Xã Đức Hợp ra mắt mô hình “giáo xứ bình yên, kính chúa yêu nước”.

Chính trị Khoa giáo Tổng quan Văn hóa - Xã hội

    Tối ngày 05/4/2024 , xã Đức Hợp tổ chức ra mắt mô hình “Giáo xứ bình yên, kính chúa yêu nước”, tại giáo xứ Đức Ninh, xã Đức Hợp. về dự chỉ đạo động viên hội nghị có đồng chí Nguyễn Chi Hội – Phó Bí thư thường trực huyện ủy; cùng các đồng chí Ủy viên BTV huyện ủy, Các đồng chí trong BCH Đảng ủy xã, Trưởng Ban ngành đoàn thể, Công chức UBND xã và toàn thể các hộ gia đình Giáo xứ Đức Ninh, đã tới dự ra mắt mô hình.

Hình ảnh tại hội nghị

Ảnh đồng chí Nguyễn Chi Hội – Phó bí thư thường trực huyện ủy tặng hoa chúc mừng

Ảnh Linh Mục Nguyễn văn Cương tặng hoa chúc mừng

   Giáo xứ Đức Ninh, hiện có gần 300 hộ gia đình, với 1.250 nhân khẩu, trong đó có tới 99,6% hộ công giáo. Trong những năm qua, Linh mục quản xứ, Hội đồng mục vụ và giáo dân trong giáo xứ Đức Ninh đều chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, tích cực lao động, sản xuất phát triển kinh tế gia đình. Các hoạt động, sinh hoạt, lễ nghi tôn giáo tại giáo xứ được tổ chức trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, của địa phương.  Đến nay, giáo dân giáo xứ Đức Ninh đã triển khai xây dựng hiệu quả nhiều mô hình, CLB, tổ tự quản, tự phòng, tự bảo vệ ANTT; đồng thời xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân “sống tốt đời, đẹp đạo”, “Kính chúa yêu nước”, “Sống phúc âm trong lòng dân tộc”, từ đó góp phần tích cực vào phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Đồng chí Hà thị Thanh Hoa thay mặt BCH Đảng ủy quán triệt Nghị quyết số 85 ngày15 tháng 3 năm 2024 về việc triển khai xây dựng mô hình ( Giáo xứ bình yên, kính chúa yêu nước) tại hội nghị ra mắt Giáo xứ Đức Ninh

    Tại hội nghị, cùng với công bố quyết định về xây dựng  mô hình, Ban hành quy chế của mô hình, triển khai thực thực hiện Kế hoach mô hình “Giáo xứ bình yên, kính chúa yêu nước” tại Giáo xứ Đức Ninh; đại diện các tổ chức hội, ngành đoàn thể xã, thôn và Hội đồng mục vụ giáo xứ thôn Đức Ninh đã tổ chức ký cam kết, phối hợp triển khai xây dựng Mô hình “ Giáo xứ bình yên, kính chúa yêu nước” với nội dung như: Tích cực tuyên truyền, vận động bà con giáo dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; nâng cao tinh thần cảnh giác trước các âm mưu, luận điểm xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động; chủ động làm tốt công tác tự quản, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, sống tốt đời, đẹp đạo, kính Chúa, yêu nước; thực hiện có hiệu quả Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư và chung tay xây dựng xã Nông thôn mới kiểu mẫu.

Ảnh đại diện các tổ chức hội ngành, đoàn thể  xã, thôn và  hội đồng Mục vụ, giáo xứ, ký can kết tại hội nghị

Bài viết Lê Thị Khẩn Công chức văn hóa- xã hội