Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
75/QĐ-UBND 27/01/2024 UBND xã Đức Hợp Quyết định kiện toàn Ban Biên tập trang thông tin điện tử xã Đức Hợp Xem
34/KH - UBND 18/01/2024 UBND xã kế hoạch tuyên truyền nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) UBND xã đức Hợp năm 2024 Xem
Hội nghị triển khai công tác chỉ số CCHC và chuyển đổi số năm 2024
13/KH-UBND 09/01/2024 Kế hoạch nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công xã Đức Hợp năm 2024 Xem
Số 10/KH-UBND 10/01/2023 UBND xã Kế hoạch công tác văn thư lưu trữ xã Đức Hợp năm 2024 Xem
SỐ 11/KH-UBND 09/01/2024 UBND xã Ké hoạch cải cách hành chính nhà nước xã Đức Hợp năm 2024 Xem