Hội LHPN xã Đức Hợp tổ chức chương trình tổng kết công tác Hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác Hội năm 2024

Chính trị Tổ chức bộ máy

Sáng ngày 21/12, Hội LHPN xã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024;

Trong năm 2023, Hội LHPN xã đã triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua trọng tâm: “Xây dựng người phụ nữ Đức Hợp có đạo đức, có sức khỏe, có kiến thức, có trách nhiệm với gia đình và xã hội” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”; Qua đó thể hiện rõ vai trò, vị thế quan trọng của phụ nữ trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương. Về dự và chỉ đạo hội nghị tổng kết Hội liên hiệp Phụ nữ xã năm 2023. Hội LHPN xã Đức Hợp được đón đồng chí Nguyễn Thị Huế – UVBCH Huyện ủy, Chủ tịch Hội LHPN Huyện; đồng chí Nguyễn Thị Chung – Giám đốc chi nhánh Tym Hưng Yên; đồng chí Hà Thị Thanh Hoa – Phó bí thư thường trực Đảng – trưởng ban tổ chức Đảng cũng về dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thị Huế – UVBCH Huyện ủy, Chủ tịch Hội LHPN Huyện về dự phát biểu chỉ đạo động viên hội nghị

Các đồng chí nhận xét và đánh giá cao công tác hoạt động của hội trong năm qua; bám sát các văn bản chỉ đạo của hội cấp trên, hội LHPN xã đã linh hoạt lựa chọn nội dung, ưu tiên các vấn đề trọng tâm, trọng điểm, chú trọng hướng về cơ sở bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Trong đó tiêu biểu là các hoạt động thực hiện theo đề án 178 của Hội LHPN Huyện “Phụ nữ Hưng Yên thực hiện phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2023-2026”; phong trào xây dựng gia đình 5 không 3 sạch; các mô hình hạn chế rác thải nhựa, trồng đường hoa làm đẹp cảnh quan,… Đến nay toàn xã đã trồng và chăm sóc 11 tuyến đường hoa với chiều dài hơn 3km; trồng thêm được 550 cây chuỗi ngọc,… duy trì hoạt động hiệu quả 11 mô hình đoạn đường phụ nữ tự quản về vệ sinh môi trường, 2 mô hình Phế liệu sạch; 1 mô hình “nhà sạch – vườn đẹp, nhà sạch – ngõ sạch”,… đã góp phần giúp diện mạo nông thôn ngày càng văn minh, đổi mới Với nhiệm vụ trọng tâm hỗ trợ phụ nữữ phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống, bên cạnh tạo điều kiện cho hơn 285 hộ hội viên vay hơn 16 tỷ đồng từ nguồn vốn của các ngân hàng và tổ chức tín dụng để đầu tư phát triển sản xuất; hội còn triển khai có hiệu quả đề án 938, 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025” với các hoạt động thiết thực như: trao sinh kế Gà, vật tư; phương tiện sản xuất kinh doanh; phát triển các tổ sản xuất thủ công mỹ nghệ, dạy nghề, tạo việc làm cho phụ nữ,…; duy trì hoạt động hiệu quả hàng trăm mô hình “Hũ gạo tình thương”, “lá lành đùm lá rách”, “nuôi lợn đất”, “phế liệu sạch”,… đã vận động đông đảo hội viên và nhân dân đóng góp, giúp đỡ thiết thực cho các trường hợp  phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn ở từng địa phương.

Thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ nâng cao vai trò, vị thế của mình, để phát triển bản thân và đóng góp cho gia đình, xã hội; Hội LHPN xã đã đẩy mạnh tuyên truyền chủ đề năm 2023 “Tập trung xây dựng cơ sở Hội, trọng tâm là nâng cao năng lực cán bộ Hội cơ sở”; triển khai nhiều hoạt động hiệu quả thực hiện Đề án 938 “Tuyên truyền, giáo dục, vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027”;… Thông qua tổ chức nhiều lớp tập huấn, tuyên truyền kiến thức pháp luật, ATGT, phòng cháy chữa cháy, luật bình đằng giới, luật trẻ em, kiến thức nuôi dạy con khoa học, phòng chống xâm hại tình dục,… cho hàng trăm nghìn lượt cán bộ, hội viên PN. Hội cũng thực hiện tích cực chương trình Mẹ đỡ đầu giai đoạn 2021 – 2026 đã nhận đỡ đầu và kết nối đỡ đầu cho 2 trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 12 triệu đồng.

Lãnh đạo huyện Hội và lãnh đạo quỹ Tym tặng quà cho tre đỡ đầu mồ côi

Tặng quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn

Tặng quà khen thưởng biểu dương cho taaoj thể và cá nhân có thành tích xuất sắc công tác hội năm 2023

Những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ công tác và phong trào Phụ nữ năm 2023 là cơ sở quan trọng để hội LHPN xã xây dựng mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; nhằm tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức hội trong việc nâng cao vị thế, vai trò của phụ nữ; nâng cao đời sống hội viên. Từ đó góp phần phát triển KTXH, xây dựng NTM xã nhà.

Bài viết của Phạm Thị Thúy Quỳnh Chủ tịch Hội LHPN xã Đức Hợp