Nghị quyết phát triển KTXH năm 2020, Phương hướng năm2021

Văn bản

Nghị quyết phát triển KTXH năm 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

XÃ ĐỨC HỢP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   Số:   ……./NQ-HĐND

 

Đức Hợp, ngày ..…. tháng ….. năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc phát triển kinh tế -xã hội năm 2020

 phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội năm 2021

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  XÃ ĐỨC HỢP

KHOÁ XXIII KỲ HỌP THỨ XII

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Sau khi nghe Báo cáo số 80/BC-UBND ngày 18/12/2020 của UBND xã về tình hình phát triển kinh tế – xã hội, an ninh- quốc phòng năm 2020. Phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2021; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế – Xã hội, Ban Pháp chế HĐND xã và ý kiến của các đại biểu HĐND xã.

 

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt nội dung báo cáo đánh giá thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng năm 2020  và những mục tiêu, phương hướng phát triển kinh tế xã hội, an ninh- quốc phòng năm 2021 với những nội dung cụ thể sau:

Tổng giá trị thu nhập kinh tế năm 2020 đạt 443 tỷ 662 triệu 182 nghìn đồng.

Thu nhập từ Nông nghiệp 155 tỷ 222 triệu.

Thu nhập từ Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp 158 tỷ,822 triệu.

Thu nhập từ DVTM, Xuất khẩu LĐ, lương, trợ cấp xã hội đạt 128 tỷ 400 triệu.

Thu ngân sách địa phương 8 tỷ 691 triệu đồng.

Sản lượng lương thực quy thóc đạt 10 nghìn 263 tấn.

Tổng giá trị thu nhập ước đạt 51 triệu 232 nghìn đồng/người/năm.

Bình quân 1ha canh tác ước đạt 252 triệu đồng.

Tỷ lệ phát triển dân số dưới 1%.

Phát huy thành quả đạt được trong năm qua; đẩy mạnh phát triển kinh tế, tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhằm nâng cao hiệu quả, tập trung nguồn lực để thực hiện những nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, phát triển nông thôn mới mang tính bền vững, phát triển nguồn nhân lực; bảo đảm an sinh xã hội, đẩy mạnh giảm nghèo, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; giữ vững an ninh  chính trị- trật tự an toàn xã hội.

 1. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU:
 2. Chỉ tiêu kinh tế:

– Bình quân giá trị thu nhập trên người        : 55-60 triệu/người/năm.

– Sản lượng lương thực quy thóc                : 5.500 tấn.

– Giá trị 1 ha đất canh tác                          : 280 triệu đồng/năm.

– Sản lượng thuỷ sản khai thác và nuôi trồng: 80 tấn.

 1. Chỉ tiêu xã hội:

– Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới                 :  1 %.

– Tỷ lệ hộ nghèo dưới                                    :  1%.

– Gia đình văn hóa                                        :  92-95%.

– Làng văn hoá giữ vững sau 5 năm              :  90%.

– Tỷ lệ hộ gia đình dùng nước sạch               :  80%.

– Hoàn thành các công trình xây dựng, nâng cấp các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã có kế hoạch và tiếp tục thực hiện các đề án trong chương trình xây dựng nông thôn mới, phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

 1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN LĨNH VỰC KINH TẾ:
 2. Phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn:

Tập trung gieo trồng đảm bảo mùa vụ, tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, đưa một số mô hình cây có giá trị cao vào sản xuất.

Sản lượng quy thóc đạt khoảng 5.500 tấn.

Quy hoạch khu chăn nuôi tập chung xa khu dân cư thuộc xứ đồng Thanh Mai.

Phát triển chăn nuôi theo hướng hiệu quả, bền vững và an toàn vệ sinh thực phẩm. Khuyến khích phát triển các loại gia súc, gia cầm, sản xuất hàng hóa theo hướng hình thành mô hình chăn nuôi trang trại, nuôi công nghiệp, phát triển số lượng cũng như chất lượng đàn bò thịt và đàn bò sữa.

Thực hiện đưa chương trình OCOP trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp (xây dựng sản phẩm nông nghiệp đặc trưng có thương hiệu của xã Đức Hợp như: Bưởi, Chuối) để giới thiệu với các xã bạn trong và ngoài tỉnh biết đến.

 1. Phát triển Công nghiệp – TT Công nghiệp- xây dựng:

Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng công nghiệp, phát triển mạnh các ngành dịch vụ. Khuyến khích phát triển các ngành công nghiệp như may công nghiệp, nghề mộc, cơ khí, xây dựng, phục vụ phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn.

 1. Phát triển các ngành Dịch vụ- Thương mại:

Nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, buôn bán và một số dịch vụ vui chơi giải trí khác.. .vv đáp ứng nhu cầu của nhân dân, nâng cao thu nhập.

 1. Thu ngân sách:

Tập trung đẩy mạnh thu ngân sách địa phương, khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn thu; đảm bảo thu đúng, thu đủ, chống thất thu. Quản lý tốt nhiệm vụ chi ngân sách đảm bảo chi đúng, chi đủ, tiết kiệm và hiệu quả.

 1. LĨNH VỰC VĂN HOÁ -XÃ HỘI:
 2. Văn hoá -xã hội: Tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn hoá ở khu dân cư, thực hiện tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội, phấn đấu 92-95% gia đình đạt gia đình văn hoá. 100% hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó có 80% hộ sử dụng nước sạch; thực hiện tốt việc xây cất mồ mả theo quy định của địa phương.

          Tích cực phát động nhân dân tham gia đóng góp xây dựng các loại quỹ, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với người có công, các đối tượng xã hội khác. Bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Phấn đấu 100% nhân dân tham gia bảo hiểm y tế.

 1. Sự nghiệp giáo dục – y tế – dân số:

Thực hiện phổ cập mẫu giáo 5 tuổi, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học. Cải thiện chất lượng và hiệu quả giáo dục, tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào nhà trường, nhất là ứng dụng trong giảng dạy, 100 học sinh đủ điều kiện tốt nghiệp và lên lớp, cả 3 cấp học đều đạt danh hiệu xuất sắc cấp tỉnh.

Tăng cường các biện pháp chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân, phục vụ tốt công tác tiêm phòng bệnh, đảm bảo 100% trẻ em trong độ tuổi đều được tiêm chủng các loại vắc xin phòng bệnh đúng lịch, đúng đối tượng; tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ em dưới 1 tuổi đạt 99,5% tiêm các loại vắcxin, không để xảy ra biến trứng trong và sau tiêm chủng.

Tăng cường công tác phòng chống suy dinh dưỡng giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi; 100% trẻ em được uống Vitamin A theo quy định.        Thực hiện tốt chương trình dân số KHHGĐ giữ vững tỷ lệ phát triển dân số dưới 1%, hạn chế thấp nhất tình trạng sinh con thứ 3 trở lên và mất cân bằng giới tính khi sinh.

 1. Quản lý đất đai:

Tăng cường quản lý, khai thác các nguồn quỹ đất, tuyên truyền nhân dân thực hiện đất dôi dư.

Tổ chức xây dựng phương án để đấu giá đất giãn dân tại khu vực bờ Đầm cửa trường THPT, Đức Ninh.

Phấn đấu cấp đổi, cấp mới số Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhận từ Văn phòng Đăng ký đất đai huyện đạt mức cao nhất.

 1. Xây dựng cơ bản và xây dựng nông thôn mới:

Phấn đấu hoàn thành và đưa vào sử dụng Trạm Y tế xã trong quý 2 năm 2021 và một số hạng mục phụ trợ.

Làm mặt đường và rãnh thoát nước tuyến đường từ sông Tân Hưng đến ngã tư xóm An Lạc, thôn Đức An.

Tổ chức xây dựng mới bằng bê tông một số tuyến đường giao thông nội đồng khu vực đồng nhà.

Sửa chữa trụ sở UBND xã và xây dựng mới trụ sở làm việc của Công an xã, sửa chữa, cải tạo nâng cấp một số hạng mục, công trình đã xuống cấp, đồng thời xây dựng một số công trình xây dựng đã có kế hoạch theo chương trình xây dựng Nông thôn mới.

Tiếp tục quản lí nghĩa trang đồng bộ trong khu Đồng Cát và các nghĩa trang nhân dân.

Cải tạo và nâng cấp một số nhà văn hóa thôn, cải tạo chợ cóc Tam Đa.

Phối hợp thực hiện dự án cải tạo nâng cấp đường bao bối và xây dựng cống tiêu thoát nước.

Phối hợp thực hiện các bước khu đất thu hồi Bờ Đầm, Đức Ninh để  đấu giá giãn dân phục vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Tiếp tục đầu tư kinh phí đối ứng các dự án hỗ trợ vào địa phương.

 1. CÔNG TÁC AN NINH, QUỐC PHÒNG:

Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tiếp tục triển khai các biện pháp trấn áp tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, chú trọng công tác bảo vệ an ninh trong dịp tết Nguyên Đán 2021 và các ngày lễ trong năm.

Tiếp tục tăng cường tuần tra, xử lý phương tiện và người vi phạm Luật giao thông nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hành lang an toàn giao thông. Đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục kiến thức pháp luật an toàn giao thông đối với người dân.

Quân sự phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân và huấn luyện dân quân tự vệ theo đúng kế hoạch.

Công an, Quân sự được ngành dọc cấp trên đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 1. CÔNG TÁC CHÍNH QUYỀN:

Thực hiện tốt dân chủ cơ sở, tăng cường và nâng cao công tác xây dựng chính quyền, đổi mới phương thức quản lý và điều hành, tiếp dân. Hoàn thành việc giao nộp các loại nghĩa vụ đối với Nhà nước. Áp dụng tốt công nghệ thông tin vào thực hiện một cửa, một cửa liên thông theo quy định của UBND tỉnh.

Nâng cao hiệu quả công tác của cán bộ, công chức trên các lĩnh vực được phân công đúng theo quy định của pháp luật, 100% cán bộ, công chức hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tập thể chính quyền đạt chính quyền trong sạch vững mạnh cấp huyện.

Điều 2. Hội đồng nhân dân xã giao cho Uỷ ban nhân dân thể chế hoá Nghị quyết để  thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu phát triên kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng.

Thường trực Hội đồng nhân dân xã, các Ban HĐND xã, đại biểu Hội đồng nhân dân xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các đoàn thể chính trị, xã hội tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết của HĐND xã.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân xã Đức Hợp Khoá 23 kỳ họp thứ Mười hai thông qua ngày 24/12/2020 và có hiệu lực kể từ ngày Hội đồng nhân dân xã thông qua.

 

Nơi nhận:

– TT HĐND huyện;

– Lãnh đạo UBND huyện;

– Phòng Tư pháp huyện;

– TTHĐND xã;

– Lãnh đạo UBND xã;

– Các ban HĐND xã;

– Các đại biểu HĐND xã;

– Lưu: VP.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Trần Văn Tư