Hội đồng nhân dân xã Đức Hợp khóa XXIV, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kì họp thứ Chín thành công tốt đẹp

Chính trị Văn hóa - Xã hội

Hội đồng nhân dân xã Đức Hợp khóa XXIV, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kì họp thứ Chín thành công tốt đẹp.

Sáng ngày 25/12/2023, HĐND xã Đức Hợp long trọng tổ chức kỳ họp thứ Chín, khóa XXIV, nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp.

Hội đồng nhân dân xã đã bàn và quyết nghị một số nội dung quan trọng về phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, phân bổ ngân sách năm 2024 và các vấn đề quan trọng khác của địa phương.

Về dự kì họp có Ông Trần Văn Tư – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cùng các ông, bà trong Ban thường vụ, BCH Đảng ủy, cán bộ, công chức UBND xã, Trưởng các ngành, Trưởng phó thôn và 25 ông, bà đại biểu HĐND xã khóa XXIV.

Kì họp thứ Chín diễn ra trong bối cảnh kinh tế, chính trị thế giới còn có những diễn biến phức tạp; tình hình phát triển kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn do sức ép lạm phát, tỷ giá, giá nguyên nhiên vật liệu tăng, thị trường xuất nhập khẩu bị thu hẹp; tình hình kinh tế- xã hội, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội địa phương cơ bản ổn định, mọi nhiệm vụ đặt ra trong năm 2023 đều hoàn thành theo kế hoạch.

Về dự và chỉ đạo kì họp đồng chí Trần Văn Tư –  Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã đã phát biểu khai mạc và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trên tất cả bốn mặt công tác: kinh tế, văn hóa, an ninh, chính trị của địa phương đồng thời chỉ đạo định hướng giao nhiệm vụ cho các ban HĐND xã; các đại biểu HĐND xã và UBND xã trong năm 2024 với nội dung:

Năm 2023 chúng ta thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH trong bối cảnh thời tiết, thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi diễn biến phức tạp; giá cả các mặt hàng nông sản thấp. Song được sự quan tâm lãnh đạo có hiệu quả của Huyện ủy-HĐND, UBND, các phòng ban của huyện. Sự cố gắng, tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các ban ngành từ xã đến thôn. Tinh  thần đồng thuận và nỗ lực của toàn thể nhân dân, nên tình hình kinh tế-XH của địa phương có những bước phát triển tốt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục ổn định, quốc phòng – an ninh được giữ vững. Thực hành tiết kiệm, vệ sinh môi trường được quan tâm. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố vững chắc; lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền ngày được nâng cao. Nhân dân tích cực hiến đất, hiến công trình giải phóng mặt bằng làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng. Bộ mặt nông thôn đang được đổi mới. Sản xuất CN-TTCN, xây dựng và dịch vụ thương mại tăng khá. Cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội đang được đầu tư nâng cấp và xây mới. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 69 triệu đồng / năm. Các lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục phát triển tốt, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao. Bộ máy chính quyền ổn định hoạt động ngày một hiệu quả. Phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao đạt kế hoạch đề ra; những kết quả đạt được thời gian qua đã tạo không khí phấn khởi trong toàn thể Nhân dân. Song, bên cạnh những kết quả đạt được thì kinh tế – xã hội vẫn còn tiềm ẩn những tồn tại cần khắc phục như: việc đưa cây trồng có giá trị cao vào sản xuất chưa nhiều, chưa được đầu tư công nghệ cao vào sản xuất, chưa có cánh đồng mẫu lớn, chủ yếu vẫn sản xuất canh tác theo hướng truyền thống là chính, hiện tượng nhân dân bỏ ruộng cấy còn nhiều. Công tác quản lý đất đai còn nhiều bất cập, việc cấp GCN QSDĐ tới tay nhân dân còn thấp (Chủ yếu là đất nông nghiệp), công tác phân loại xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình chưa đạt kết quả như kế hoạch đề ra, tệ nạn xã hội tiềm ẩn diễn biến phức tạp. Để khắc phục những khó khăn tồn tại trên, đòi hỏi các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn  thể XH từ xã đến thôn, cùng toàn thể nhân dân phải có quyết tâm cao, nỗ lực hơn nữa, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, khắc phục những tồn tại, hạn chế, đoàn kết tạo ra sự đồng thuận cao trong toàn xã hội, triển khai đồng bộ các  nhiệm vụ và các giải pháp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tạo động lực cho năm 2024 phấn đấu sớm hoàn thành các chỉ tiêu hướng tới chào mừng đại hội đảng các cấp.

Kỳ họp HĐND xã lần này, các đại biểu HĐND xã sẽ xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng đó là:

  1. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2023, phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2024.
  2. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung các dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 và kế hoạch đầu tư năm 2024.
  3. Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND xã.
  4. Báo cáo hoạt động của UBMTTQ xã về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2023 và nhiệm vụ năm 2024 và một số nội dung quan trọng khác.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND xã sẽ dành thời lượng thỏa đáng để thực hiện chất vấn, trả lời chất vấn tại hội trường để UBND xã làm rõ những vấn đề mà đại biểu, cử tri và nhân dân quan tâm

 Do vậy, tôi trân trọng đề nghị các vị đại biểu HĐND xã, các vị đại biểu khách mời, nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, trí tuệ, phát huy dân chủ, dành thời gian nghiên cứu kỹ tài liệu, tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào các vấn đề, thể hiện quan điểm rõ ràng về từng nội dung, góp phần vào sự thành công của kỳ họp.

 HĐND xã mong muốn cử tri và nhân dân trong xã dành thời gian theo dõi, giám sát hoạt động của kỳ họp, tham gia đóng góp ý kiến để HĐND xã tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, đáp ứng sự mong đợi, tin tưởng của cử tri và nhân dân xã nhà.

Qua báo cáo số 193/BC-UBND ngày 18/12/2023 của UBND xã nhìn chung cơ bản đã đạt được chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra như: Giá trị thu từ SXNN ước đạt 226 tỷ 810 triệu, đạt 34,71%; Giá trị thu từ Tiểu thủ công nghiệp và xây dựng 168 tỷ 734 triệu, đạt 29,44%; Giá trị thu từ TMDV đạt 204 tỷ 133 đồng đạt 34,46%; Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 69 triệu đồng/người/năm, 6/6 làng đạt, duy trì và giữ vững danh hiệu Làng văn hóa; tỷ lệ Gia đình văn hóa đạt 96,86%, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,62%, Tỷ lệ người dân tham gia BHYT 99,8%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn 9 tỷ 748 triệu đạt 42,84% KH giao. Tổng chi ngân sách 5,6 tỷ đạt 23,7% so với kế hoạch. Hệ thống cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư; công tác an sinh xã hội được triển khai hiệu quả; cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước có nhiều tiến bộ. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội được quan tâm; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được tăng cường; quân sự địa phương được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống nhân dân trên địa bàn xã ngày càng được nâng lên …

Năm 2024, xã Đức Hợp phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 72 triệu đồng/người/ năm; giá trị thu nhập bình quân trên 1ha-ta đất canh tác đạt 130 triệu đồng/năm, giữ vững 6/6 làng văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa 92,96%,…

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND xã đã tập trung nghiên cứu, xem xét, thảo luận một số báo cáo quan trọng như: Báo cáo của UBND xã về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2023; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023; dự toán thu, chi ngân sách năm 2024; báo cáo phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2024; thông qua dự thảo nghị quyết, Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2023, mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp năm 2024, Báo cáo của Ủy ban MTTQ VN xã về công tác tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ VN xã năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Trên cơ sở nghiên cứu các văn bản, các đại biểu tham dự kỳ họp nhất trí cao với Báo cáo; tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình tại Kỳ họp đã tiến hành biểu quyết thông qua các nghị quyết của kỳ họp thứ Chin HĐND xã Đức Hợp khóa XXIV 2021 – 2026./.

(bài viết của Lê Thị Khẩn- công chức Văn hóa xã hội)

Sau đây là một số hình ảnh diễn biến tại kì họp

(Đồng chí Đỗ Tiến Lực- Đảng ủy viên- Phó Chủ tịch UBND xã đọc báo cáo phát triển kinh tế xã hội trình kì họp)