Bài thơ: QUÊ HƯƠNG ĐỨC HỢP

Văn hóa - Xã hội

QUÊ HƯƠNG ĐỨC HỢP


🍃🍂🌻🐜🐝🐞🐌🍃🍂
Người quê chất phát thật thà
Chịu thương chịu khó hiền hòa dễ thương
Cả đời dãi nắng dầm sương
Bán mặt cho đất bán lưng cho trời

Sáng ra chưa thấy mặt người
Gọi ra đồng sớm ấy ơi, ấy à…
Chiều thì nhập nhoạng trời tà
Vẫn còn í ới, í à… cố xong

Người quê vất vả long đong
Mùa màng lúc được lúc không là thường
Dẫu rằng vất vả mọi đường
Người quê sởi lởi dễ thương lắm à

Nông nhàn vui với chén trà
Hứng lên nhậu chút gọi là cho vui
Có việc trọng là mọi người
Hề nhau đến giúp như người thân quen

Người quê tối lửa, tắt đèn
Luôn bên nhau thật chứa chan tình người
Vật chất có thể chưa dôi… ( dôi thừa)
Tình người thì chẳng ở nơi nào bằng…
👉 TT 🍂🍃 8.7.19🍃🍂👈
(Nhà thơ Việt Hà – Đức Hợp)