Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
94/KH_UBND 30/04/2024 UBND huyện Kim Động Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính” trên địa bàn huyện kim Động năm 2024 Xem
Tài liệu tuyên truyền những điểm mới của Luật căn cước năm 2023 Xem
275/TB-UBND 03/04/2024 UBND xã Về việc hướng dẫn, khuyến khích doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số, triển khai Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số trong doanh nghiệp Xem
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỐ HÓA, KHAI THÁC, SỬ DỤNG KẾT QUẢ HỒ SƠ TTHC ĐIỆN TỬ TRÊN HỆ THỐNG THÔNG TIN GIẢI QUYẾT TTHC TỈNH VÀ CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA Xem
DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, SỐ ĐIỆN THOẠI CÁC NGÀNH TRỰC THUỘC UBND XÃ ĐỨC HỢP
149/QĐ-UBND 20/02/2024 UBND xã Đức Hợp Quyết định thành lập Tổ công tác thu thập, thông tin về người lao động cư trú trên địa bàn xã Đức Hợp Xem
148/HD-UBND 29/02/2024 UBND xã Đức Hợp Hướng dẫn kê khai thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động trên địa bàn xã Đức Hợp giai đoạn 2023- 2025 Xem
147/KH-UBND 29/02/2024 UBND xã Đức Hợp Kế hoạch triển khai thực hiện thu thập thông tin, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động trên địa bàn huyện Kim Động giai đoạng 2023- 2025 Xem
75/QĐ-UBND 27/01/2024 UBND xã Đức Hợp Quyết định kiện toàn Ban Biên tập trang thông tin điện tử xã Đức Hợp Xem
34/KH - UBND 18/01/2024 UBND xã kế hoạch tuyên truyền nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) UBND xã đức Hợp năm 2024 Xem