Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
Chỉ thị số 06/ CT của UBND tỉnh Hưng yên thực hiện cấp bách phòng, chống dịch
Xã Đức Hợp nâng cao cảnh giác phòng, chống dịch Covid-19 đón xuân An bình
Mẫu Giấy xác nhận vùng không có dịch bệnh Covid-19
Mẫu Cam kết phòng chống dịch Covid-19 xã Đức Hợp
Quyết định thành lập Tiểu ban Tuyên truyền
Quyết định thành lập Tiểu ban Giải quyết Khiếu nại, tố cáo phục vụ công tác bầu cử
Quyết định thành lập tiểu ban An ninh- Y tế phục vụ cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội- HĐND các cấp
Xã Đức Hợp được công nhận Đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
Chỉ thị của UBND tỉnh Hưng Yên về thực hiện công tác bầu cử Đại biểu quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kì 2021-2026
UBND xã Đức Hợp chỉ đạo về công tác phòng chống dịch Covid-19