Đặc sản cá mòi trên sông Hồng xã Đức Hợp

Video

Xã Đức Hợp có hệ  thống sông Hồng chạy qua tạo công ăn việc làm cho người dân nơi đây phát triển nghề chài lưới đánh bắt thuỷ sản tăng thu nhập cải thiện đời sống cho nhân dân.