01chỉ tiêu so với kế hoạch trên giao.

Do ảnh hưởng của  dịch Covid -19 phải thực hiện cách li xã hội vì vậy việc ra quân tổ chức huấn luyện Dự bị động viên và huấn luyện dân quân phải tạm dừng chuyển sang quý 3 năm 2020.

Kiện toàn lại đội ngũ thôn đội trưởng theo Đề án số 01 của UBND xã; Quyết định số 794 ngày 14/10/2020 của UBND huyện Kim Động; Nghị quyết 277 ngày 07/5/2020 của HĐND tỉnh Hưng Yên đã đảm bảo đúng quy trình.

Tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự được 56/96 thanh niên, khám tuyển được 57/87 thanh niên.

Công tác xử lí chống trốn thanh niên không thực hiện nghĩa vụ quân sự được 02 trường hợp, số tiền thu nộp vào ngân sách nhà nước được 3.900.000đ  nộp vào ngân sách Nhà nước. Lập biên bản làm việc với 30 gia đình có công dân không chấp hành lệnh gọi khám sơ tuyển NVQS.

Tích cực phối kết hợp với Công an xã thường xuyên tổ chức tuần tra cảnh giới bảo vệ an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã.

 1. CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN:

Năm 2020 thực hiện Nghị quyết số 246 ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Hưng Yên về việc sáp nhập thôn, xã Đức Hợp sáp nhập 10 thônđể trở thành 05 thôn và đổi tên 01 thôn, do vậy đội ngũ cán bộ cơ sở và các tổ chức chính trị, xã hội cũng phải thay đổi cho phù hợp. Đầu năm 2020 thực hiện Đề án số 10 của Tỉnh ủy Hưng Yên về việc thực hiện Bí thư chi bộ đồng thời là Trưởng thôn, UBND xã Đức Hợp đã lãnh, đạo chỉ đạo bầu cử trưởng thôn nhiệm kì 2020-2022. Kết quả 100% các đồng chí Bí thư chi bộ trúng cử trưởng thôn đều đạt số phiếu cao, cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.

Thực hiện Nghị quyết 277 ngày 07/5/2020 của HĐND tỉnh Hưng Yên về việc sắp xếp cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn và người làm việc ở thôn với mục đích nâng cao phụ cấp cho người lao động ở cấp cơ sở, do đó một người làm nhiều việc, kiêm nhiều vị trí nhưng không qua 3 chức danh, bước đầu cũng gặp khó khăn trong công tác nhân sự, đến nay việc sắp xếp đã ổn định đi vào hoạt động.

 1. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:
 2. Nguyên nhân đạt được:

Kinh tế – xã hội của xã nhà diễn ra trong bối cảnh kinh tế xã hội cả nước nhìn chung tăng trưởng chậm, cùng với biến đổi khí hậu và đặc biệt là dịch Covid -19 bùng phát mạnh đã tác động tiêu cực đến nền kinh tế nói chung. Bên cạnh những thuận lợi từ kết quả tăng trưởng tích cực từ năm 2019 kinh tế xã nhà trong năm cơ bản ổn định. Tuy nhiên phải đối mặt với không ít khó khăn thách thức, hầu hết tăng trưởng chậm lại, tình trạng lao động thất nghiệp thiếu việc làm tại thời điểm những tháng đầu năm tăng cao, dịch tả lợn Châu phi vẫn còn dư âm của năm trước, việc tái sản xuất chăn nuôi đàn lợn của người dân vẫn còn hạn chế, vẫn phải thận trọng vì có thể gây nguy cơ dịch bệnh tái phát trở lại. Nông sản làm ra tiêu thụ chậm. Song dưới sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Đảng ủy, HĐND, UBND xã, sự nỗ lực phấn đấu của các ban, ngành, đoàn thể, cùng toàn thể nhân dân trong xã, năm 2020, tình hình kinh tế – xã hội của xã cơ bản ổn định, các chỉ tiêu kinh tế xã hội đạt so với kế hoạch và có mức tăng trưởng nhẹ, giá trị 1ha canh tác tăng; giá trị thu nhập bình quân trên người tăng. Đây chính là những dấu hiệu tích cực để phấn đấu và phát huy trong năm 2021.

Các hoạt động quản lý tài nguyên môi trường, giao thông vận tải, cải cách hành chính được tăng cường. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục và chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. (Đặc biệt thể hiện qua đại dịch Covid-19). Quốc phòng quân sự địa phương được đảm bảo, An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Lĩnh vực Nông nghiệp:

Lĩnh vực trồng trọt:Hệ thống tưới tiêu chưa được cải tạo đồng bộ,tình trạng ruộng đồng không bằng phẳng, một số diện tích còn quá sâu dẫn đến việc điều tiết nước gặp không ít khó khăn. Giao thông nội đồng còn nhiều bất cập đặc biệt trong những ngày mưa, nhiều diện tích cấy lúa bị chuột hại gần như mất trắng, nông sản làm ra không tiêu thụ được, giá cả bấp bênh, dẫn đến tình trạng nông dân bỏ ruộng cấy năm 2020 là 40 ha. Đặc biệt trong năm qua, cây ăn quả cũng gặp rất nhiều khó khăn trong khâu tiêu thụ sản phẩm, giá chuối tây xuống thấp ở những tháng đầu năm bình quân 3.000đ/kg, giá cam, bưởi bình quân 8.000đ/kg, không xuất được do các cửa khẩu đóng cửa vì  dịch Covid- 19.

Chăn nuôi: Giá thịt lợn hơi 6 tháng đầu năm tăng cao kỉ lục từ trước đến nay chưa từng có, bình quân ở mức 85.000-100.000 đ/kg thịt lợn hơi, tuy nhiên lại giảm dần ở những tháng cuối năm, bình quân cả năm đạt được ở mức 77.000đ/kg thịt hơi.

Giá đàn gia cầm xuất chuồng cũnggiảm mạnh, giá vịt giống có thời điểm  từ 1.000-1.500đ/con. Các mô hình chăn nuôi còn nhỏ lẻ công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng chưa tốt, ảnh hưởng không nhỏ đến việc phát triển, tái đàn, người chăn nuôi e ngại dịch bệnh có thể bùng phát trở lại, kinh phí sử dụng cho công tác phòng, chống dịch còn chưa đảm bảo.

Lĩnh vực Thương mại, công nghiệp: Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 do vậy một số loại hình kinh doanh dịch vụ thương mại trên địa bàn xã phải tạm dừng hoạt động, đóng cửa để cách ly xã hội, đặc biệt lĩnh vực ăn uống, vui chơi giải trí, may mặc… làm cho nền kinh tế xã nhà phát triển chậm, một số cửa hàng phải đóng cửa hoàn toàn, và chuyển hình thức kinh doanh khác, cũng có những khởi sắc ở những tháng cuối năm.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội: Cơ bản ổn định, công tác quân sự địa phương được chú trọng, công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư được quan tâm.

Công tác giải tỏa các công trình xây dựng trên đất nông nghiệp chưa thực hiện quyết liệt, tiến độ còn chậm. Việc kiểm tra, lập hồ sơ các trường hợp vi phạm phải xử lý còn chưa đồng bộ. Công tác tham mưu, chỉ đạo, thực hiện duy trì, giữ ổn định trật tự sau giải tỏa hành lang an toàn giao thông còn hạn chế, còn xảy ra tình trạng tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông.

Các vi phạm trong sử dụng đất đai, vi phạm hành lang bảo vệ đê, công trình thủy lợi phúc lợi của xã còn có biểu hiện tái diễn, việc xử lí khắc phục các sai phạm cũ chưa dứt điểm, còn chậm. Các tệ nạn trộm cắp vặt tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp còn xảy ra. Sự tố giác và phát giác của người dân còn chưa cao, chưa tích cực, còn e ngại.

Công tác vệ sinh môi trường trong nhân dân có lúc chưa được đảm bảo, nhiều hộ dân còn vứt rác thải sinh hoạt gia đình không đúng nơi quy định. Trong thực hiện nếp sống văn minh tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, xây cất mồ mả của một số hộ gia đình vẫn chấp hành chưa tốt theo quy định của địa phương.

Một số cán bộ, công chức có lúc còn chưa sâu sát với nhiệm vụ được giao. Công tác tham mưu, báo cáo để xử lí công việc của một số bộ phận chưa kịp thời, làm ảnh hưởng đến công tác chính trị của địa phương.

Công tác thông tin tuyên truyền: Đài truyền thanh xã đã có sự chuyển biến tích cực, tiếp âm đài huyện, tỉnh, trung ương và viết tin bài tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã, nội dung tuyên truyền  phong phúvà đa dạng hơnso với năm trước.Đài truyền thanh xã đã tham gia dự thi truyền thanh trực tiếp tại Liên hoan truyền thanh truyền hình tỉnh Hưng Yên đạt giải Nhì toàn tỉnh, Trưởng đài truyền thanh xã đạt giải giọng đọc truyền thanh hấp dẫn nhất.

Với sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã nhìn chung các chỉ tiêu như Kinh tế, Văn hóa – xã hội, An ninh, Quốc  phòng đã cơ bản hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

Phần II

MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM

PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI NĂM 2021

Phát huy thành quả đạt được trong năm 2020. Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy về thực hiện nhiệm vụ và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2021 phấn đấu để đạt các chỉ tiêu như sau:

 1. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU:
 2. Chỉ tiêu kinh tế:

– Bình quân giá trị thu nhập trên người                     : 50-55 triệu/người/năm.

– Sản lượng lương thực quy thóc                               : 5.500 tấn.

– Giá trị 1 ha đất canh tác                                           : 200 triệu đồng/năm.

– Sản lượng thuỷ sản khai thác và nuôi trồng: 80 tấn.

 1. Chỉ tiêu xã hội:

– Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới                      :  1 %.

– Tỷ lệ hộ nghèo dưới                                        :  1%.

– Gia đình văn hóa                                                         :  92-95%.

– Làng văn hoá giữ vững sau 5 năm                  :  90%.

– Tỷ lệ hộ gia đình dùng nước sạch                   :  80%.

– Hoàn thành các công trình xây dựng, nâng cấp các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã có kế hoạch và tiếp tục thực hiện các đề án trong chương trình xây dựng nông thôn mới, phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

 1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN LĨNH VỰC KINH TẾ:
 2. Phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn:

Tập trung gieo trồng đảm bảo mùa vụ, tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, đưa một số mô hình cây có giá trị cao vào sản xuất.

Sản lượng quy thóc đạt khoảng 5.500 tấn.

Quy hoạch khu chăn nuôi tập chung xa khu dân cư thuộc xứ đồng Thanh Mai.

Phát triển chăn nuôi theo hướng hiệu quả, bền vững và an toàn vệ sinh thực phẩm. Khuyến khích phát triển các loại gia súc, gia cầm, sản xuất hàng hóa theo hướng hình thành mô hình chăn nuôi trang trại, nuôi công nghiệp, phát triển số lượng cũng như chất lượng đàn bò thịt và đàn bò sữa.

Thực hiện đưa chương trình OCOP trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp (xây dựng sản phẩm nông nghiệp đặc trưng có thương hiệu của xã Đức Hợp như: Bưởi, Chuối) để giới thiệu với các xã bạn trong và ngoài tỉnh biết đến.

 1. Phát triển Công nghiệp – TT Công nghiệp- xây dựng:

Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng công nghiệp, phát triển mạnh các ngành dịch vụ. Khuyến khích phát triển các ngành công nghiệp như may công nghiệp, nghề mộc, cơ khí, xây dựng, phục vụ phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn.

 1. Phát triển các ngành Dịch vụ- Thương mại:

Nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, buôn bán và một số dịch vụ vui chơi giải trí khác.. .vv đáp ứng nhu cầu của nhân dân, nâng cao thu nhập.

 1. Thu ngân sách:

Tập trung đẩy mạnh thu ngân sách địa phương, khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn thu; đảm bảo thu đúng, thu đủ, chống thất thu. Quản lý tốt nhiệm vụ chi ngân sách đảm bảo chi đúng, chi đủ, tiết kiệm và hiệu quả.

 1. LĨNH VỰC VĂN HOÁ -XÃ HỘI:
 2. Văn hoá -xã hội: Tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn hoá ở khu dân cư, thực hiện tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội, phấn đấu 92-95% gia đình đạt gia đình văn hoá. 100% hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó có 80% hộ sử dụng nước sạch; thực hiện tốt việc xây cất mồ mả theo quy định của địa phương.

            Tích cực phát động nhân dân tham gia đóng góp xây dựng các loại quỹ, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với người có công, các đối tượng xã hội khác. Bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Phấn đấu 100% nhân dân tham gia bảo hiểm y tế.

 1. Sự nghiệp giáo dục – y tế – dân số:

Thực hiện phổ cập mẫu giáo 5 tuổi, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học. Cải thiện chất lượng và hiệu quả giáo dục, tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào nhà trường, nhất là ứng dụng trong giảng dạy, 100 học sinh đủ điều kiện tốt nghiệp và lên lớp, cả 3 cấp học đều đạt danh hiệu xuất sắc cấp tỉnh.

Tăng cường các biện pháp chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân, phục vụ tốt công tác tiêm phòng bệnh, đảm bảo 100% trẻ em trong độ tuổi đều được tiêm chủng các loại vắc xin phòng bệnh đúng lịch, đúng đối tượng; tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ em dưới 1 tuổi đạt 99,5% tiêm các loại vắcxin, không để xảy ra biến trứng trong và sau tiêm chủng.

Tăng cường công tác phòng chống suy dinh dưỡng giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi; 100% trẻ em được uống Vitamin A theo quy định.       Thực hiện tốt chương trình dân số KHHGĐ giữ vững tỷ lệ phát triển dân số dưới 1%, hạn chế thấp nhất tình trạng sinh con thứ 3 trở lên và mất cân bằng giới tính khi sinh.

 1. Quản lý đất đai:

Tăng cường quản lý, khai thác các nguồn quỹ đất, tuyên truyền nhân dân thực hiện đất dôi dư.

Tổ chức xây dựng phương án để đấu giá đất giãn dân tại khu vực bờ Đầm cửa trường THPT, Đức Ninh.

Phấn đấu cấp đổi, cấp mới số Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhận từ Văn phòng Đăng ký đất đai huyện đạt mức cao nhất.

 1. Xây dựng cơ bản và xây dựng nông thôn mới:

Phấn đấu hoàn thành và đưa vào sử dụng Trạm Y tế xã trong quý 2 năm 2021 và một số hạng mục phụ trợ.

Làm mặt đường và rãnh thoát nước tuyến đường từ sông Tân Hưng đến ngã tư xóm An Lạc, thôn Đức An.

Tổ chức xây dựng mới bằng bê tông một số tuyến đường giao thông nội đồng khu vực đồng nhà.

Sửa chữa trụ sở UBND xã và xây dựng mới trụ sở làm việc của Công an xã, sửa chữa, cải tạo nâng cấp một số hạng mục công trình đã xuống cấp, đồng thời xây dựng một số công trình xây dựng đã có kế hoạch theo chương trình xây dựng Nông thôn mới.

Tiếp tục quản lí nghĩa trang đồng bộ trong khu Đồng Cát và các nghĩa trang nhân dân.

Cải tạo và nâng cấp một số nhà văn hóa thôn.Cải tạo chợ cóc Tam Đa.

Phối hợp thực hiện dự án cải tạo nâng cấp đường bao bối và xây dựng cống tiêu thoát nước.

Phối hợp thực hiện các bước khu đất thu hồi Bờ Đầm, Đức Ninh để  đấu giá giãn dân phục vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Tiếp tục đầu tư kinh phí đối ứng các dự án hỗ trợ vào địa phương.

 1. CÔNG TÁC AN NINH, QUỐC PHÒNG:

Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tiếp tục triển khai các biện pháp trấn áp tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, chú trọng công tác bảo vệ an ninh trong dịp tết Nguyên Đán 2021 và các ngày lễ trong năm.

Tiếp tục tăng cường tuần tra, xử lý phương tiện và người vi phạm Luật giao thông nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hành lang an toàn giao thông. Đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục kiến thức pháp luật an toàn giao thông đối với người dân.

Quân sự phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân và huấn luyện dân quân tự vệ theo đúng kế hoạch.

Công an, Quân sự được ngành dọc cấp trên đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 1. CÔNG TÁC CHÍNH QUYỀN:

Thực hiện tốt dân chủ cơ sở, tăng cường và nâng cao công tác xây dựng chính quyền, đổi mới phương thức quản lý và điều hành, tiếp dân. Hoàn thành việc giao nộp các loại nghĩa vụ đối với Nhà nước. Áp dụng tốt công nghệ thông tin vào thực hiện một cửa, một cửa liên thông theo quy định của UBND tỉnh.

Nâng cao hiệu quả công tác của cán bộ, công chức trên các lĩnh vực được phân công đúng theo quy định của pháp luật, 100% cán bộ, công chức hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tập thể chính quyền đạt chính quyền trong sạch vững mạnh cấp huyện.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng năm 2020 và định hướng kế hoạch năm 2021 của UBND xã Đức Hợp trình kì họp thứ 12 Hội đồng nhân dân xã./.

 

Nơi nhận:

–   TT Đảng uỷ;

–   TT HĐND xã;

–   Các ban HĐND;

–   Các đại biểu HĐND;

–   Lưu: VP,TTHĐND,VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ

CHỦ TỊCH

 

 

 

Nguyễn Thị Hằng