Đảng ủy xã Đức Hợp tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Quy định 85-QĐ/TW và Sơ kết Đảng bộ 6 tháng đầu năm 2023

Chính trị Giáo dục Văn hóa - Xã hội

Đảng ủy xã Đức Hợp tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Quy định 85-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Sáng 10/7, Đảng ủy xã Đức Hợp tổ chức hội nghị quán triệt, tuyên truyền, triển khai Quy định số 85-QĐ/TW ngày 7/10/2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội; Hướng dẫn số 99-HD/BTGTW ngày 20/3/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về hướng dẫn thực hiện Quy định số 85-QĐ/TW của Ban Bí thư và sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Tham dự hội nghị gồm các ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã; lãnh đạo các UBND xã; các ban xây dựng Đảng và 250 đồng chí đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Tại hội nghị  đồng chí Bùi Tiến Hợp- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo – Báo cáo viên Huyện ủy Kim Động giới thiệu những nội dung chính của Quy định số 85, Hướng dẫn số 99 với mục tiêu nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong việc quản lý, thiết lập và sử dụng các trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

(Đồng chí Bùi Tiến Hợp báo cáo tại hội nghị)

Theo Quy định 85-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng có nội dung về trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và hành vi vi phạm mà cán bộ, đảng viên cần tránh…

Qua đó, góp phần giúp cho cán bộ, đảng viên hiểu và tránh trước âm mưu, thủ đoạn thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; ngăn chặn, xử lý kịp thời hành vi đăng tải tin giả, thông tin sai sự thật, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Trong chương trình này Đảng ủy lồng ghép chương trình sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Hội nghị đã đánh giá và nêu rõ một số nội dung như:  Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện với trách nhiệm cao, tập trung cho những lĩnh vực then chốt, nhiệm vụ trọng tâm để phát triển. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực. Tập trung lãnh đạo xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tổ chức chính trị – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, thương mại-dịch vụ được nâng lên; kết cấu hạ tầng từng bước được đầu tư phát triển. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện; chất lượng giáo dục, y tế có nhiều tiến bộ. Công tác chính sách an sinh xã hội, quân sự, quốc phòng địa phương được tăng cường, an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội giữ vững.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung bàn bạc một số giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong 6 tháng đầu năm; một số chỉ tiêu thấp cần tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt trong 6 tháng cuối năm để đạt kế hoạch đề ra, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2023.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Văn Tư – Bí thư Đảng ủy đã tiếp thu ý kiến tham gia tại hội nghị; đồng thời chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các ngành, đoàn thể chính trị – xã hội, các chi bộ trực thuộc tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tập trung các giải pháp phát triển kinh tế, y tế, giáo dục, văn hóa, an sinh xã hội; cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử. Tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Củng cố, giữ vững quốc phòng, an ninh chính trị địa phương.

(Bài viết : Phạm Thị Nụ- Văn phòng Đảng ủy)