Vận động xây dựng quỹ nhân đạo từ thiện xuân Tân Sửu năm 2021

Văn bản
UBND XÃ ĐỨC HỢP

BCH HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

–––––––

Số:  01 /KH-CTĐ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––––

Đức Hợp, ngày 10  tháng 12 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Vận động xây dựng quỹ nhân đạo từ thiện xã hội và triển khai phong trào “Tết vì người nghèo và NNCĐDC” xuân Tân Sửu năm 2021

–––––––––––––

Thực hiện kế hoạch số 01/KH-BVĐ ngày 09/12/2020 của Ban vận động huyện Kim Động về việc vận động xây dựng quỹ nhân đạo từ thiện xã hội và triển khai phong trào “Tết vỉ người nghèo và NNCĐDC” xuân Tân Sửu năm 2021.

Ban Chấp hành Hội Chữ thập xã Đức Hợp xây dựng Kế hoạch triền khai phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” xuân Tân Sửu – 2021 (sau đây viết tắt là phong trào) với các nội dung sau:

 1. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
 2. Phấn đấu vận động và trao tặng ít nhất 100 suất quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có người nhiễm chất độc da cam, hộ gia đình chính sách, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng dễ bị tổn thương khác trong dịp đón Xuân Tân Sửu – 2021.
 3. Kêu gọi sự quan tâm của lãnh đạo cấp ủy đảng, chính quyền; Vận động, phối họp với các cơ quan, tồ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đề triển khai thực hiện Phong trào đạt hiệu quả cao nhằm góp phan thực hiện chính sách an sinh xã hội
 4. Chỉ đạo, hướng dẫn chi hội trưởng hội Chữ thập đỏ, cùng ban Chi ủy- trưởng thôn cơ sở trao tặng quà tết đảm bảo đúng đối tượng, trang trọng, ấm cúng.
 5. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN VÀ CHỈ TIÊU VÀ HÌNH THỨC TRỢ GIÚP
 6. Chỉ tiêu: Phấn đấu xây dựng quỹ nhân đạo xã đạt 30 triệu đồng trở lên, vận động được trên 100 xuất quà; mỗi xuất quà có trị giá từ 200.000-300.000 đồng/suất trở lên (có chỉ tiêu cụ thể cho các thôn kèm theo)
Tổ chức tốt việc tiếp nhận và quản lí, phân phối các nguồn lực ủng hộ đảm bảo không bị chống chéo, bỏ sót, trùng lặp các đối tượng.
 1. Đối tượng: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có người nhiễm chất độc da cam, hộ gia đình chính sách, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng dễ bị tổn thương khác.
Hình thức hỗ trợ: thông qua hình thức tặng quà trực tiếp và các hình thức hỗ trợ khác
 1. Thời gian : Từ 30/11/2020- 08/02/2021, trong đó đợt cao điểm từ ngày 22/01/2021 đến 31/01/2021. (từ ngày 10/12 đến ngày 19/12 âm lịch)
 2. Hình thức trợ giúp:
Tổ chức thăm hỏi tặng quà nhân dịp Tết tân sửu 2021

Hỗ trợ kinh phí xây, sửa chữa nhà ở, công tình lắp nước sạch

Hỗ trợ giống vốn để phát triển sản xuất trồng trọt chăn nuôi

Hộ trợ kinh phí khám chữa bệnh

Tổ chức khám bệnh tư vấn sức khỏe tặng thẻ bảo hiểm Y tế

Khuyến khích các huyện, thành phố, chi Hội trực thuộc có khả năng vận động nguồn lực tốt, ngoài vận động trong chỉ tiêu được giao có kế hoạch hỗ trợ, giúp đỡ cho các huyện khác trong tỉnh. Kết quả hỗ trợ ngoài địa phương được tính vào tồng giá trị vận động của địa phương mình.

 • TỐ CHỨC THỰC HIỆN
 1. Thành lập Tổ Công tác ban vận động để thực hiện cuộc vận động xây dựng Quỹ nhân đạo và kế hoạch tồ chức Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” XuânTân Sửu 2021
 2. Báo cáo và tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo phong trào tại địa phương; phối họp với Mặt trận Tồ quốc xã, thôn các cơ quan, tồ chức, các nhà hảo tâm tại địa phương để tồ chức phong trào, đảm bảo phong trào được triển khai đồng bộ tránh chồng chéo, trùng lặp trong vận động nguôn lực, tránh trùng chéo đối tượng trao tặng quà và hỗ trợ theo địa chỉ.
 3. Chỉ đạo, hướng dẫn Ch hội cơ sở khảo sát, nắm chắc, lập danh sách đối tượng trao quà Tết và dự kiến mức trợ giúp để vận động cán bộ, hội viên, các tổ chức, cá nhân hảo tâm theo tinh thần Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cả nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo Giới thiệu danh sách các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để vận động nhân dân, các tô chức, các nhà hảo tâm tham gia trợ giúp.
 • Tồ chức thăm và tặng quà, cho các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn,ngoài ra phối hợp với trạm y tế, các ban ngành đoàn thể để tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc nhân đạo. Hỗ trợ kinh phí để mua cây con giống vật tư nông nghiệp, xây dựng sửa chữa công trình… Việc hỗ trợ phải đảm bảo công khai minh bạch dân chủ.
 • Phối hợp với đài truyền thanh xã, thôn để tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của Phong trào, phản ánh kịp thời kết quả, biểu dương, những điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu, tặng Tấm lòng vàng tri ân Nhà tài trợ trong thực hiện Phong trào tại địa phương.
Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” có ý nghĩa rât quan trọng là truyền thống tốt đẹp của Hội CTĐ Việt Nam và của nhân dân ta, để phong trào đạt hiệu quả cao. Thường trực Hội CTĐ xã Đức Hợp xây dựng kế hoạch tổ chức, thực hiện và kính Đề nghị Đảng ủy- UBND –UBMTTQ, các thành viên của UBMTTQ  xã quan tâm chỉ đạo các ban ngành đoàn thể xã, các chi hội, cơ sở thôn tổ chức phối hợp thực hiện.
Nơi nhận:

–  Đảng ủy-HĐND-UBND; ( BC)

–  Các chi hội trưởng CTĐ;

–  Các thôn;

– Lưu. VT.

TM. BCH HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thương

BẢNG GIAO CHỈ TIÊU QUYÊN GÓP QUỸ TỪ THIỆN NHÂN ĐẠO TRONG PHONG TRÀO “TẾT VÌ NGƯỜI NGHÈO VÀ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM ” XUÂN TÂN SỬU 2021

 (Kèm theo Kế hoạch số : ……../CTĐ ngày …. tháng …..   năm 2020)

 

TT
Thôn
Số hộ thực tế
Chỉ tiêu giao

(15.000đ/hộ)

Tổng số tiền
1
ĐỨC AN
381
15.000
5,715,000
2
ĐỨC QUANG
450
15.000
6,750,000
3
ĐỨC TRUNG
387
15.000
5,805,000
4
ĐỨC HÒA
415
15.000
6,225,000
5
ĐỨC PHÚ
350
15.000
5,250,000
6
ĐỨC NINH
278
15.000
4,170,000
TỔNG CỘNG
2261
 
33,915,000