Công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND xã Đức Hợp khóa XXIV, nhiệm kỳ 2021-2026

Văn bản

CÔNG BỐ DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ ĐỨC HỢP KHÓA XXIV

NHIỆM KÌ 2021-2026

( Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-UBBC ngày 01/6/2021 của UBBC xã Đức Hợp)

––––––––––––––

TT

Họ và tên Đơn vị bầu cử Ngày, tháng, năm sinh Nơi ở hiện nay Nghề nghiệp, chức vụ Nơi Công tác
1.

Đỗ Mạnh Cường

Đơn vị  bầu cử số 01 02/02/1980 Thôn Đức An, xã Đức Hợp huyện Kim Động tỉnh Hưng Yên Công chức Địa chính Nông nghiệp XD và MT UBND xã Đức Hợp
2. Bùi Thị Huê

Đơn vị  bầu cử số 01

23/02/1987 Thôn Đức An, xã Đức Hợp huyện Kim Động tỉnh Hưng Yên

 

Bí thư xã Đoàn

Đoàn TCCS Hồ Chí Minh xã  Đức Hợp

 
3. Bùi Thị Huyền

Đơn vị  bầu cử số 01

19/5/1972 Thôn Đức An, xã Đức Hợp- huyện Kim Động- tỉnh Hưng Yên Bác sỹ đa khoa; Trạm Trưởng trạm Y tế Trạm Y tế xã Đức Hợp  
4. Phạm Thị Thúy Quỳnh Đơn vị  bầu cử số 01 04/5/1979 Thôn Đức An, xã Đức Hợp huyện Kim Động tỉnh Hưng Yên

 

Cán bộ, Chủ tịch Hội LHPN xã Đức Hợp

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xã Đức Hợp

 
5. Bùi Văn Thắng Đơn vị  bầu cử số 01 21/11/1967 Thôn Đức An, xã Đức Hợp huyện Kim Đông tỉnh Hưng Yên

 

Cán bộ; Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam  
6. Trần Thanh Huyền

Đơn vị  bầu cử số 02

02/01/1972 Thôn Đức Quang, xã Đức Hợp huyện Kim Động tỉnh Hưng Yên Làm ruộng Thôn Đức Quang, xã Đức Hợp  
7. Nguyễn Văn Thúy Đơn vị  bầu cử số 02 19/4/1965 Thôn Đức Quang, xã Đức Hợp huyện Kim Động tỉnh Hưng Yên Làm ruộng

Thôn Đức Quang, xã Đức Hợp

8. Phạm Văn Tĩnh

Đơn vị  bầu cử số 02

02/01/1971 Thôn Đức Quang, xã Đức Hợp huyện Kim Động tỉnh Hưng Yên Công an viên

Thôn Đức Quang, xã Đức Hợp

 
9. Trần Văn Tư Đơn vị  bầu cử số 02 13/7/1966 Thôn Đức Quang, xã Đức Hợp huyện Kim Động tỉnh Hưng Yên Cán bộ; Bí thư Đảng bộ – Chủ tịch HĐND xã Đức Hợp Đảng ủy xã Đức Hợp  
10. Ngô Thị Xoa Đơn vị  bầu cử số 02 09/11/1976 Thôn Đức An, xã Đức Hợp huyện Kim Động tỉnh Hưng Yên Giáo viên tiểu  học- Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đức Hợp  
11. Trần Ngọc Đại

Đơn vị  bầu cử số 03

04/9/1978 Thôn Đức Trung, xã Đức Hợp huyện Kim Động tỉnh Hưng Yên Cán bộ; Phó Chủ tịch HĐND xã Hội đồng nhân dân xã Đức Hợp  
12. Trần Đức Độ Đơn vị  bầu cử số 03 24/02/1989 Thôn Đức Trung, xã Đức Hợp, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên Công chức Chỉ huy trưởng Quân sự

Ủy ban nhân dân xã Đức Hợp

 

 

13.

Nguyễn Thị Hằng

Đơn vị  bầu cử số 03 16/10/1970 Thôn Đức Trung, xã Đức Hợp huyện Kim Động tỉnh Hưng Yên Cán bộ; Phó BTĐảng bộ- Chủ tịch UBND xã Ủy ban nhân dân xã Đức Hợp
14. Trần Thị Huyền Đơn vị  bầu cử số 03 24/02/1991 Thôn Đức Trung, xã Đức Hợp, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên Công nhân

– Bí thư Chi đoàn, Thôn đội trưởng

Thôn Đức

Trung xã Đức Hợp,

15. Bùi Văn Tám Đơn vị  bầu cử số 03 17/7/1968 Thôn Đức Trung, xã Đức Hợp, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên Công chức Văn Hóa xã Hội Ủy ban nhân dân xã Đức Hợp
16. Nguyễn Văn Đức Đơn vị  bầu cử số 04 24/5/1970 Thôn Đức Ninh, xã Đức Hợp huyện Kim Động tỉnh Hưng Yên Làm ruộng Thôn Đức Ninh xã Đức Hợp huyện Kim Động tỉnh Hưng Yên
17. Trần Thị Luyến Đơn vị  bầu cử số 04 05/05/1980 Thôn Đức An xã Đức Hợp huyện Kim Động tỉnh Hưng Yên Công chức Tài chính Kế toán UBND xã Đức Hợp
18. Trần Văn Vàng Đơn vị  bầu cử số 04 01/05/1957 Thôn Đức Ninh, xã Đức Hợp huyện Kim Động tỉnh Hưng Yên  

Trưởng ban CT MTTQ, Phó BT Chi bộ, Phó thôn

Thôn Đức Ninh xã Đức Hợp
19. Vũ Hoàng Cầm Đơn vị  bầu cử số 05 20/12/1989 Thôn Đức Phú, xã Đức Hợp, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên Bí thư chi bộ, trưởng thôn Thôn Đức Phú xã Đức Hợp
20. Nguyễn Văn Doanh Đơn vị  bầu cử số 05 18/10/1978 Thôn Bằng Ngang, Thị trấn Lương Bằng- Kim Động- Hưng Yên Công an Công an xã Đức Hợp
21. Hà Thị Thanh Hoa Đơn vị  bầu cử số 05 12/02/1974 Thôn Đức Phú, xã Đức Hợp, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên Cán bộ; Phó Bí thư Đảng ủy xã Đức Hợp Đảng ủy xã Đức Hợp
22. Đỗ Tiến Lực Đơn vị  bầu cử số 05 14/10/1967 Thôn Đức Phú, xã Đức Hợp, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên Cán bộ, Phó Chủ tịch UBND xã UBND xã Đức Hợp
23. Nguyễn Văn Đĩnh Đơn vị  bầu cử số 06 22/9/1976 Thôn Đức Hòa, xã Đức Hợp, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên Bí thư Chi bộ, trưởng thôn Đức Hòa Thôn Đức Hòa, xã Đức Hợp
24. Lê Xuân Hoạt Đơn vị  bầu cử số 06 01/3/1964 Thôn Đức Hòa, xã Đức Hợp, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên Công an viên Thôn Đức Hòa, xã Đức Hợp,
25. Hà Đức Hiền Đơn vị  bầu cử số 06 18/10/1971 Thôn Đức Trung, xã Đức Hợp huyện Kim Động tỉnh Hưng Yên Cán bộ; Chủ tịch Hội Nông dân xã Hội Nông dân

xã Đức Hợp

26. Phạm Thị Nụ Đơn vị  bầu cử số 06 02/4/1990 Thôn Đức Trung, xã Đức Hợp, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên Nhân viên Văn phòng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân, Phó đài truyền thanh

Văn Đảng ủy xã Đức Hợp