Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
Mẫu Cam kết phòng chống dịch Covid-19 xã Đức Hợp
Quyết định thành lập Tiểu ban Tuyên truyền
Quyết định thành lập Tiểu ban Giải quyết Khiếu nại, tố cáo phục vụ công tác bầu cử
Quyết định thành lập tiểu ban An ninh- Y tế phục vụ cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội- HĐND các cấp
Xã Đức Hợp được công nhận Đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
Chỉ thị của UBND tỉnh Hưng Yên về thực hiện công tác bầu cử Đại biểu quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kì 2021-2026
UBND xã Đức Hợp chỉ đạo về công tác phòng chống dịch Covid-19
Quyết định thành lập Ủy ban bầu cử HĐND xã Đức Hợp khóa 24, nhiệm kì 2021-2026
Quyết định Thành lập Tổ công tác tiếp công dân phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Quyết định công nhận danh hiệu Làng Văn hóa xã Đức Hợp năm 2020