Xã Đức Hợp nâng cao cảnh giác phòng, chống dịch Covid-19 đón xuân An bình

Văn bản

Xã Đức Hợp nâng cao cảnh giác phòng chống dịch Covid-19 đón xuân An binh

UBND XÃ ĐỨC HỢP

BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

––––––

Số ……../BCĐ

V/v nâng cao cảnh giác phòng dịch Covid-19, đón xuân An bình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––

Đức Hợp, ngày 06 tháng 02 năm 2021

Kính gửi:

Các đồng chí trưởng thôn;

Các ban ngành đoàn thể;

Thực hiện Công điện số: 199/CĐ-UBND ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên về tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 trước biến chủng mới của bệnh dịch ở Việt Nam;

Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Ban Chỉ đạo phòng chống, dịch Covid-19 xã khuyến cáo mọi người dân hãy nêu cao cảnh giác “chống dịch như chống giặc” cùng chung tay đẩy lùi Covid -19. Đón xuân An Bình.

Hiện nay người dân cả nước nói trung và xã Đức Hợp nói riêng đang làm ăn từ các nơi đang trở về quê ăn tết, chúc tết Tân Sửu 2021, vì vậy việc phòng chống dịch sẽ trở lên gặp nhiều khó khăn . Trước tình hình thực tế trên, Chủ tịch UBND xã yêu cầu cán bộ và nhân dân trong xã cần thực hiện tốt mộ số nội dung sau:

Khi  gia đình có người thân từ nơi khác về ăn tết, chúc tết phải khai báo y tế, thông tin cá nhân người thân mới đến với đồng chí Trưởng thôn, Y tế thôn để làm cơ sở truy vết khi cần. Nếu không tự giác khai báo Y tế mà để xảy ra tình trạng dịch bệnh lây lan trên địa bàn xã, gia đình đó hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp luật. Đặc biệt những người đi, đến và qua vùng dịch nếu không khai báo y tế, khi phát hiện sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của Pháp luật, nếu gây hậu quả nghiêm trọng sẽ xem xét xử lý hình sự.

Các đồng chí Trưởng thôn, nhân viên Y tế thôn chủ động nắm bắt tình hình chỉ đạo nhân dân trong thôn thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch, đồng thời tổng dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm phong quang sạch sẽ để nhân dân đón xuân an bình không xảy ra dịch bệnh. Mọi liên quan đến công tác phòng, chống dịch liên hệ số điện thoại: Bà Bùi Thị Huyền- Trạm trưởng trạm Y tế xã: 0976.091.864

Nhận được công văn này yêu cầu các đồng chí Trưởng thôn thông báo cho toàn dân biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

-Như trên;

-Lưu: BCĐ, Y tế.

TM. BAN CHỈ ĐẠO

TRƯỞNG BAN

 

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Hằng